SPAŠAVANJE DIREKTORA NEŠIĆA:Ko će u budžet vratiti 7,6 miliona KM?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

SPAŠAVANJE DIREKTORA NEŠIĆA: Ko će u budžet vratiti 7,6 miliona KM?

Zbog Nešićeve samovolje i privatizovanja „Puteva RS“, ovo javno preduzeće moraće da pronađe način kako će u javnu kasu vratiti 7,6 miliona KM koje je tokom prošle godine nezakonito isplaćivalo na račun Čorokalovih firmi. Ni Sud BiH ni Kancelarija za žalbe BiH više ne mogu da pomognu vršiocu dužnosti direktora, koji je na tenderu ignorisao 12 miliona KM jeftiniju ponudu „Niskogradnje Marjanović“.

Ko će u budžet vratiti 7,6 miliona KM?

Nenad Nešić, državni poslanik na privremenom radu u „Putevima Republike Srpske“ na mjestu vršioca dužnosti direktora, zavapio je 20. februara u Sudu Bosne i Hercegovine da će poništenje 26 miliona KM teškog kriminalnog tender-dila njega i prijedorskog tajkuna Dragana Čorokala nanijeti nenadoknadivu štetu javnom preduzeću. Sudije su mu se samo nasmijale. Njegovoj riječi, bez dokaza na papiru, niko nije povjerovao.

Sudija Ljiljana Lalović nije pala na njegove suze i ad hoc poštenje pa je već 28. februara potpisala odbijenicu tužbe protiv Kancelarije za razmatranje žalbi BiH, koja je poništila milionski tender za održavanje puteva u prijedorskoj oblasti i nezakonit ugovor sa „Kozaraputevima“ i „Prijedorputevima“.

Sud BiH održao je lekciju pravniku i bivšem policajcu Nešiću navodeći u obrazloženju da sve izrečeno mora da potkrijepi dokumentacijom, koju on, očito, nema.

 

„Sud može odgoditi izvršenje konačnog upravnog akta na određeno vrijeme i do konačne sudske odluke, ako tužitelj konkretno navede okolnosti i činjenice koje bi ukazivale da bi se izvršenjem osporenog akta njemu nanijela nenadoknadiva šteta, kao i da priloži odgovarajuće dokaze o tim činjenicama i okolnostima. Osim toga, tužitelj je dužan da ukaže na činjenice i dostavi dokaze iz kojih proizlazi da odgoda izvršenja konačnog upravnog akta nije protivna javnom interesu. Prema tome, tužitelj u zahtjevu za odgađanje izvršenja konačnog upravnog akta mora pružiti odgovarajuće dokaze ili bar učiniti vjerovatnim da su navedeni zakonski uslovi ispunjeni posebno u pogledu štete koja bi izvršenjem konačnog upravnog akta njemu bila nanesena“, stoji u rješenju.

Zbog Nešićeve samovolje i privatizovanja „Puteva RS“, ovo javno preduzeće moraće da pronađe način kako će u javnu kasu vratiti 7,6 miliona KM koje je po osnovu obavljenih poslova tokom prošle godine nezakonito isplaćivalo na račun Čorokalovih firmi. Ni Sud BiH ni Kancelarija za žalbe BiH više ne mogu da pomognu vršiocu dužnosti direktora, koji je na tenderu ignorisao 12 miliona KM jeftiniju ponudu prijedorske firme „Niskogradnja Marjanović“.

Kako je Nešić podijelio milione

Nije tajna da su prošlogodišnji pojedinačni izvršeni ugovori na relaciji Nešić-Čorokalo bili teški ukupno 7.638.904 KM sa uračunatim PDV-om.

Ugovor od 26 miliona KM za održavanje puteva u prijedorskoj oblasti potpisan je na četvorogodišnji period, a Čorokalove mašine i zaposleni bili su na terenu tokom cijele 2018. godine. Prvi ugovor u okviru sporazuma, kako je Žurnal već pisao, potpisan je 8. maja vrijedan oko 2,4 miliona KM, drugi 15. septembra oko 1,6 miliona i treći 15. novembra prošle godine težak 3,6 miliona KM.

„Putevi“ su 17. januara na Portalu javnih nabavki ponovo objavili godišnje obavještenje o dodjeli ugovora Čorokalu, a četiri dana kasnije Kancelarija poništila još jednu u nizu nezakonitih Nešićevih akcija.

„Poništava se akt 'Puteva RS' od 16. februara 2018. godine i predmet vraća ugovornom organu na ponovni postupak. Obavezuju se 'Putevi' da 'Niskogradnji Marjanović' nadoknade troškove postupka. Ovaj organ će pokrenuti prekršajni postupak protiv ugovornog organa”, stojalo je u rješenju.

KRŽ je navela i da je Nešić nastavio tenderski postupak, iako je Sud BiH još krajem juna prošle godine naložio da bude obustavljen.

 

Međutim, kompletnu zavrzlamu još po Čorokalovom izboru napravila je upravo KRŽ BiH, kojoj kriminal u ovom slučaju nije bio mrzak. Prvobitnu žalbu Gorana Marjanovića iz „niskogradnje Marjanović“ je odbacila bez prethodne provjere. Sve ovo, kako je naveo izvor Žurnala, bilo je u dogovoru s Nešićem.

Tužilaštvo ignoriše dokaze

Zbog očiglednih malverzacija i uz obimne dokaze vlasnici „Niskogradnje“ Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnijeli su krivičnu prijavu protiv Nešića, kompletne uprave „Puteva“ i drugih nepoznatih osoba zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj i počinili više krivičnih djela.

Prijava je dopunjavana čak sedam puta, ali tužioci nisu našli osnov sumnje da je Nešić zloupotrijebio položaj. Donesena je naredba o nesprovođenju istrage.

Kako Okružno, tako i Republičko javno tužilaštvo nije se pretjerano zamaralo anonimnim krivičnim prijavama podnesenim za reketiranje putarskih firmi sa kojima „Putevi“ imaju zaključene ugovore. Od decembra 2017. do juna 2018. godine odbačena su čak tri ovakva predmeta. Kao razlog je navedeno nepostojanje dokaza kojim bi Nešić i njegovi saradnici zaslužili podizanje optužnice.

(zurnal.info)