ZA REDOVNE POSLOVE RUDNIKA:Kreka izdvaja novih pet miliona KM za angažovanje radnika i mehanizacije od privatnih firmi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ZA REDOVNE POSLOVE RUDNIKA: Kreka izdvaja novih pet miliona KM za angažovanje radnika i mehanizacije od privatnih firmi

Bez obzira na više od dvije hiljade zaposlenih, Rudnik Kreka iz Tuzle izdvojit će oko pet miliona maraka za usluge privatnih firmi za obavljanje poslova koje bi trebalo da rade zaposlenici Rudnika

Kreka izdvaja novih pet miliona KM za angažovanje radnika i mehanizacije od privatnih firmi
Foto: kreka.ba

 

Katastrofalno stanje u Rudnik Kreka u Tuzli dolazi na naplatu a profitirat će samo privatne firme kroz milionske tendere za iznajmljivanje radne snage i mehanizacije. Novi milionski tenderi za obavljanje poslova, koji bi trebalo da rade zaposlenici Kreke, raspisani su polovinom aprila ove godine. Rudnik Kreka  prošle godine imao je 2102 zaposlena radnika. Bez obzira na ovaj broj zaposlenih  Rudnika Kreka nema dovoljno proizvodnih radnika a ni mehanizacije za obavljanje osnovnih poslova Rudnika.

Polovinom aprila Rudnik Kreka iz Tuzle raspisao je tender za nabavku usluga na proizvodnoj otkrivci u Rudniku Dubrave. U Tenderskoj dokumentaciji je navedeno da radovi obuhvaćaju otkopavanje i odlaganje otkrivke, odnosno bagerovanje (kopanje i utovar), transport i istovar, uređenje odlagališta, priprema podloge za odlaganje ( skidanje humusnog sloja), izrada i održavanje puteva i odvodnih kanala. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.998.000 KM.

Tri mjeseca prije raspisivanja tendera, iz Kreke su naveli da je jedini način da se osigura nastavak proizvodnje na ovoj otkrivci angažovanje privatnih firmi.

Za otkopavanje otkrivke u centralnom dijelu kopa na otkrivanju i krovnog ugljenog sloja nužno je uključivanje u rad utovarno-transportnog kompleksa (bager-kamion) „trećih lica“, zbog nedovoljnog kapaciteta vlastite mehanizacije i značajnog zaostatka na otkrivci iz prethodnih perioda eksploatacije i kašnjenja radova na otkrivci, a kako bi se obezbijedio kontinuitet proizvodnje uglja sa ovog radilišta i potreba sigurnost  za radnike i mehanizaciju“.

 

Isti dan, 13. aprila raspisan je još jedan tender za nabavku usluga na proizvodnoj otkrivci (otkopavanje, transport i odlaganje) na Rudniku Šikulje. Procijenjena vrijednost radova - tri miliona maraka.

Zbog zaostale otkrivke u prethodnom periodu određene količine otkrivke u krateru kopa planirane su diskontinuiranom tehnologijom (rovokopač-kamioni), angažovanje trećih lica. Izvođenje radova diskontinuiranom tehnoogijom (treća lica) je potrebno i zbog daljeg razvoja kopa jer njegovim produbljavanjem prema sjevernom dijelu stvaraju se uslovi i za postavljanje etažnih transportera na otkrivci i uglju u njihovoj punoj dužini kako je predviđeno projektnom dokumentacijom. U ovom momentu nema mogućnosti vlastitom mehanizacijom uraditi predviđene radove,“ navedeno je krajem decembra u internim dokumentima Kreke.

Podsjetimo da Rudnik Kreka namjerava potrošiti 7,7 miliona maraka za iznajmljivanje opreme i rudara. Samo od početka godine Rudnik Kreka sklopio je pet ugovora ukupne vrijednosti više od 3,8 miliona maraka za iznajmljivanje rudarske mehanizacije i rudara od privatnih firmi. U prvoj sedmici januara ove godine Rudnik Kreka sklopio je ugovor sa firmom Rudar iz Tuzle za „usluge trećih lica na izradi jamskih prostorija“  za potrebe Rudnika Mramor vrijedan 998.388 KM bez PDV-a.

Već 18. januara Rudnik Kreka donosi odluku o izboru firme Heez transport iz Tuzle kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge iznajmljivanja buldožera. Vrijednost ugovora je 1.144.821 KM sa PDV-om. Isti dan iz Rudnika Kreka ova firma izabrana je kao najpovoljniji ponuđač i za nabavku usluga iznajmljivanja bagera-kašikara. Vrijednost ugovora 636.012 KM sa PDV-om.

Krajem februara  v.d. direktora Kreke Hasan Bleković i prokurista Adil Bašić donose novu odluku o izboru firme MHI kompani iz Lukavca kao najpovoljnijeg ponuđača za usluge iznajmljivanja budožera. Vrijednost ugovora 826.815 KM sa PDV-om. Za iznajmljivanje bagera čistača traka od firme Tevekkul d.o.o iz Tuzle  izdvojeno je 253.680 KM bez PDV-a.

Osim ovih ugovora 25. marta Rudnik Kreka raspisao je novi tender za iznajmljivanje rudarske mehanizacije vrijedan 3,9 miliona maraka.

(zurnal.info)