Dugogodišnji kriminal i nemar:Ministar Vesko Drljača zaboravio da je on odgovoran za nadzor Zavoda Pazarić
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Dugogodišnji kriminal i nemar: Ministar Vesko Drljača zaboravio da je on odgovoran za nadzor Zavoda Pazarić

Dok ministar Vesko Drljača najavljuje formiranje komisije koja će utvrditi „dešavanja“u Zavodu Pazarić, zaboravio je da je redovan posao njegovog ministarstva svih ovih godina trebao da bude i nadzor rada ove ustanove.

Ministar Vesko Drljača zaboravio da je on odgovoran za nadzor Zavoda Pazarić

"Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanja sa svim kapitalnim ulaganjima u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić od 2009. do 2018. godine. 

Rekao nam je to Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike, nakon što je direktor Zavoda „Pazarić“ Redžep Salić, koji je na toj funkciji od aprila, tokom sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH iznio šokantne detalje o friziranom izvještaju o radu zavoda za prošlu godinu, mogućem milionskom kriminalu, lošim uvjetima u kojim žive djeca i štićenici zavoda”, obavijestio je javnost Dnevni avaz o reakcijama SBB-ovog ministra Veska Drljače. 

PODSJETIMO MINISTRA

Ono što su ministar Drljača, a i Avaz zaboravili da kažu, jeste da je upravo Ministarstvo rada i socijalne politke na čijem čelu je SBB-ov kadar Vesko Drljača bilo zaduženo da vrši nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Ministar Drljača trebao bi da zna, a ako slučajno ne zna, podsjetiti ćemo da ga je Zavodu u Pazariću, i još četiri ustanove istog tipa u FBiH od 2009. godine do kraja 2018. godine iz budžeta Federacije BiH isplaćeno 17.756.928 KM!

Među njima je i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin. Podsjetimo da je u ovoj ustanovi zaposlen i Senad Pehlivan. Kada je početkom ove godine Senad Pehlivan prodao diplomu srednje medicinske škole novinarima Žurnala ministar Drljača ni tada nije reagovao.

Podsjetit ćemo ministra Drljaču da su ovo podaci koje je upravo njegovo Ministarstvo dostavilo Uredu za reviziju institucija FBiH. U finansijskom izvještaju za 2018. godinu revizori su upozorili Ministarstvo da, kada su u pitanju izdvajanja novca za projekte ovih ustanova, nije vršen adekvatan nadzor.

U 2018. godini Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Pazarić dobio je od Ministarstva 187.741 KM za “završetak radova rekonstrukcije krova i termo fasade na Centru za osposobljavanje”.

“U postupku nadzora, odnosno praćenja nisu izvršene terenske posjete kod korisnika”, upozorili su revizori.

Građevinske radove u Zavodu Pazarić godinama je izvodila firma MS gradnja iz Hadžića. Od 2017. godine do kraja 2018. godine ova firma dobila je od Zavoda Pazarić više od 784.000 KM. Ista firma, između ostalog, dobila je poslove za izgradnju smještajnih objekata, izradu krova i utopljavanje objekta za osposobljavanje, radove na proširenju dnevnih boravaka i izvođenje keramičkih radova.

Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, kako na izgradnji objekta za smještaj korisnika tako i za radove rekonstrukcije krova i termo fasade Zavoda Pazarić, radila je firma Elmax inženjering iz Sarajeva. Početkom februara ove godine protiv direktora i odgovornog lica ove firme Senada Biberovića Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu u predmetu “Zadruga” zbog zloupotrebe položaja ili ovlasti.

Od 2008. godine članovi Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić bili su Jasmin Ćerimagić koji je do nedavno bio i direktor Zavoda, Enver Dupovac, Vatroslav Ćelar i Amra Reizbegović. 

Krajem avgusta 2018. godine na mjesto predsjednice Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić Vlada FbiH postavila je Dalilu Efendić, inače pomoćnica direktora Federalne uprave civilne zaštite i supruga Adnana Efendića, SDA-ovog direktora stambenog fonda Kantona Sarajevo. Od 2014. godine Dalila Efendić bila je i članica Upravnog odbora Zavoda Pazarić tako da je morala biti upoznata sa stanjem u ovoj ustanovi.

Iste godine, 2014. Dobrica Jonjić imenovan je za predsjednika Upravnog odbora Zavoda Pazarić. Dobrica Jonjić dugogodišnji je uposlenik Ministarstva rada i socijalne politike FBiH. Trenutno obavlja dužnost pomoćnika ministra Drljače u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje jedinstvenim registrom korisnika gotovinskih naknada. Ćutao je i kada mu je sin zaposlen u Zavodu u Pazariću. 

Zakonska obaveza Ministarstva rada i socijalne politike bila je svih ovih godina, a i danas, da vrši nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. 

ZBUNJENI PREMIJER 

 “Počnimo stvari nazivati pravim imenom; neko je primao platu da radi svoj posao, a posao je da Zavod funkcioniše kako treba i profesionalno pruža uslugu korisnicima. Poručujem da ću se lično pozabaviti ovim problemima sve dok ne budem siguran da će oni koji su uradili propuste i odgovarati za njih. Nedopustivo je da ranjive kategorije našeg društva budu ovako tretirane", zaključio je za Fenu federalni premijer Fadil Novalić.

I premijer Novalić je zaboravio da je rad Zavoda Pazarić trebao kontrolisati upravo njegov zamjenik i ujedno ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača. Žurnal je već ranije pisao o (ne)radu ministra Drljače i njegovoj opredjeljenosti da u svom djelovanju vodi brigu o osobama sa invaliditetom.

(zurnal.info)