DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KS:Nabavka sardina više nije državna tajna
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KS: Nabavka sardina više nije državna tajna

Nabavku povrća, mliječnih proizvoda, začina i sardina direktorica Direkcije za robne rezerve KS Jelena Pekić prošle godine proglasila je državnom tajnom. Nakon krivične prijave od strane Agencije za javne nabavke BiH direktorica Pekić je skinula oznaku državne tajne sa nabavki sardina u 2021. godini

Nabavka sardina više nije državna tajna

 

Polovinom marta prošle godine Direkcija za robne rezerve KS nabavku prehrambenih artikala- povrća, mliječnih proizvoda, začina i sardina vrijednu više od dva miliona KM proglasila je državnom tajnom. Podsjetimo tada je jedna od firmi koja je poslala ponudu za ovu nabavku optužila Direkciju za iskorištavanje pandemije za namještanje tendera i izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama.

Da su predstavnici firme "Vinojug" opravdano negodovali potvrdio je i Izvještaj o finansijskoj reviziji Kantona Sarajevo za 2019. godinu Ureda za reviziju institucija FBiH. Revizori su utvrdili da se nabavke određenih roba proglašavaju državnom tajnom iako to nisu da bi se izbjegla primjena Zakona o javnim nabavkama.

Podsjetimo direktorica Direkcije za robne rezerve KS Jelena Pekić se pred Skupštinom Kantona Sarajevo pravdala da radi po Zakonu o robnim rezervama, navodeći da su neophodne promjene Zakona da bi Direkcija poštovala Zakon o javnim nabavkama.

Sve dok Zakon o javnim nabavkama tretira termin državne tajne mi se jednostavno moramo toga pridržavati. Onog momenta kada se ili promijeni Zakon o javnim nabavkama ili se promijeni Zakon o robnim rezervama mi ćemo vrlo rado izaći na tendere po pitanju nabavki koje mi radimo”, kazala je između ostalog direktorica Pekić u maju prošle godine navodeći da bez obzira na medijska pisanja i anonimne prijave Uredu za borbu protiv korupcije „apsolutno nije bilo nikakvih zloupotreba u nabavkama Direkcije za robne rezerve KS.

Direktorica Pekić čak je najavila kažnjavanje onih koji su javnosti otkrili na koji način vrši nabavke za potrebe Direkcije.

Od maja prošle pa do februara ove godine nije se mijenjao Zakon o javnim nabavkama BiH niti je izmijenjen Zakon o robnim rezervama KS. Bez obzira na to, u februaru ove godine, nabavka prehrambenih proizvoda za javne kuhinje, između ostalog i sardina, za direktoricu Pekić više nije državna tajna.

Direktorica Direkcije za robne rezerve Kantona Sarajevo donosi odluku o javnoj nabavci prehrambenih proizvoda za snadbjevanje javnih kuhinja putem otvorenog postupka“, navedeno je u Odluci.

 

direkcija 2

 

Tender vrijedan 621.200 KM bez PDV-a raspisan je krajem februara ove godine. Već u martu vršena je izmjena tenderske dokumentacije. U maju stižu žalbe od strane dva ponuđača na odluke o dodjeli ugovora za ovaj tender. Čitav postupak je obustavljen da bi Ured za razmatranje žalbi polovinom juna poništio odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i odluku o dodjeli ugovora za ovu nabavku.

U Planu javnih nabavki Direkcije za 2021. godinu od ukupno 29 nabavki koje su naveli, 28 će provesti direktnim sporazumom. Znači direktorica Pekić direktno će izabrati firmu sa kojom će zaključiti ugovore. Jedina nabavka putem otvorenog postupka je upravo nabavka prehrambenih artikala za javne kuhinje. Vrijednost nabavki navedenih u Planu iznosi 773.754 KM dok će u 2021 godini Direkcija za nabavku robnih rezervi u 2021. godini izdvojiti ukupno 1.198.319 KM.

 

(zurnal.info)