Analiza Žurnala:Najveći rastrošnik u Republici Srpskoj: Milorad Dodik, naravno
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Najveći rastrošnik u Republici Srpskoj: Milorad Dodik, naravno

Novinari Žurnala još jednom su pregledali sve dostupne revizorske izvještaje a konačan poredak prvih pet napravili smo na osnovu količine novca kojeg su nedomaćinski trošili. Evo zašto se predsjednik entiteta našao među pet najvećih rastrošnika

Najveći rastrošnik u Republici Srpskoj: Milorad Dodik, naravno

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najodgovorniji je što su milioni maraka poreskih obveznika, na krajnje netransparentan način, uloženi u projekat „Andrićgrad“, čiji je kreator režiser Emir Kusturica.

Činjenica je da je sva vlast u Republici Srpskoj (izvršna, zakonodavna, i dobrim dijelom pravosudna) podređena Dodiku, koji svaki od stubova sistema po potrebi upreže kako bi se realizovale odluke čiji je on pokrovitelj.

SVI ZA KUSTU

Tako je Dodik lično odlučio da vlasti Republike Srpske podrže Kusturičin projekat “Kamengrad/Andrićgrad”, nakon čega je Vladi RS naloženo da pronađe modus da se milioni iz entitetskog budžeta prebace na račun firme, čiji je većinski vlasnik postao Emir Ksturica.

“U realizaciju ovog kapitalnog projekta uključićemo sve značajne subjekte u Republici Srpskoj, kao što je `Elektroprivreda RS`, zatim `Srpske šume`, građevinsku operativu, a interes za izgradnju Kamengrada izrazio je i predsjednik Srbije Boris Tadić”, izjavio je Dodik 28. februara 2011. godine u Beogradu, nakon što je Kusturica javnosti predstavio svoj projekat “Andrićgrad”.

Obećano, učinjeno. Vlasti RS su raznim finansijskim akrobacijama uspjele da obezbijede početni kapital za realizaciju projekta “Andrićgrad”, ali su pri tome učinile niz propusta i nepravilosti, koje je apostrofirao i bivši glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko u svom izvještaju o reviziji poslovanja Ministarstva trgovine i turizma u 2011. godini.

Čeko je naveo da je Vlada RS iz bužeta u projekat “Andrićgrad” u 2011. godini uložila 1. 500. 000 konvertibilnih maraka.

“Sredstva za ovu namjenu Vlada Republike Srpske obezbjedila je Rješenjem o realokaciji sredstava broj: 04/1-012-2-1036/11 od 26.05.2011. godine, sa pozicije Izdataka za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata u okviru ostale budžetske potrošnje, na poziciju Tekućeg granta za razvoj turizma u okviru Ministarstva trgovine i turizma. Rješenjem ministra Ministarstva trgovine i turizma o realokaciji sredstava, broj: 14-1-06-1-3861/11 od 01.11.2011. godine, sredstva su u navedenom iznosu sa pozicije tekućeg granta prenesena na poziciju kapitalnog granta za razvoj turizma u Republici Srpskoj”, stoji u revizorskom izvještaju.

Revizor je podsjetio da je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Andrićgrad“ osnovano potpisivanjem ugovora između Vlade, opštine Višegrad i Kusturičinog preduzeća „Lotika“ d.o.o. Užice 15. aprila 2010. godine.

“Osnivački ulog iznosi 10.000 KM. Od toga Vlada Republike Srpske je uplatila 2.450 KM, opština Višegrad 2.450 KM i Lotika d.o.o. 5.100 KM, čime je postala većinski vlasnik”, navedeno je u revizorskom izvještaju.
Dalje se konstatuje da je Vlada RS naknadno donijela odluku da se putem resornih ministarstava, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave, obezbijedi 4.425.730 KM, neophodnih za realizaciju prve faze projekta „Andrićgrad“

“Tačkom 4. pomenute Odluke, Vlada RS je definisala, da korisnik sredstava nije dužan da primjenjuje pravila i postupke definisane odredbama Zakona o  javnim nabavkama BiH”, upozorio je revizor.

SVAKA CIGLA, SLATKA TAJNA

Riječju, Vlada RS, ne samo što je novac poreskih obveznika prebacila na račun većinski private firme, već je tu istu firmu oslobodila raspisivanja tendera za nabavku materijala i odabir izvođača radova, čime je projektu “Andrićgrad” dodijelila status državne tajne!!?

“S obzirom na značajna sredstva koja su uložena i predviđena za ulaganje u projekat iz budžeta republike, opština i javnih preduzeća, postavlja se pitanje opravdanosti donesene odluke”, upozorava se u revizorskom izvještaju.

Ništa čudno, ako se zna da su i neki raniji projekti u RS, bez ikakvog zakonskog uporišta i racionalnog obrazloženja, proglašavani državnom tajnom, poput rekonstrukcije palate predsjednika RS. “Državna tajna”, kako se kasnije ispostavilo, poslužila je samo da određena interesna grupica iz ovog projekta nelegalno izvuče milione maraka. 

(zurnal.info)