Općinski sud u Sarajevu:Naknada štete zbog klevete Ćeramidi i Lagumdžiji
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA