Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Naknada za život odvojen od naroda
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Naknada za život odvojen od naroda

Naknada za život odvojen od naroda

__________________________________________________________________________________________________________________

1 odvojen život

__________________________________________________________________________________________________________________

2 kaži prst

_________________________________________________________________________________________________________________

ohrr

_________________________________________________________________________________________________________________

3 kolo kolo do kola

 

__________________________________________________________________________________________________________________

4 hajde

__________________________________________________________________________________________________________________

5 veze

__________________________________________________________________________________________________________________

6 gratis

__________________________________________________________________________________________________________________

7 mirno

__________________________________________________________________________________________________________________

8 povratak

__________________________________________________________________________________________________________________

9 političar 2 copy

__________________________________________________________________________________________________________________

10 poslodavac

 

(zurnal.info)