Igre sa koncesijama (1):Nakon milionskog duga i četiri sudska spora za naplatu, ponovo dobili koncesiju!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Igre sa koncesijama (1): Nakon milionskog duga i četiri sudska spora za naplatu, ponovo dobili koncesiju!

Dug za naknade po koncesijama, kako saznaje Žurnal, davno je prešao cifru od 18 miliona maraka. To nadležnom Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo ne smeta jer već deceniju vodi sudske sporove za raskid, ionako nevažećih, ugovora za koncesije. U međuvremenu, najveći dužnici neometano koriste iste te koncesije i dobijaju nove. Žurnal otkriva kako i kome se uprkos dugovima dodjeljuju milionski ugovori za koncesije

Nakon milionskog duga i četiri sudska spora za naplatu, ponovo dobili koncesiju!
FOTO: Foto: Adi Kebo/ zurnal.info

Firma MDA iz Sarajeva u 2017. godini imala je dva zaposlena radnika i saglasnost Općine Ilidža za koncesiju vrijednu 12 miliona maraka. Dovoljno je bilo da je zatraže, a Općina Ilidža odobri. Međutim, odluku Općine mora odobriti Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, jer od naknade za koncesiju 40 posto sredstava dobija Kanton.

Vlasnici firme su braća Danijel i Davor Milos. Danijel Milos, u razgovoru za Žurnal kaže da je siguran da će dobiti koncesiju.

- To je 100 posto čista situacija, moja papirologija je čista- kaže Milos.

Braća Milos su suvlasnici u firmi House Milos zajedno sa Franjom Milosom. Nakon što je napravila dug za koncesije od 850.000 maraka, firma odlazi u stečaj. Stečajni postupak pokrenut je 2015. godine, a prvo ispitno ročište trebalo je biti održano u februaru 2017. godine! Međutim i ono je odgođeno do daljnjeg, razlog - promjena postupajućeg sudije. Dok se sudije u predmetu mijenjaju vlasnici neometano nastavljaju poslovanje sa novim firmama.

House Milos osnivač je firme W&P Milos Kamen- Beton iz Kiseljaka. Pravni nasljednik firme je R&R Company, koji duguje 250.000 maraka Kantonu po ugovoru o koncesiji. Poslovna logika Ministarstva privrede i Općine Ilidža nalaže da vlasnicima firmi, koje imaju preko milion maraka duga, poklone novi ugovor vrijedan 12 miliona marka!

Danijel Milos tvrdi da više nema ništa sa ovim firmama te da su dugovanja napravljena nakon njegovog odlaska iz firme.

- Ja i brat nismo vlasnici od 2011. godine House Milosa, to je sada na našem stricu, a firma Milos Kamen- Beton je u vlasništvu Austrijanaca - tvrdi Milos dodajući da je "plaćanje koncesija kasnilo, ali na kraju su sve plaćene".

Krajem 2002. godine, firma “R&R Company” potpisala je sa Srednjobosanskim kantonom  ugovor o koncesiji za istraživanje i eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu “Plješevac” u Općini Kiseljak. Međutim, zaključenim ugovorom  obuhvaćen je dio teritorija koji pripada Kantonu Sarajevo zbog čega je Kanton Sarajevo tužio Srednjobosanski kanton. Sudski postupak, naravno još uvijek traje. Dok se Kantoni tuže, firma R&R Company neometano koristi koncesije i nisu jedini.

NEODLUČNI KARIĆ


Sve firme porodice Milos nisu jedine koje neometano koriste koncesije koje ne plaćaju. Tako je umjesto tužbe za naplatu duga, Privredno društvo Čolaktex od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo dobilo je preporuku za nove ugovore.
Ova firma imala je u 2015.godini dug od dva miliona maraka zbog neplaćanja koncesione naknade i eksploatacije kamena izvan eksploatacionog polja, zbog čega je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pokrenulo četiri sudska spora za naplatu duga i raskid ugovora, a vladin Tim za borbu protiv korupcije podnio i krivičnu prijavu Kantonalnom tužilaštvu.

Pravobranilaštvo je i ranije upozoravalo Ministarstvo da sudskim sporovima za raskid ugovora pravi nepotrebne troškove jer se prema Zakonu o koncesijama ugovori smatraju raskinutim. Tužbe za raskid ugovora protiv Čolaktexa traju duže od decenije.

- Apsolutno ne postoji niti jedan zakonski osnov za dalje vođenje navedenih postupaka, upozorilo je Pravobranilaštvo.


Međutim,
Pravobranilac Kantona Sarajevo Kemal Karić vrlo brzo je promijenio mišljenje - umjesto raskida ugovora predložio je potpisivanje novih. Pa tako u Izvještaju o radu pravobranilaštva za 2016. godinu tvrdi “da bi bilo nabolje da se sporovi protiv Čolaktexa riješe sporazumno” objašnjavajući da ne zna da li će se dug moći naplatiti zbog loše finansijske situacije ovog društva.

Nakon što je ukazao na loše poslovanje Čolaktexa, kantonalni pravobranilac Karić, tvrdi da je “povoljna strana nagodbe za Kanton Sarajevo zaključivanje novog ugovora o koncesiji, dakle nastavak poslovne saradnje sa ovim društvom što podrazumijeva i priliv novih novčanih sredstava u budžet”!?

Direktor firme Čolaktex, Damir Čolak, tvrdi da je došlo do nesporazuma u Ministarstvu privrede jer su oni svoje dugove platili.

- Mi smo se dogovorili, obračunali su nam zatezne kamate i tada smo platili 500 hiljada, prošle godine smo sporazumno riješili čitav dug tako što smo platili još 500 hiljada- kaže Čolak.

 

Dug firme Čolaktex u 2016. godini iznosio je preko milion maraka. Čolak tvrdi da su dug riješili i zauzvrat dobili novi ugovor.

- Dobili smo novi ugovor na pet godina, još nije potpisan, ali Pravobranilaštvo je to već odobrilo- kaže Čolak.

Firma Čolaktex nije jedini biznis porodice Čolak. Tako je Šahza Čolak vlasnica firme Čolaktex, restorana Bosna na Ilidži i direktorica Hotela Boss ( Bosna) koji je u vlasništvu Seje Čolaka.

Porodica Čolak, kako saznaje Žurnal blisko je povezana sa zvaničnicima općinskog i kantonalnog odbora SDA. Upravo zahvaljujući  političkim vezama, firma Čolaktex, iako ima milionski dug, prošle godine dobila je od Općine Ilidža “kolektivnu Srebrenu plaketu za postignute rezultate u radu i učešće u realizaciji brojnih projekata od važnosti za Općinu Ilidža”!


Navedene firme su među pet najvećih dužnika za naknade po koncesijama, bez obzira na to do sada nisu imale problema u poslovanju. I nisu jedine, Žurnal u nastavku objavljuje kako firme dužnici, čiji vlasnici su kadrovi i donatori SDA, neometano posluju već godinama.

(zurnal.info)