Internacionalni univerzitet u Goraždu:Nikada nismo izdali diplomu ako nije u skladu sa zakonom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Internacionalni univerzitet u Goraždu: Nikada nismo izdali diplomu ako nije u skladu sa zakonom

Na Žurnalov tekst "Internacionalni univerzitet u Goraždu : Dobila diplomu doktora stomatologije iako fakultet nije imao upisanih studenata" reagovali su iz Internacionalnog univerziteta u Goraždu.