Ministarstvo za ljudska prava :Novac namijenjen obrazovanju Roma dodijeljen stranačkom kolegi
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Ministarstvo za ljudska prava : Novac namijenjen obrazovanju Roma dodijeljen stranačkom kolegi

Omladinska organizacija Kosmopolit sa Pala dobila je dva granta od Ministarstva za ljudska prava BiH. Osnivač Kosmopolita je kadar DNS-a, iste stranke koja je kandidovala ministra za ljudska prava Miloša Lučića

Novac namijenjen obrazovanju Roma dodijeljen stranačkom kolegi
Naselje Briježđa u kojem se nalazi Kosmopolit; FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

 

Omladinska organizacija Kosmopolit sa Pala nalazi se u naselju Briježđa na Palama. Tačnije, registrovana je u porodičnoj kući Marka Kubatlije, člana Demokratskog narodnog saveza RS.

Ministarstvo za ljudska prava BiH nalazi se u Zgradi institucija BiH na Marijin Dvoru u Sarajevu. Na čelu Ministarstva je Miloš Lučić, kojeg je na tu poziciju kandidovao upravo DNS.

Raspoređujući grantove za 2020. godinu Ministarstvo za ljudska prava Kosmopolitu daje dva granta: jedan za rad sa iseljeništvom, a drugi za obrazovanje Roma!

Kosmopolit se, barem prema dostupnim podacima, nikada nije bavio rješavanjem problema Roma. 

Marko Kubatlija prošle godine smijenjen je sa pozicije direktora područne Poreske uprave u Istočnom  Sarajevu.

Nakon novembarskih izbora u BiH izabran je u Klub vijećnika DNS-a u Skupštini Opštine Pale.

RASPODJELA NOVCA

Kada je Miloš Lučić na prijedlog DNS-a imenovan na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH pisali smo kako se u svom kabinetu okružio ljudima od povjerenja, uglavnom stranački povezanih sa DNS-om. Da ne zaboravlja prijatelje pokazao je i prilikom raspodjele novca za obrazovanje Roma.

Kubatlija je Kosmopolit osnovao još 2010. ali se pravima Roma očito počeo baviti kada je u Ministarstvo za ljudska prava došao Lučić.

- Jesam, ja sam osnivač Kosmopolita ali to je bilo davno, sada zaista ne znam ko je tamo i šta radi - kaže Kubatlija za Žurnal. 

Dva dana smo čekali da se Kubatlija "raspita kod kolega" ko sada vodi Kosmopolit, ali nismo dobili odgovor. Zbog toga smo željeli direktno razgovarati sa angažovanima u Udruženju. Na adresi u naselju Briježđa, gdje je udruženje registrovano, jasno je da se radi o privatnoj kući Marka Kubatlije. Blizak Kubatlijin rođak kaže nam:

- A da, Kosmopolit, pa ne znam da li on više nešto tu radi. Ali da, to je ovdje. 


DVA GRANTA ZA KOSMOPOLIT

Kosmopolit je tako dobio osam hiljada KM iz granta za obrazovanje Roma za projekat “Imaš pravo na obrazovanje”.
Zanimljivo je uporediti da su udruženja koja se decenijama u BiH zaista bore za prava Roma na obrazovanje – dobila manje novca od Kosmopolita. Tako su, naprimjer, udruženje Kali Sara – RIC ili Centar za integraciju Roma, koji su do sada proveli na desetine akcija i projekata za obrazovanje romske djece dobili po pet hiljada KM, tri hiljade manje od Kosmpolita koji nema nijedan takav projekat.
Nije Kosmopolit samo za Rome dobio novac. Bavi se i pravima iseljenika, pa je od Ministarstva dobio još jedan grant u istoj raspodjeli: pet hiljada KM za aktivnosti prema iseljeništvu!
Projekat se zove “Virtuelna šetnja kroz istoriju i kulturu BiH”.

Iznosi koje je dobio Kosmpolit za brigu o obrazovanju Roma nisu visoki. Ali oni koji se time bave detaljnije, dobro znaju da većina mjera koje su bile precizirane Akcionim planom za obrazovanje Roma na državnom nivou nije ni provedena. Jedan od uzroka je sigurno i pogrešno usmjeravanje novca i brojne zloupotrebe u svim oblastima, ne samo obrazovanju.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice raspodijelilo je 2,4 miliona KM grantova za 2020. godinu. Najveći dio od ovog iznosa odnosi se na stambeno zbrinjavanje Roma – milion KM, zdravstvenu zaštitu i zapošljavanje Roma – oko 900 hiljada.

Ostatak je raspoređen na obrazovanje Roma, saradnju sa iseljeništvom, podršku organizacijama osoba sa invaliditetom, udruženja nacionalnih manjina, grantove udruženjima porodica nestalih, promociju ljudskih prava, zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Osim ovih grantova, Ministarstvo za ljudska prava prošle godine je po već ustaljenoj praksi izdvojilo milionske iznose za finansiranje vjerskih zajednica.
Srpska pravoslavna crkva dobila je 555 hiljada, Katolička crkva 625 i Islamska zajednica 206 hiljada – ukupno blizu 1,4 miliona KM.

Žurnal je mnogo puta pisao o problemima sa kojima se romska djeca susreću tokom školovanja, ili nemogućnosti pristupa obrazovanju. U 2013. objavili smo seriju reportaža Škola za Rome.

(zurnal.info)