Nezakonita kupovina zgrade Energoinvesta :Novalić obezbjeđuje milione za Nijaza Hastora i Aleksandra Hrkača!

Istražujemo

Nezakonita kupovina zgrade Energoinvesta : Novalić obezbjeđuje milione za Nijaza Hastora i Aleksandra Hrkača!

Pravobranilac upozorava da je veći dio zgrade koju Vlada kupuje pod hipotekom, te da će nastati šteta po Federaciju. Suvlasnici zgrade koju kupuje Vlada su fondovi koje kontrolišu premijerov poslovni partner Nijaz Hastor i Aleksandar Hrkač

Novalić obezbjeđuje milione za Nijaza Hastora i Aleksandra Hrkača!

Upozorenja stručnih službi nisu urodila plodom. Vlada Fadila Novalića ne odustaje od nezakonite kupovine zgrade Energoinvesta. Motivi su više nego jasni. Najmanje 16,5 miliona, od ukupno 54 miliona maraka, završit će na računima biznismena bliskih premijeru Fadilu Novaliću i kadrovima HDZ-a BiH. Prvi je Novalićev dugogodišnji partner – Nijaz Hastor, dok je drugi „sretni dobitnik“ budžetskih miliona Aleksandar Hrkač iz Osijeka, inače trgovac dionicama kojeg skoro sve policije u regiji istražuju zbog organizovanog kriminala i pranja novca.  Sve to otkriva dokumentacija koja je u posjedu Žurnala. No, krenimo redom. 

Zakon o organizaciji organa uprave Federacije BiH,  Službene novine FBiH broj 35/05 precizno je propisao kupovinu nekretnina za potrebe institucija u Federaciji.

„O nabavci nepokretnih stvari potrebnih za rad organa uprave i upravnih organizacija, koje se odnose na građevinsko i drugo zemljište,službene zgrade i prostorije i druge nepokretne stvari za rad i smještaj tih organa i organizacija, odlučuju i to: Za potrebe rada federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija odlučuje Parlament Federacije na prijedlog Vlade Federacije“, piše u članu 115. Zakona o organizaciji organa uprave.

 

Iako su ga još prošle sedmice na ovaj član Zakona upozorili iz Ureda za zakonodavstvo, te Pravobranilaštvo FBiH – premijer Fadil Novalić je na današnoj sjednici nastavio proces nabavke zgrade Energoinvesta. Podršku su mu pružili i federalni ministri iz HDZ-a BiH, prevashodno ministrica finansija Jelka Miličević. Vlada će, dakle, donijeti odluku da kupi zgradu, mada je Pravobranilac FBiH naveo da je veći dio prostora pod hipotekom.

„Dana 13.jula 2018. godine Federalno pravobranilaštvo u Aktu broj M-23/18 iznijelo je stav po pitanju prijedloga notarski obrađenog Ugovora o kupoprodaji zgrade za trajni smještaj Vlade, te između ostalog istaklo da je većina etažnih jedinica koje su predmet kupovine opterećene – hipotekama“, navedeno je u dokumentu Službe za zajedničke poslove FBiH koji je dostavljen premijeru Novaliću.

Pravobranioci upozoravaju da „postoji mogućnost da se zaključivanjem predmetnog ugovora ne postigne cilj, te da postoji mogućnost pokretanja i vođenja brojnih sudskih sporova na štetu Federacije BiH"


„Vlada je zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH da, za sljedeću sjednicu, pripremi Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji ovog poslovnog prostora“, saopćeno je danas iz Vlade FBiH.

Vrijednost ugovora je 54 miliona maraka i novac bi sukcesivno trebao biti isplaćen do 2020. godine. No, na čijim će račina završiti?

HASTOR & HRKAČ

Na dan 23. juli 2018. godine, prema Registru vrijednosnih papira, vlasnik 67 posto Energoinvesta je Federacija BiH. Drugi najveći vlasnik je ZIF „Prevent invest“ d.d. Sarajevo koji posjeduje 5,7 posto dionica. Osnivači ovog Fonda su društva povezana za kompanijom Prevent čiji je osnivač – Nijaz Hastor. 


Upravo je Nijaz Hastor sa svojim kompanijama bio dugogodišnji partner federalnog premijera Fadila Novalića. Novalićeva donedavna savjetnica za ekonomske poslove Aida Soko prije dolaska u Kabinet premijera bila je zaposlena u grupaciji Prevent. 

S obzirom na strukturu vlasništva, Prevent grupacija bi od prodaje zgrade Energoinvesta mogao inkasirati više od 3 miliona maraka. ZIF BIG Investiciona grupa i Prof plus d.d. Sarajevo također imaju udio od po 5,3 i 4,2 posto u Energoinvestu. Iza ovih grupacija nalaze se društva koja su u direktnoj vezi sa biznismenom Mujom Selimovićem. Nadalje, mostarski fondovi CROBiH i HERBOS  imaju ukupni udio od oko 4,1 posto. 

 

Vlasnici HERBOS-a su Roland Hrkač i Marta Karpati, dok je HERBOS vlasnik CROBiH-a. Roland Hrkač brat je Aleksandra Hrkača, biznismena bliskog strukturama HDZ-a u Hrvatskoj i BiH, dok je Marta Karpati nevjenčanana supruga Aleksandra Hrkača. Član Nadzornog odbora ovog Društva za upravljanje Hrkačevog Fonda CROBiH je Slađan Bevanda, ministar unutrašnjih poslova HNK-a i jedan od prvih saradnika predsjednika HDZ-a BiH – Dragana Čovića. 

 (zurnal.info)