Nove registarske tablice vežu se za novokupljena vozila i vozila koja mijenjaju vlasnika, dok ostala vozila ne moraju mijenjati tablice dok se ne bude vršila promjena vlasništva. Nakon što vozilo dobije nove registarske tablice, ove tablice će pratiti vozilo, te se pri sljedećoj promjeni vlasnika vozila, neće morati mijenjati i registarske tablice, kao što je trenutno slučaj.

-U pripremi novog koncepta registracije vozila, Ministarstvo komunikacija i transporta je, u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), vodilo računa o građanima kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, pojašnjavaju u ovom ministarstvu.

 

Navode da je dinamika uvođenja i zamjene preostalih dokumenata - vlasničke knjižice, odnosno potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji, koji su predviđeni Zakonom o osnovama sigurnosti na putevima u BiH, planirana kroz redovan proces registracije vozila.

Potvrde o vlasništvu će se izdavati po isteku registracije vozila, te se očekuje da će u roku od godinu dana od početka primjene novog koncepta registracije sva vozila imati vlasničku knjižicu, odnosno potvrdu o vlasništvu vozila.

Potvrde o registraciji vozila će se izdavati po popunjavanju svih rubrika u postojećoj prometnoj dozvoli.

Izgled i oblik potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registraciji sličan je postojećoj saobraćajnoj dozvoli, a uz neznatnu promjenu fonta slova na registarskim tablicama, nema većih promjena osim što se u lijevom uglu nalazi plavo polje sa međunarodnom oznakom BiH.

Cijena ovih dokumenata u procesu registracije još uvijek nije utvrđena, a prijedlog cijena je u proceduri usvajanja na Vijeću ministara.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH ističu da uvođenje novog koncepta registriranja povlači za sobom i još jednu novinu, a to je uvezivanje stanica tehničkog pregleda vozila na cijeloj teritoriji BiH u jedinstveni informacioni sistem putem IDDEEA i njihovo povezivanje sa MUP-ovima.

Tako će se proces registriranja moći obaviti u toku jednog dana, što predstavlja značajno ubrzanje procesa, a tehnički pregled vozila u procesu registriranja moći će se obavljati samo na stanicama tehničkog pregleda koje su uvezane u ovaj sistem.

(FENA)

">Nove registarske tablice vežu se za novokupljena vozila i vozila koja mijenjaju vlasnika, dok ostala vozila ne moraju mijenjati tablice dok se ne bude vršila promjena vlasništva. Nakon što vozilo dobije nove registarske tablice, ove tablice će pratiti vozilo, te se pri sljedećoj promjeni vlasnika vozila, neće morati mijenjati i registarske tablice, kao što je trenutno slučaj.

-U pripremi novog koncepta registracije vozila, Ministarstvo komunikacija i transporta je, u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), vodilo računa o građanima kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, pojašnjavaju u ovom ministarstvu.

 

Navode da je dinamika uvođenja i zamjene preostalih dokumenata - vlasničke knjižice, odnosno potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji, koji su predviđeni Zakonom o osnovama sigurnosti na putevima u BiH, planirana kroz redovan proces registracije vozila.

Potvrde o vlasništvu će se izdavati po isteku registracije vozila, te se očekuje da će u roku od godinu dana od početka primjene novog koncepta registracije sva vozila imati vlasničku knjižicu, odnosno potvrdu o vlasništvu vozila.

Potvrde o registraciji vozila će se izdavati po popunjavanju svih rubrika u postojećoj prometnoj dozvoli.

Izgled i oblik potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registraciji sličan je postojećoj saobraćajnoj dozvoli, a uz neznatnu promjenu fonta slova na registarskim tablicama, nema većih promjena osim što se u lijevom uglu nalazi plavo polje sa međunarodnom oznakom BiH.

Cijena ovih dokumenata u procesu registracije još uvijek nije utvrđena, a prijedlog cijena je u proceduri usvajanja na Vijeću ministara.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH ističu da uvođenje novog koncepta registriranja povlači za sobom i još jednu novinu, a to je uvezivanje stanica tehničkog pregleda vozila na cijeloj teritoriji BiH u jedinstveni informacioni sistem putem IDDEEA i njihovo povezivanje sa MUP-ovima.

Tako će se proces registriranja moći obaviti u toku jednog dana, što predstavlja značajno ubrzanje procesa, a tehnički pregled vozila u procesu registriranja moći će se obavljati samo na stanicama tehničkog pregleda koje su uvezane u ovaj sistem.

(FENA)

">
:Nove registarske tablice od 28.septembra
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Nove registarske tablice od 28.septembra

Nove registarske tablice vežu se za novokupljena vozila i vozila koja mijenjaju vlasnika, dok ostala vozila ne moraju mijenjati tablice dok se ne bude vršila promjena vlasništva. Nakon što vozilo dobije nove registarske tablice, ove tablice će pratiti vozilo, te se pri sljedećoj promjeni vlasnika vozila, neće morati mijenjati i registarske tablice, kao što je trenutno slučaj.

-U pripremi novog koncepta registracije vozila, Ministarstvo komunikacija i transporta je, u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), vodilo računa o građanima kako se ne bi izlagali dodatnim troškovima, pojašnjavaju u ovom ministarstvu.

 

Navode da je dinamika uvođenja i zamjene preostalih dokumenata - vlasničke knjižice, odnosno potvrde o vlasništvu i potvrde o registraciji, koji su predviđeni Zakonom o osnovama sigurnosti na putevima u BiH, planirana kroz redovan proces registracije vozila.

Potvrde o vlasništvu će se izdavati po isteku registracije vozila, te se očekuje da će u roku od godinu dana od početka primjene novog koncepta registracije sva vozila imati vlasničku knjižicu, odnosno potvrdu o vlasništvu vozila.

Potvrde o registraciji vozila će se izdavati po popunjavanju svih rubrika u postojećoj prometnoj dozvoli.

Izgled i oblik potvrde o vlasništvu vozila i potvrde o registraciji sličan je postojećoj saobraćajnoj dozvoli, a uz neznatnu promjenu fonta slova na registarskim tablicama, nema većih promjena osim što se u lijevom uglu nalazi plavo polje sa međunarodnom oznakom BiH.

Cijena ovih dokumenata u procesu registracije još uvijek nije utvrđena, a prijedlog cijena je u proceduri usvajanja na Vijeću ministara.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH ističu da uvođenje novog koncepta registriranja povlači za sobom i još jednu novinu, a to je uvezivanje stanica tehničkog pregleda vozila na cijeloj teritoriji BiH u jedinstveni informacioni sistem putem IDDEEA i njihovo povezivanje sa MUP-ovima.

Tako će se proces registriranja moći obaviti u toku jednog dana, što predstavlja značajno ubrzanje procesa, a tehnički pregled vozila u procesu registriranja moći će se obavljati samo na stanicama tehničkog pregleda koje su uvezane u ovaj sistem.

(FENA)

Nove registarske tablice od 28.septembra

Izdavanje novih registarskih tablica, potvrde o vlasništvu vozila, potvrde o registraciji i stikera počet će 28. septembra, kada stupa na snagu i Pravilnik o registriranju vozila, potvrđeno je Feni u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH.