Operator za obnovljive izvore energije:Novi direktor Doleček krije nezakonitosti prethodnika Misirače

Istražujemo

Operator za obnovljive izvore energije: Novi direktor Doleček krije nezakonitosti prethodnika Misirače

Tri mjeseca nakon preuzimanja funkcije vd direktora Operatora za obnovljive izvore energije, Željko Dolečekk još uvijek krije stanje koje je zatekao u Operatoru, koje je sve samo ne zakonito. Uporedo, resorni ministar Nermin Džindić ne želi promjene u sistemu otkupa energije putem malih proizvođača

Novi direktor Doleček krije nezakonitosti prethodnika Misirače

 

“Odgovoriću vam u roku od 15 dana,” izgovorio je vd direktora Operatora za obnovljive izvore energije (OIEiEK) Željko Doleček.

Nakon 20 dana odgovora nema. Direktora Dolečeka smo pitali da li je nakon preuzimanja dužnosti izvršio provjeru rada prethodnika Boriše Misirače, te kada će biti ispunjena zakonska obaveza da Registar projekata i dinamičke kvote budu objavljene na web stranici Operatora.

Pitali smo i kojim proizvođačima je odobren otkup električne energije po povlaštenoj cijeni, a kojima po referentnoj cijeni, te da li će poduzeti mjere da broj zaposlenih bude u skladu sa sistematizacijom? Nema odgovora ni na pitanje da li se protiv Operatora vode sudski potupci, koliki je taj broj i razlog tužbi te da li Operator zbog eventualnih presuda u korist tužitelja trpi finansijsku štetu i koliku?

Žurnalovi izvori navode kako je prethodni direktor Misirača, umjesto 11MW kolika je bila kvota za otkup električne energije iz solarnih izvora, sklopio ugovore za najmanje dva i po puta više nego što je predviđeno Akcionim planom za korištenje obnovljivih izvora energije u FBiH (APOEF)!!

 

Dinamicke kvote Operator

na web stranici još uvijek nema dinamičkih kvota

 

Pri tome, znatan broj zahtjeva nije sadržavao svu potrebnu dokumentaciju, ali ih je Misirača ipak odobravao!?  U praksi to znači da je nezakonito potrošeno isto toliko više novca za otkup električne energije iz obnovljivih izvora energije, koju svaki mjesec svi plaćamo putem računa matičnim elektroprivredama. Doleček o svemu šuti.

“FERK nije ostvario uvid u ugovore koje je Operator za OIEiEK sklopio sa proizvođačima električne energije,” navedeno je u odgovoru Žurnalu iz Regulatorne komisije za energiju u FBiH koja je inače nadležna i za izdavanje licence Operatoru, a svaki zahtjev bi morao sadržavati i dozvolu FERK-a.

Žurnal je posljednje tri godine nekoliko puta pisao o svim nezakonitostima rada direktora Boriše Misirače, što su u izvještaju potvrdili i inspektori Finansijske policije. No, kako je kao kadar SBB-a Misirača bio pod političkom zaštitom, čekao se istek njegovog mandata krajem prošle godine.

Za vršioca dužnosti imenovan je Željko Doleček, koji je tada bio sekretar Udruženja proizvođača energije iz obnovljivih izvora u BiH (APEOR).

Nisu samo “mutne  radnje “ u Operatoru. Mnogo toga znaju, a neće da poduzmu ni resorni ministar Nermin Džindić kao i federalni premijer Fadil Novalić. U utorak 30.marta na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma je po hitnom postupku Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.

Naizgled nelogičan potez, jer je pripremljen novi zakon koji je Energetska zajednica ocijenila potpuno usklađenim sa EU direktivama. Taj zakon predviđa transparentniji pristup podsticanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Budući ugovori o otkupu po povlaštenim cijenama ne bi zavisili od (samo)volje direktora nego bi se ugovarali nakon provedbe aukcije koja bi obezbijedila najniže cijene. No, Vlada je ignorisala ovaj zakon jer žuri da obezbjedi profit Elektroprivredi BiH, odnosno Vjetroelektrani Podveležje koja je puštena u rad prije mjesec dana.

Vrlo je vjerovatno da ministar Džindić, ukoliko se usvoje dopune po hitnoj proceduri, nema namjeru u skorije vrijeme, upućivati novi Zakon u Parlament FBiH. Razlog je jednostavan, jer nadležni (kako ministar i tako direktori Operatora) žele zadržati  pravo odabira investitora s kojima sklapaju ugovor o otkupu po povlaštenim cijenama na čak 12 godina, a što investitorima omogućava da zarada na uloženi novac u tom periodu bude i 300 posto!

Svjesno kršenje zakona u ovoj oblasti dakle ima kontinuitet. Žurnal će nažalost morati nastaviti pisati o radu Operatora i nakon odlaska direktora Misirače, a posebno su zanimljivi detalji s kim su i za koje iznose sklopljeni ugovori o otkupu električne energije iz obnovljivih izvora.

(nastaviće se )

 

(zurnal.info)