NAKON PISANJA ŽURNALA:Općinsko vijeće odbilo izvještaj o radu Upravnog odbora Reumala

Istražujemo

NAKON PISANJA ŽURNALA: Općinsko vijeće odbilo izvještaj o radu Upravnog odbora Reumala

Vijećnici općinskog vijeća nisu prihvatili ni novi, dorađeni izvještaj o radu Upravnog odbora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište "Reumal" Fojnica. Povod nije poslovanje Reumala kao takvog nego prije svega čudna poslovanja firmi u kojima Reumal ima osnivački i suvlasnički status, a to su Aquareumal i NCF.

Općinsko vijeće odbilo izvještaj o radu Upravnog odbora Reumala
FOTO: zurnal.info

Nije bilo političkih neslaganja među vijećnicima Općinskog vijeća Fojnica na sjednici održanoj 30. juna kada je u pitanju rasprava o izvještaju o radu Upravnog odbora JU „Reumal“ Fojnica. Ni dorađeni izvještaj (prvi je dostavljen na samo tri stranice sa taksativno nabrojanim održanim sjednicama i odlukama) nije prihvaćen i UO sada ima novih 60 dana da općinskim vijećnicima objasni kako rukovode firmom čiji je osnivač i stopostotni vlasnik Općina Fojnica.

Kao što je Žurnal pisao prije nekoliko dana, sporno je pored ostalog i sudužništvo koje je odobrio Upravni odbor Reumala na kredit od 7 miliona KM kojeg je krajem prošle godine u BOR banci podigla firma NCF, inače u vlasništvu Reumala ( 98%) i Aquareumala ( 2%)

Da bi Reumal mogao prihvatiti sudužništvo trebala je biti dobijena i saglasnost  osnivača Reumala, a to je općina Fojnica.

„Od općinskog vijeća nije tražena saglasnost za osnivanje NCF-a, a moralo je. Od vijeća nije tražena ni saglasnost da Reumal bude sudužnik kredita,a moralo je,“  naveo je za Žurnal jedan član SDA iz Fojnice.

Općinsko vijeće inače ima i nadležnost da vrši ovlaštenja od interesa za Općinu Fojnica i za Aquareumal i za NCF.

Ljutiti direktor i javne nabavke

Rasprava o izvještaju UO Reumala trajala je više od dva sata. Karakterisala ga je, prema kazivanju pojednih viječnika za Žurnal, izrazita ljutnja direktora Reumala Eldana Lokmića, koji nije skrivao da ga je naročito pogodilo pisanje Žurnala (http://www.zurnal.info/novost/19881/sumnjivo-poslovanje-fojnickih-reumala .

Inače, nakon tog teksta, dobili smo i nekoliko poruka radnika Reumala, Aquareumala i NCF-a koji su pozdravili to što je neko konačno otvorio ovu priču, sa naznakom da je stanje i lošije nego što se da naslutiti.

Kako god, upravu Reumala i njenih sestrinskih firmi najviše pogađaju navodi o nelogičnom oslobađanju ovih firmi od postupka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Na pitanja Žurnala kako je moguće da firma u vlasništvu općine, a koja ima višemilionske nabavke ne postupa po Zakonu o javnim nabavkama, uprave pomenutih firmi nemaju adekvatnog odgovora.

Pri tome je u međuvremenu čak i Komisija za statut i propise Općinskog vijeća Fojnice zauzela stav da ove firme trebaju biti u sistemu javnih nabavki.

“ U izvještaju o dosadašnjim utrošenim sredstvima kredita Razvojne banke samo su navedene sume i s kim je posao ugovoren. Tvrdim da neki radovi ne vrijede ni polovinu prikazanog troška, što niko ne kontroliše. Pa ovdje se donosio i keš u torbi za isplatu plate radnicima, a znamo ko tako posluje, “ izjavio je nedavno za Žurnal jedan od vijećnika.

Pitanje samovoljnog izuzimanja fojničkih firmi u državnom vlasništvu od sistema javnih nabavki, čemu je dobrano kumovala i Agencija za javne nabavke BiH, samo je jedno koje će biti aktuelno unutar općine Fojnica. A sumnjivih poslovanja pojedinih firmi i pojedinaca u sprezi sa lokalnim političarima ima još napretek. Političko vrelo ljeto u Fojnici tek počinje.

(zurnal.info)

http://www.zurnal.info/novost/19881/sumnjivo-poslovanje-fojnickih-reumala