Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Optužnica pala...u bazen njegove vile
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Optužnica pala...u bazen njegove vile

Optužnica pala...u bazen njegove vile

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 malo je

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 dva oka

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 dron

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 miran

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 no

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 prevod

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 sda

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 razilaze se

 

(zurnal.info)