KAKO SU INSTITUCIJE I INVESTITOR UNIŠTILI DOLJANKU:Pet sudskih presuda nije dovoljno da FERK poništi dozvolu za rad mHE Zlate
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

KAKO SU INSTITUCIJE I INVESTITOR UNIŠTILI DOLJANKU: Pet sudskih presuda nije dovoljno da FERK poništi dozvolu za rad mHE Zlate

Ni pet sudskih presuda nije dovoljno da se zaustavi nelegalan rad mHE Zlate na rijeci Doljanki. Pravni eksperti Ureda Vlade FBiH za zakodavstvo dali pogrešno mišljenje na temelju čega je Ministarstvo turizma FBiH izgubilo sudski spor. Ministarstvo turizma FBiH pred sudom se izjasnilo da "nema svrhe" u ovom momentu pribavljati studiju uticaja

Pet sudskih presuda nije dovoljno da FERK poništi dozvolu za rad mHE Zlate
Rijeka Doljanka (Adi Kebo/zurnal.info)

Na naslovnoj fotografiji je rijeka Doljanka nekada. 

 

A onda je došao „investitor“. Kompanija Eko-Vat Jablanica, vlasništvo oca i sina Šabana i Mirze Teletovića, na Doljanki je napravila malu hidroelektranu Zlate. Danas Doljanka izgleda ovako:

Doljanka fotografisana 19.7.2022. (Adi Kebo/zurnal.info)

Za koliko je prodata Doljanka?

Ugovor o koncesiji izdat je na 30 godina, s obavezom uplate u budžet Općine Jablanica od 50 hiljada KM godišnje. Procjena zarade vlasnika – oko 1,8 miliona KM. 
MHE Zlate u rad je puštena početkom 2020. U godini prije toga – 2019. prihod Eko-Vata bio je skromnih 171 KM. Prema podacima portala akta.ba u 2020. godini taj iznos narastao je na više od 700 hiljada KM. U 2021 – više od dva miliona KM. 
Dvije godine i dva miliona: od par stotina KM u 2019. do dva miliona u 2021. Treba li nam bolja računica? 
Broj uposlenih narastao je sa četiri na „čak“ osam. 

Danas radi bez dozvole koja je poništena sudskim putem.

KAKO JE POGRIJEŠIO URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE FBiH

Dok Doljanka nestaje, sudovi donose presude u kojima se osporavaju dozvole za njen rad. Do sada je u ovom slučaju doneseno pet sudskih presuda. Pisali smo i ranije da je Kantonalni sud u Sarajevu poništio okolinsku dozvolu za izgradnju, koju je 2017. godine izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ministrica Edita Đapo (SBB) dozvolu je potpisala na osnovu dokumentacije resornih javnih institucija, ali i Studije uticaja na okoliš, koju je u decembru 2016. izradila kompanija Enova.
Najnovija sudska presuda datira iz jula ove godine. U njoj Kantonalni sud u Sarajevu poništava ranije rješenje Federalnog ministarstva turizma da za rad Doljanke ne treba nova studija uticaja na okoliš. Pojednostavljeno, Ministarstvo na sve načine i pored sudskih presuda, pokušava da omogući rad mHe Zlate. 

Iz sudske presude: Ministarstvo turizma napomenulo je da je MHE Zlate već izgrađena, da ima pribavljene sve potrebne dozvole, da radi i obavlja svoju registrovanu djelatnost, te da nema svrhe u ovoj fazi pribavljati studiju uticaja.


U 2021. godini donesen je novi Zakon o zaštiti okoliša. U predmetu Doljanka Ministarstvo turizma odlučuje da se rukovodi odredbama ovog novog zakona i donosi rješenje da za Doljanku ne treba nova okolinska dozvola. Kako bi opravdali taj stav mišljenje traže čak i od Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i uklađenost sa EU propisima i Ministarstva pravde FBiH. Tijelo Vlade, Ured za zakonodavstvo, daje im pravno mišljenje na osnovu kog će Ministarstvo – izgubiti sudski spor. 
Pogrešna instrukcija pravnih eksperata iz ureda glasila je da u postupku Doljanka Ministarstvo može koristiti uredbe novog zakona. Sud odbacuje taj stav, za koji navodi i da je potpuno neobavezujući za njega, i navodi da nije jasno kako su prelazne odredbe zakona potpuno jasne – za predmete započete u vrijeme važenja ranijeg zakona primjenjuje se taj, stari, zakon. Sud čak navodi da su te odredbe u potpunosti jasne:
Članom 146. Zakona o zaštiti okoliša iz 2021., stav 6, propisano je da postupci započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, bit će okončani u skladu sa odredbama propisa koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona. U konkretnom slučaju ima se primijeniti Zakon o zaštiti okoliša (2009.) – navodi se u presudi Kantonalnog suda. 

Sud čak ocjenjuje da je svojim mišljenjem Ured za zakonodavstvo derogirao pravne propise:
-... isti (akt Ureda – izjašnjenje na zahtjev Ministarstva, op.aut.) – predstavlja mišljenje tog Ureda i ne može obavezivati ovaj sud, a naročito se ne može mišljenjem derogirati jasna odredba propisa

Sud je naveo da Ured za zakonodavstvo Vlade FBiH ne smije derogirati pravne propise


FERK JOŠ UVIJEK BEZ REAKCIJE


Federalno ministarstvo turizma mišljenje o tome koji zakon koristiti tražilo je i od Federalnog ministarstva pravde. Iz Ministarstva pravde stiglo je neodređeno mišljenje kojim se odlučivanje ipak prebacuje ma Ministarstvo turizma, ali je taj dopis u postupku predstavljen kao odobrenje Ministarstva pravde da se koriste odredbe novog zakona. 
Sud navodi da takvog odobrenja nije ni bilo, te da je zakon i njegove prelazne odredbe u potpunosti jasan. 
Malo je vjerovatno da pravnici u Uredu za zakonodsatsvo, Ministarstvu pravde i Ministarstvu turizma ne znaju čitati prelazne odredbe zakona. Mnogo vjerovatnije od toga je da to, zastupajući tuđe interese, jednostavno – ne žele. 

Udruženje Za Doljanku predalo je krivičnu prijavu Tužilaštvu KS-a protiv ministrice turizma FBiH Edite Đapo zbog zloupotrebe položaja u ovom slučaju

Sada bi na potezu svakako trebala biti Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH (FERK). Za Žurnal kažu da još uvijek službenim putem nisu upoznati sa presudom, te da su za nju saznali iz medija. Znaju za ranije presude kojima se poništavaju neka od ranijih rješenja i dozvola:
- Po primitku predmetne presude, te nakon njene pažljive analize, FERK će ocijeniti sve okolnosti predmeta, te donijeti odluku o svojim daljnjim aktivnostima, ali vodeći računa o potrebi pravomoćnog okončanja postupka izdavanja okolišne dozvole za MHE ,,Zlate" na rijeci Doljanki – navode. 

U vezi sa Doljankom do sada je doneseno pet sudskih presuda, i iza svih stoje članovi Udruženja za Doljanku. Udruženje je već zahtijevalo od FERK-a da poništi dozvolu za rad mHE s obzirom na dosadašnje sudske presude ali je FERK taj zahtjev odbacio. 
Razočarani u domaće institucije koje uopće ne reaguju na presude, u Udruženju za Žurnal kažu da će predmete pokrenuti i pred međunarodnim sudovima. Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu prijavili su ministricu turizma Federacije BiH zbog zloupotrebe položaja u slučaju izdavanja dozvola za Doljanku. 

(zurnal.info)