Sanski Most:Počelo suđenje prodavačima diploma iz Žurnalovog videa
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Sanski Most: Počelo suđenje prodavačima diploma iz Žurnalovog videa

Advokat Senada Pehlivana na sudu je naveo da bi novinarku Žurnala trebalo krivično goniti jer je njegovog branjenika podstrekivala na činjenje krivičnog djela

Počelo suđenje prodavačima diploma iz Žurnalovog videa

 

Dvije godine nakon što je Žurnal objavio istraživačku priču o prodaji diploma, počelo je suđenje Senadu Pehlivanu, prodavaču diploma, Šemsudinu Habiboviću, prokuristi u Centru za obrazovanje Multilingua i Neiri Šabić, direktorici ove škole. 

Kako saznaje Žurnal, Senad Pehlivan, prodavač diploma iz Žurnalovog videa na sudu je ranije negirao krivicu. Ni Šemsudin Habibović ne osjeća se krivim kao ni direktorica Multilingue Neira Šabić. Advokat Senada Pehlivan zatražio je od suda da ne prihvati snimak prodaje diplome koji je objavio Žurnal kao ni svjedočenje novinarke Žurnala, jer smatraju da je upravo ekipa Žurnala počinila krivično djelo neovlaštenog snimanja i podstrekivala na činjenje krivičnog djela.

 

 

Podsjetimo javnost da je prodavač diploma iz Žurnalovog videa Senad Pehlivan optužen za posredovanje pri primanju dara. Šemsudin Habibović, prokurista u Centru za obrazovanje Multilingua, optužen je za primanje dara sa zloupotrebom položaja, a direktorica škole Multilingua Neira Šabić za zloupotrebu položaja. Općinski sud u Sanskom Mostu polovinom januara prošle godine potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Žurnal je ranije pisao i da bez obzira na optužnicu Senad Pehlivan nastavlja primati platu iz federalnog budžeta.

Senad Pehlivan ostao je zaposlenik federalnog Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin u Fojnici. Direktor ove ustanove Edin Ramić u ranijim razgovorima za Žurnal rekao je da on ne može otpustiti Pehlivana zbog „kuolarskih priča“ jer se protiv njega ne vodi postupak, nije optužen niti osuđen.

Nakon što je potvrđena optužnica direktor Ramić u razgovoru za Žurnal kaže da će on, bez obzira na optužnicu, i dalje ostati uposlenik ove ustanove.

- Ništa posebno vam nemam reći izuzev da je proces u toku, čekat ćemo ishod pa ćemo onda... Dok se proces ne završi on će ostati zaposlenik Zavoda, rekao je tada Ramić.

 

Senad optužen za posredovanje pri primanju dara

 

Žurnal je početkom 2019. godine objavio istraživačku akciju u kojoj su novinari Žurnala za 17 dana, bez prisustva nastavi, stekli diplomu srednje medicinske škole. Posrednik Senad Pehlivan tada je za diplomu tražio 2.500 KM. Izdala ju je Medicinska tehnička škola u sastavu PU Centra za obrazovanje odraslih Multilingua iz Sanskog Mosta.

Diploma je formalno izdata i prije nego su novinari Žurnala predali papire. Osnivač škole u Sanskom Mostu je Maida Cepić-Habibović. Njen suprug Šemsudin Habibović je prokurista bez ograničenja. On je potpisnik sporne diplome. Direktorica škole i supotpisnica na diplomi je Neira Šabić.

„Senad Pehlivan, nakon što se u Sarajevu sastao sa Azrom Omerović, novinarkom magazina „Žurnal", imenovanoj ponudio da joj najkasnije do polovine januara 2019. godine od njemu poznatih osoba nabavi diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar bez da ista prisustvuje nastavi i programu prekvalifikacije, za koje usluge mu ista treba predati iznos od 2.490 KM prilikom uručenja diplome. Nakon čega je stupio u kontakt sa Šemsudinom Habibovićem odgovornom osobom u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, kojeg je obavijestio o dogovoru koji je prethodno sklopio sa Azrom Omerović, te od istog zatražio da u svrhu realizacije tog dogovora, na ime Azre Omerović sačini diplomu srednje medicinske škole – zanimanje medicinski tehničar za koje radnje mu je obećao dio novčanog iznosa koji će mu u tu svrhu predati Azra Omerović, pa nakon što je Šemsudin Habibović prihvatio njegov prijedlog imenovani je u Sanskom Mostu zajedno sa Neirom Šabić, direktoricom PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most, sačinio krivotvorenu diplomu srednje medicinske škole na ime Azre Omerović“, navedeno je u optužnici.

Drugom tačkom optužnice Šemsudin Habibović i Neira Šabić optuženi su da su u periodu od 20. decembra 2018. godine do 03. januara 2019. godine zajednički sačinili Diplomu o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar, kao i svjedodžbe o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu medicinske tehničke škole. 

U javne isprave su unijeli neistinit sadržaj da je Azra Omerović u periodu od 22.11.2016. do 15.11.2018. godine u PU centar za obrazovanje odraslih „Multilingua“ Sanski Most pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET i uspješno završila prvi, drugi, treći i četvrti razred medicinske tehničke škole, a zatim u periodu od 13.11.2018. do 15.11.2018. godine položila završni ispit te stekla stručno zvanje medicinska sestra-tehničar EU VET.

„Navedene dokumente ovjerili su vlastitim potpisom i službenim pečatom, svjesni pritom da imenovana nikad nije bila polaznik škole „Multilingua“ Sanski Most, niti je uopšte prisustvovala nastavi i pohađala program obrazovanja odraslih – prekvalifikacija za zanimanje medicinska sestra-tehničar EU VET, na koji način su Azri Omerović pribavili korist u vidu nezakonitog sticanja diplome o završenoj medicinskoj tehničkoj školi za zanimanje medicinska sestra – tehničar EU VET“, navedeno je u optužnici.

 

(zurnal.info)