Početak pretresa u predmetu Mladen Ivanić pred Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine bit će održan sutra.

Vijeće apelacionog odjeljenja potvrdilo je prvostepenu presudu u dijelu u kojem se u odnosu na optuženog Mladena Ivanića odbija optužba za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi. Prvostepena presuda potvrđena je i u dijelu u kojem se optuženi Mladen Ivanić oslobađa od optužbe za krivično djelo zločinačko udruženje i krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u podstrekavanju.

U vezi s osuđujućim dijelom prvostepene presude koji se odnosi na optuženog Mladena Ivanića za krivično djelo nesavjestan rad u službi, žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok je žalba Ivanićevog branioca uvažena i presuda Suda BiH od 24. juna 2008. u tom dijelu ukinuta te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, saopćeno je iz Suda BiH.


(Fena)

">Početak pretresa u predmetu Mladen Ivanić pred Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine bit će održan sutra.

Vijeće apelacionog odjeljenja potvrdilo je prvostepenu presudu u dijelu u kojem se u odnosu na optuženog Mladena Ivanića odbija optužba za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi. Prvostepena presuda potvrđena je i u dijelu u kojem se optuženi Mladen Ivanić oslobađa od optužbe za krivično djelo zločinačko udruženje i krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u podstrekavanju.

U vezi s osuđujućim dijelom prvostepene presude koji se odnosi na optuženog Mladena Ivanića za krivično djelo nesavjestan rad u službi, žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok je žalba Ivanićevog branioca uvažena i presuda Suda BiH od 24. juna 2008. u tom dijelu ukinuta te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, saopćeno je iz Suda BiH.


(Fena)

">
:Početak pretresa u predmetu Ivanić pred apelacionim Vijećem
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Početak pretresa u predmetu Ivanić pred apelacionim Vijećem

Početak pretresa u predmetu Mladen Ivanić pred Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine bit će održan sutra.

Vijeće apelacionog odjeljenja potvrdilo je prvostepenu presudu u dijelu u kojem se u odnosu na optuženog Mladena Ivanića odbija optužba za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi. Prvostepena presuda potvrđena je i u dijelu u kojem se optuženi Mladen Ivanić oslobađa od optužbe za krivično djelo zločinačko udruženje i krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u podstrekavanju.

U vezi s osuđujućim dijelom prvostepene presude koji se odnosi na optuženog Mladena Ivanića za krivično djelo nesavjestan rad u službi, žalba tužilaštva je odbijena kao neosnovana, dok je žalba Ivanićevog branioca uvažena i presuda Suda BiH od 24. juna 2008. u tom dijelu ukinuta te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja, saopćeno je iz Suda BiH.


(Fena)

Početak pretresa u predmetu Ivanić pred apelacionim Vijećem

Početak pretresa u predmetu Mladen Ivanić pred Apelacionim vijećem Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine bit će održan sutra.