Podjela novca bez tendera i izvještaja:Pojedine općine finansiraju i po 26 boračkih udruženja
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Podjela novca bez tendera i izvještaja: Pojedine općine finansiraju i po 26 boračkih udruženja

Istraživanje Globalne inicijative ukazuje na jednu općinu u Kantonu Sarajevo koja je u 2021. godini iz budžeta od oko 40 miliona KM za organizacije civilnog društva izdvojila oko 800 hiljada KM, ali bez javnog savjetovanja ili tendera. Izvori Žurnala otkrivaju da je taj novac uglavnom otišao na boračka i ekološka udruženja

Pojedine općine finansiraju i po 26 boračkih udruženja
Dok budžetski novac odlazi na udruženja, borci su prava tražili na ulici (Foto: radiosarajevo.ba)

 

Istraživanje Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala otkrilo je da se “godišnji grantovi bez javnog poziva ili tendera najčešće daju udruženjima vojnih veterana i ekološkim organizacijama”.

Tokom istraživanja otkrili su da je u BiH registrovano oko 25.000 organizacija civilnog društva, a da ih je aktivno samo oko 15.000.  Oko 40 posto sredstava nekim od ovih organizacija dodjeljuje se bez javnog poziva.

Anesa Agović, koordinatorica Globalne inicijative za BiH, za medije je ranije istakla da su zabilježeni primjeri da organizacija koja postoji manje od godinu dobije od oko 30 ili 40 hiljada KM. Općine ili druge institucije koje su sumnjivim radnjama finansirale nevladine organizacije ne očekuju izvještaj o utrošenim sredstvima ili su ti izvještaji formalni.

Kao reprezentativan primjer sumnjive potrošnje javnog novca na organizacije civilnog društva u BiH u izvještaju Globalne inicijative navodi se jedna općina u Kantonu Sarajevo (nije imenovana), koja je u 2021. imala budžet od oko 40 miliona KM, a od toga je oko 800 hiljada KM “rutinski” izdvojeno za organizacije civilnog društva bez javnog savjetovanja ili tendera.

Većina ovih sredstava je, saznajemo, pretežno otišla upravo na boračka i ekološka udruženja.

 

Sredstva bez javnog poziva

 

Naše zapažanje je da je prošle godine približan budžet, preciznije 39.100.100 KM imala Općina Ilidža. Oni su za 19 boračkih udruženja u 2021. izdvojili 155.000 KM, samo za njihove redovne djelatnosti. Za projekte je posebno izdvojeno 58.080 KM.

U 2021. najveći iznos sredstva 30.000 KM za redovne djelatnosti dobila su Udruženja Organizacija porodica šehida i poginulih boraca, te 4. Viteška motorizovana brigada 23.000 KM, dok su po 20.000 KM dobili Uniji veterana Općina Ilidža i RVI Ilidža.

Ostali su dobili iznose od 9.000 KM do 1.000 KM.

Ovo je samo dio sredstava koji je izdvojen za boračka udruženja. Na području Općine Ilidža, prema podacima iz Strategije razvoja Općine Ilidža za 2014-2020. nalazi se 196 nevladinih organizacija, od čega ih je najviše povezano sa sportom 37,8 posto, dok se 24,5 posto odnosi na kategoriju “ostalo”.

Šta bi se od nevladinih organizacija moglo odnositi na to “ostalo” u Stretegiji nije pojašnjeno.

Oko 6,1 posto nevladinih organizacija povezano je sa boračkom populacijom.

Izvori Žurnala otkrivaju da su pojedina udruženja na Općini Ilidža, u vrijeme prethodne općinske strukture, dobijala sredstva mimo javnog poziva. Od početka 2021. situacija se na ovom polju poboljšava. Ipak, iz ilidžanske Općine nismo dobili odgovor na naš upit o tačnom broju registrovanih boračkih udruženja na području njihove teritorije, kao ni o tome koliko i kojim sve Udruženjima su prethodnih godina dodjeljivana sredstva.

Na oficijelnoj internet stranici Općine pronašli smo podatke o tome kojim udruženjima i koliko sredstava je dodijeljeno prethodne tri godine. Budžet Općine Ilidža za 2019. godinu iznosio je 28.570.000 KM, a od toga je za boračka udruženja izdvojeno 294.751 KM. Sredstva su dodijeljena za 20 boračkih udruženja, a najveće iznose od oko 40.000 KM dobila su Udruženja: 4. Viteška brigada Ilidža, Organizacija članova porodica šehida i poginulih boraca Općine Ilidža, RVI Ilidža, te JOB Unija veterana.

 

Sredstva dodijeljena jednom dijelu Udruženja s Općine Ilidža tokom 2019. 

 

Po 20.000 KM dobila su Udruženja boraca oslobodilačkog rata '92-'95. Organizacija Demobilisanih boraca Ilidža i Udruženje dobrovoljaca i organizatora otpora "Patriotska liga" Općine Ilidža.

Udruženje boraca “Bosna E-Zelene beretke” Ilidža dobilo je 11.970 KM, a Udruženje boraca i Samostalna brigade Stup 10.800 KM, dok su ostala dobila iznose od 9.000 do 2.000 KM, što je ujedno i najmanji dodijeljeni iznos.

Osim za redovne djelatnosti, udruženjima se sredstva dodjeljuju i za projekte. U tu svrhu je u 2019., za 49 projekata (različitim boračkim udruženjima od kojih su neki iznose dobijali i za nekoliko projekata) dodijeljeno je 43.800 KM. Najveći dodijeljeni iznos je 3.500 KM (4. Viteškoj brigadi za projekat obilježavanje godišnjice odbrane Ilidže i obilježavanje godišnjice formiranja ratne bolnice “Ćamil Marić”), dok je najmanji 500 KM.

Budžet Općine Ilidža za 2020. iznosio je 49.000.000 KM, a 399.860 KM dodijeljeno je za 26 boračkih udruženja. Po 54.000 KM dodijeljeno je 4. Viteškoj, Udruženje “Organizacija porodica šehida i poginulih boraca” – Ilidža, Udruženje RVI Ilidža, JOB – Unija veterana Općine Ilidža.

Sredstva za 2020. godinu

 

Po 27.600 KM dodijeljeno je Udruženju “demobiliziranih branilaca 92-95 Općine Ilidža” i Udruženju dobrovoljaca i organizatora otpora odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995 “Patriotska liga” – Općine Ilidža, dok su ostali dobili od 12.000 KM do 2.000 KM.

Skoro sva Udruženja podnijela su izvještaj o radu i finansijski izvještaj, osim Udruženje boraca „Branitelji Stupa“-Ilidža Sarajevo (doznačena sredstva iz bužeta za 2020. iznose 7.200 KM), te Udruženje boraca i Samostalna brigada Stup (doznačena sredstva iz budžeta 2020. iznose 5.000 KM).

Za projekte boračkih udruženja u 2020. izdvojeno je oko 58.800 KM.

 

Od svake općine pomalo

 

U Kantonu Sarajevo, inače, svaka Općina ima svoja udruženja. Izvori Žurnala otkrivaju da upravo na području Općine Ilidža ima najveći broj registrovanih udruženja boračke populacije, potom Općina Centar, a zatim Stari Grad. 

Česta je situacija i da je jedno udruženje ima svoje ogranke u nekoliko općina, pa tako dobijaju sredstva za redovne djelatnosti i projekte u više njih.

Tako recimo i Općina Centar ima svoje Bosnae - Zelene beretke, a ovo Udruženje organizatora otpora, veteran rata, dobrovoljaca, prvoboraca i branioca u 2019. iz budžeta je dobilo 27.624 KM, 2020. - 30.518 KM, a 2021. - 26.751 KM.

Sredstva dodijeljena boračkih udruženjima Općine Centar u 2020. godini 

 

I u ovoj Općini ima Organizacija porodica šehida i poginulih boraca koja je 2019. dobila 59.317 KM, dok im je 2020. i 2021. dodijeljeno po 60.317 KM.

Inače, budžet Općine Centar je u 2019. iznosio 52.419.400 KM, dok su te godine za boračka udruženja izdvojili 309.687 KM. Budžet u 2020. bio je 61.976.000 KM od čega je na boračka udruženja otišlo 357.887 KM, dok je 2021. iznosio 49.890.000 KM, a od toga je za boračka udruženja izdvojeno 290.971 KM.

 

Sredstva dodijeljena 2019. godine 

 

Od ostalih boračkih Udruženja sredstva su dobili:

- Patriotska liga Sarajevo 2019. - 30.000 KM, 2020. - 31.760 KM, 2021. - 14.000 KM;

- Udruženje boraca dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni ljiljan i Zlatna policijska značka 2019. – 28.679 KM, 2020. - 29.619 KM, 2021. 28.678 KM;

- RVI Sarajevo 2019. i 2021. po - 60.000 KM, 2020. – 61.000 KM;

- Udruženje boraca i invalida rata „Prve patriote“  2019. - 4.050 KM, 2020. – 7.000 KM;

- Udruženje maloljetni borci odbrambeno oslobodilačkog rata 1992.-1995.- Sarajevo – 2019. - 25.370 KM, 2020. – 35.425 KM, 2021. - 20.000 KM;

- JOB „Unija veterana“ Sarajevo – 2019. - 69.247 KM, 2020. – 72.247 KM, a 2021. - 50.000 KM.

- Udruga umirovljenika i demobiliziranih branitelja HVO 2019. - 5.400 KM, 2020.  i 2021. po 6.000 KM.

U 2020. godini je još dodijeljeno 20.000 KM za Udruženje antifašista boraca NOR-a  '41-'45, te 4.000 KM Udruženju logoraša Općine Centar Sarajevo. Ova dva Udruženja su dobila sredstva i u prošloj godini u iznosu od 19.915 KM, odnosno 5.310 KM.

Iz Općine Centar naglašavaju da “sredstva namijenjena za finansiranje udruženja boračke populacije dodjeljuju isključivo putem raspisanog javnog poziva za finansiranje boračke populacije, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i principima LOD metodologije”.

 

U Starom Gradu bez zvaničnog podatka o broju udruženja

 

I Općina Stari Grad Sarajevo ima svoju “Organizaciju porodica šehida i poginulih boraca” kojoj su u 2019. dodijelili 18.750 KM, ali i Zelene beretke koji su iste godine dobili 9.750 KM.

Inače, u starogradskoj Općini priznaju da nemaju tačan i zvaničan podatak o broju boračkih udruženja na njihovoj teritoriji, i pored toga što sarađuju sa brojnim udruženjima.

Budžet ove Općine za 2019. iznosio je 24.619.200 KM,  za redovnu djelatnost boračkih udruženja obezbijeđeno je 100.000 KM, dok su za ostala udruženja izdvojili 65.000 KM.

Pored već dva spomenuta udruženja u 2019. iz ove Općine dodijeljena su sredstva za još četiri udruženja i to „Savez boračkih organizacija – Udruženja i ABNOR-a“ Općine Stari Grad Sarajevo (39.600 KM), Udruženje dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja (10.750 KM), Udruženje „RVI Općine Stari Grad“ (15.750 KM), te Udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Općine Stari Grad (5.400 KM).

Iz Općine Stari Grad naglašavaju da su sva sredstva dodijeljena na osnovu javnog poziva za finansiranje rada boračkih udruženja objavljenog u februaru 2019., te jasno definisanih kriterija, sredstava za programske aktivnosti. 

U 2020. za redovnu djelatnost boračkih udruženja izdvojeno je 80.000 KM (budžet za ovu godinu iznosio je 25.313.000 KM), dok su u 2021. za boračka udruženja izdvojili 60.000 KM (budžet za prošlu godinu iznosio je 24.527.060 KM).

(zurnal.info)