:Prekinuta nastava na fakultetima u Tuzli
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Prekinuta nastava na fakultetima u Tuzli

Prekinuta nastava na fakultetima u Tuzli

Današnjom Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli prekida se nastava na svim fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2009./2010. godini, na svim studijskim godinama, do ispunjenja uvjeta Senata Univerziteta.

Senat bezuslovno traži od Vlade Tuzlanskog kantona da da saglasnost na Statut Univerziteta u Tuzli, kao pravni okvir za stvaranje uslova za nesmetan nastavak započete nastave na fakultetima /Akademiji Univeriteta u Tuzli u akademskoj godini.

Odlukom Senata "obavezuju se nastavnici, saradnici i svo ostalo zaposleno osoblje Univerziteta u Tuzli da redovno izvršavaju svoje obaveze, osim izvođenja nastave".

-Manaždment Univerziteta nema mandat za dalje pregovaranje po eventualnim izmjenama konačnog teksta prijedloga Statuta Univerziteta u Tuzli, stoji u Odluci koju je potpisao dr. sci. Džemo Tufekčić, predsjednik Senata Univerziteta.

(Fena)