Godina migracija:Putovanje 244 miliona ljudi

Svijet

Godina migracija: Putovanje 244 miliona ljudi

Broj migranata u svijetu prešao je cifru od 244 miliona ljudi, prema procjenama svjetskih organizacija oko 23 miliona djece interno je raseljeno, od toga 16 miliona zbog rata. U 2018. godini na teritorij Evrope ušlo je više od 138 hiljada migranata. Najveći broj dolazaka zabilježen je preko mora, oko 113 hiljada. Samo u 2018. godini na mediteranu je zabilježeno preko dvije hiljade mrtvih i nestalih migranata

Putovanje 244 miliona ljudi

Prethodnu godinu, u Evropi i svijetu, obilježila je migrantska kriza. Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) broj migranata u svijetu prešao je cifru od 244 miliona ljudi, od toga preko 40 miliona ljudi je interno raseljeno dok je 22 miliona izbjeglica. Među njima milioni djece. U 2016. godini, na globalnom nivou, polovinu izbjeglica i tražioca azila, njih oko 12 miliona u svijetu činila su djeca. U međuvremenu prema procjenama svjetskih organizacija oko 23 miliona djece  interno je raseljeno, od toga 16 miliona zbog rata a sedam miliona zbog prirodnih nesreća.

Evropa i Centralna Azija među najznačajnijim regijama su kada su u pitanju migracije posebno uzimajući u obzir da su Njemačka, Španija, Francuska i Ujedinjeno kraljevstvo krajnja destinacija za većinu migranata na evropskoj ruti. Ove zemlje do sada su primile najveći broj migranata, procjenjuje se da na teritoriji ovih zemalja trenutno oko 31 milion osoba koji nisu državljani zemalja Europske unije.


Prema procjenama svjetskih organizacija u 2018. godini  na teritoriji Evrope ušlo je više od 138 hiljada migranata. Najveći broj dolazaka zabilježen je preko mora, oko 113 hiljada migranta. Samo u 2018. godini na mediteranu je zabilježno preko dvije hiljade mrtvih i nestalih migranata.

Oni koji su preživjeli i uspjeli doći na evropsko tlo dočekani su sa bodljikavom žicom. Mađarski premijer Viktor Orban od početka migrantske krize u Evropi odbija prihvatiti izbjeglice. Mađarska javnost brzo je usvojila stav premijera Orbana  da svaki migrant predstavlja rizik javne bezbednosti. Duž mađarske granice sa Srbijom izgrađena je žičana ograda a svi migranti koji su uhvaćeni u radijusu od osam kilometara od granice, vraćani  su u Srbiju.

Ništa bolja situacija nije bila ni u Češkoj koja se takođe usprotivila prilivu migranata. Stav češke javnosti iz  2015. godine ostao je isti. Istraživanja javnog mnijenja tada su pokazala da čak 94 posto Čeha smatra da bi sve izbjeglice i migrante trebalo deportovati iz njihove zemlje. Fotografije na kojima češki policajci markerima obilježavaju ruke izbjeglica, zgrozile su svijet i upoređene su sa nacističkim tretmanom Jevreja u Evropi, a organizacije za ljudska prava optužile su češke vlasti da izbjeglice i migrante tretiraju poput kriminalaca.

Slovenački premijer ostao je pri svojoj izjavi da će primati samo migrante kršćane jer ne želi u svojoj državi muslimanske migrante. I u Bugarskoj su bili zabrinuti zbog dolaska migranta muslimana. Hrvatska i Slovenija ne dozvoljavaju ulazak migranta na svoju teritoriju. Zabilježeno je više slučajeva u kojima su migranti optuživali hravtsku policiju za premlaćivanja, pljačke i nasilno prebacivanje iz Hrvatske u BiH.


U Bosni i Hercegovini prema podacima Službe za poslove sa strancima od 1. januara do 19. decembra ove godine prijavljeno je više od 23.500 migranata. Namjeru za azil izrazilo je njih 22.177, ali je zahtjev za azil podnijelo 1.358 migranata. Najviše migranata došlo je iz Pakistana 7.735, Irana 3.639, Sirije 2.937, Afganistana 2.770, Iraka 2.116. Žurnal je ranije u toku godine dokumentovao kako iranski turisti, kojima ne treba viza za Srbiju, za manje od 48 sati ilegalno ulaze u BiH. Sigurnosne procjene su da je u Evropu, preko beogradskog aerodroma, ušlo preko 10 hiljada migranata iz Irana. Srbijanske vlasti izbjegavaju readmisiju, odnosno povrat migranta u zemlju iz koje su došli.


Najveći broj migranata u BiH nalazi se u Unskosanskom kantonu. Ranije je u toku godine fotograf Žurnala posjetio je Đački dom u Bihaću, gdje je tada bilo smješteno više od 400 migranata. Uslovi u kojima borave su loši, devastirani dom je donekle osposobljen, ali prostorije su pretrpane i postoji opasnost od zaraznih bolesti.

U toku godine u BiH situacija sa migrantima je bila na rubu humanitarne krize. Prema podacima humantiranih organizacija i volontera smještajnih kapaciteta u BiH nema dovoljno za sve veći broj migranata koji ulaze u državu. Smještajni kapaciteti su neuslovni i mnogi migranti odbijaju smještaj.

Kampovi su smješteni daleko od gradskih zona a migranti koji su bili smješteni u njima žalili su volonterima na loš odnos prema njima, nedostatak hrane, lošu higijenu i loše postupanje policije sa njima. Migranti na području BiH žalili su se i na ograničavanje slobode kretanje od strane nevladinih organizacija u BiH.

Strani volonteri na društvenim mrežama čitavu godinu upozoravali su na katastrofalne uslove smještaja za migrante ne samo u Unskosanskom kantonu već i u čitavoj BiH. Mnogi migranti spavaju vani, na ulici čekajući otvaranje hrvatske granice.

U međuvremenu, Europska unija ne dozvoljava ulazak migranata na njenu teritoriju, za njihovo zbrinjavanje u Bosni i Hercegovini odobrila je 8,7 miliona eura humanitarne pomoći. Pred kraj godine iz Evropske komisije su najavili dodatnih 305 miliona eura podrške Grčkoj, Italiji, Kipru i Hrvatskoj za jačanje granica i pomoći migrantima.

(zurnal.info)