U sjeni zastave:Republika Srpska pravi vlastito ministarstvo vanjskih poslova
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

U sjeni zastave: Republika Srpska pravi vlastito ministarstvo vanjskih poslova

Među nadležnostima novoosnovanog Ministarstva za evropske integracije i međunarodne odnose Republike Srpske – navedena je saradnja sa drugim državama, te „prekogranična saradnja“. Prema Ustavu BIH, vanjski poslovi su isključiva nadležnosti države, a ne entiteta.

Republika Srpska pravi vlastito ministarstvo vanjskih poslova

Narodna skupština Republike Srpske krajem prošle sedmice usvojila je Zakon kojim je osnovano entitetsko Ministarstvo za evropske integracije i međunarodne odnose.

Radi se o direktnom kršenju Ustava BiH, saglasni su pravni eksperti koje je Žurnal danas kontaktirao. Tvrde da se osnivanjem ovog Ministarstva, faktički, vanjski poslovi sa državog nivoa prebacuju na entitetski.


Prema članu III Ustava BiH, vanjska politika je prva nadležnost institucija Bosne i Hercegovine. Istim čanom regulisana je i nadležnost entiteta.

„Entiteti imaju pravo da uspostavljaju posebne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH“, navedeno je u Ustavu BiH. 

Ovo, dakle, znači da entiteti, bez saglasnosti BiH, mogu uspostavljati isključivo „regionalnu saradnju“, a ne saradnju sa Evropskom unijom ili drugim državama. Međutim, prema Zakonu o republičkoj upravi Republike Srpske koji je usvojem prošle sedmice, predviđena je direktna saradnja „predstavnika entiteta sa institucijama Evropske unije.

„Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na ... ostvarivanje i koordinaciju saradnje sa drugim tijelima u BiH, te institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj unije“, piše u nedavno usvojenom Zakonu o republičkoj upravi RS-a. 


 

To znači da je predviđeno da Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske planira ostvarivati saradnju i koordinaciju sa drugim državama, a ne sa regijama, kako je to predviđeno Ustavom BiH, prema kojem Institucije BiH imaju isključivu nadležnost za vanjsku politiku. 

Osim ovoga, Zakonom je predviđeno i „ostvarivanje koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnostiiz oblasti evropskih integracija u skladu sa republičkim propisima“. Propisi Bosne i Hercegovine, koja je nadležna za vanjsku politiku, nigdje se ne pominju.

Među nadležnostima novoosnovanog Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju navedeno je i „poticanje razvoja i unapređivanja prekogranične saradnje“. Prekogranična saradnja, naravno, spada u domenu vanjskih poslova, a to je, prema članu III Ustava Bosne i Hercegovine prva nadležnost države, a ne entiteta. 

(zurnal.info)