Potop vlasti:REVIZIJA POTVRDILA SUMNJE: Vlada Federacije nema dovoljno robnih rezervi, a novac za hitne slučajeve potrošen na gluposti!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

REVIZIJA POTVRDILA SUMNJE: Vlada Federacije nema dovoljno robnih rezervi, a novac za hitne slučajeve potrošen na gluposti!

Revizija utvrdila da formirane robne rezerve ne mogu pomoći stanovništvu

REVIZIJA POTVRDILA SUMNJE: Vlada Federacije nema dovoljno robnih rezervi, a novac za hitne slučajeve potrošen na gluposti!

Federacija BiH nespremna je dočekala poplave ali se na adekvatan način ne može nositi ni sa njihovim posljedicama, dobrim dijelom i zbog neadekvatnih mjera federalnih institucija.

O tome svjedoče i revizorski izvještaji Vlade Federacije BiH i Federalne direkcije robnih rezervi za 2013. godinu. Iako Zakon o federalnim robnim rezervama predviđa da se donese program o vrsti, količini i vrijednosti federalnih robnih rezervi, kao i najmanjoj količini robe koja mora biti stalno na raspolaganju – to nije učinjeno:

- Federalna direkcija robnih rezervi, prilikom izrade budžeta za 2013. godinu, nije sačinila plan nabavke stalnih sredstava - robnih rezervi koji mora biti usaglašen sa prijedlogom finansijskog plana kako je to regulirano Zakonom o budžetima u FBiH. Ne možemo potvrditi efikasnost korištenja dijela sredstava koja su odobrena Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnoj direkciji robnih rezervi za nabavku robnih rezervi - navodi se u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Federalne direkcije robnih rezervi, koji je objavio Ured za reviziju institucija u FBiH.

Također, u okviru Federalne direkcije se obrazuje Savjet kao stručno i savjetodavno tijelo koje razmatra i daje mišljenja o bitnim pitanjima vezano za robne rezerve, ali u okviru utvrđenih nadležnosti od strane Vlade FBiH i Federalne direkcije nisu poduzete odgovarajuće aktivnosti u cilju realizacije naprijed navedenog.

Zbog toga se ne može garantovati, navodi se u izvještaju, a vrlo konkretno pokazuje i ovih dana na terenu, da će se formiranim robnim rezervama moći “otkloniti poremećaji u privredi nastali kao posljedica većih prirodnih elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih prilika odnosno u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti radi koje su iste i formirane”.

Ni interne kontrole rezervi nisu bile efikasne, smatraju revizori, pa je kao posljedica dolazilo i do isteka roka trajanja namirnica. Zbog prolongiranja roka sa Klasom za nabavljanje količina merkantilne pšenice, Direkcija je jedno vrijeme bila bez zaliha pšenice. Neefikasna je bila i  procedura nabavke dizela i zanavljanje ostalih vrsta proizvoda u skladištima.

Vlada FBiH nenamjenski trošila sredstva iz tekućih rezervi

I Vlada Federacije BiH od revizora je dobila mišljenje s rezervom. Dio uzroka leži i u tome što se ne može potvrditi da su se sredstva Tekuće rezerve utvrđena u Budžetu FBiH za 2013. godinu u cjelosti koristila za hitne i nepredviđene budžetske izdatke u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta u FBiH za 2013. godinu za koji su nastali u toku 2013. godine.

Najveći dio sredstava tekuće rezerve utrošen je na ime finansiranja provođenja zakonske revizije korisnika iz oblasti boračko invalidske zaštite u iznosu od 1.640.000 KM, te za
isplatu jednokratnih novčanih pomoći penzionisanim pripadnicima Oružanim snagama BiH u ukupnom iznosu od milion i 394 hiljade KM.

Pored navedenog Vlada FBiH je odobravala sredstva iz Tekuće rezerve za namjene za koje su već jednim dijelom odobrena sredstva u okviru tekućih transfera, od kojih dio jeste bio hitan i nepredviđen - transfer Federalnom ministarstvu zdravstvu 500.000 KM (Kantonalna bolnica „dr. Irfan Ljubijankić“- Bihać) ili 100.000 KM za sanaciju klizišta Bogatići.

Ali Vlada je novac preusmjeravala i Federalnom ministarstvu kulture i sporta u ukupnom iznosu od 335.000 KM i Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata odobrena su sredstva iz Tekuće rezerve Vlada FBiH za finansiranje troškova 10. sportskih igara RVI BiH i 13. Sportskih igara HVIDR-e HVO HB u ukupnom iznosu 100.000 KM, Predstavničkom domu Parlamenta FBiH 90.000 KM (za plaćanje neizmirenih obaveza iz 2012. godine - izdaci za komunalne usluge, nabavka materijala i sitnog inventara, izdaci za usluge prevoza, unajmljivanje imovine, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za osiguranje bankarskih usluga, te druge ugovorene i posebne usluge:

- Na osnovu odabranog uzorka konstatovano je da su sredstva iz Tekuće rezerve premijera i zamjenika premijera dodjeljivana fizičkim osobama za socijalnu ili drugu pomoć, raznim udruženjima građana i umjetničko kulturnim društvima, sportskim društvima, mjesnim zajednicama , općinama, a što se ne može smatrati hitnim nepredviđenim izdacima koji se pojave u toku godine koji su se mogli, u skladu sa stavom 7 član 11. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2013. godinu, finansirati iz tekuće rezerve utvrđene u Budžetu FBiH za 2013. godinu- navodi se u izvještaju.
(zurnal.info)