OMILJENI REVIZOR SEBIJE IZETBEGOVIĆ:Reviziju Kliničkog centra i Opće bolnice radi firma Aleksandra Džombića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

OMILJENI REVIZOR SEBIJE IZETBEGOVIĆ: Reviziju Kliničkog centra i Opće bolnice radi firma Aleksandra Džombića

Odlukom generalne direktorice Sebije Izetbegović reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu radit će društvo za reviziju Grant Thornton iz Banja Luke. Vlasnik i ovlašteni revizor Grant Thorntona je bivši SNSD-ov ministar finansija i predsjednik Vlade Republike Srpske, Aleksandar Džombić.

Reviziju Kliničkog centra i Opće bolnice radi firma Aleksandra Džombića
FOTO: Foto:zurnal.info

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banja Luci 26.10.2016. godine izvršena je promjena poslovnog imena "Društva za reviziju Confida" u "Grant Thornton", koje je u 100 postotnom vlasništvu Aleksandra Džombića. Mjesec dana nakon preimenovanja, 30.11.2016. godine, odlukom generalne direktorice Sebije Izetbegović, Grant Thornton iz Banja Luke izabran je da radi reviziju UKCS-a za 2016.godinu.

Na poziv za dostavljanje ponuda za usluge revizije, na protokol Kliničkog centra pristigle su dvije ponude i to od Grant Thornton iz Banja Luke i Merfi iz Sarajeva. Ponuda revizorskog društva Merfi iz Sarajeva nije ni uzeta u razmatranje jer je generalna direktorica ponudu ocijenila “formalno pravno neispravnom”. 

Ponuđač Merfi d.o.o nije dostavio izjave: da prihvata uslove plaćanja iz tenderske dokumentacije odgođeno plaćanje od 180 dana od dana izvršenja usluge, izjavu da prihvata prijedloge ugovora i njegovih uvjeta kao sastavni dio tenderske dokumentacije,izjavu o nepromijenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora i izjavu o važenju ponude od 90 dana od zadnjeg danaza dostavu ponuda, navedeno je u odluci o dodjeli ugovora za reviziju.

Vlasnica revizorskog društva Merfi iz Sarajeva, Azra Krajšek u razgovoru za Žurnal kaže da je njihova ponuda bila u potpunosti ispravna.

- Ponuda koju smo dostavili je bila ispravna to se jasno vidi iz naše dokumentacije- kaže Krajšek.

 

Izjava iz ponude Merfi d.o.o o prihvatanju uslova iz tenderske dokumentacije
Izjava iz ponude Merfi d.o.o o roku trajanja ponude 

 

Izjava iz ponude Merfi d.o.o o nepromijenjivosti cijene ugovora

 

Izjava iz ponude Merfi d.o.o o o odgođenom plaćanju od 180 dana

Generalna direktorica Izetbegović, kao "menadžer sklon uštedama" odlučila se za “ekonomski najprihvatljiviju ponudu” revizora Džombića koji je ponudio najnižu dozvoljenu cijenu - 10.000 maraka bez PDV-a. Tako će revizor Džombić za 11.700 maraka izvršiti reviziju Kliničkog centra.


Renomirano revizorsko društvo Confida
 
Revizorsko društvo Confida, pored političkog i stranačkog djelovanja svog vlasnika, javnosti je poznato i po malverzacijama prilikom poslovanja. Tako je Aleksandar Džombić, dok je bio predsjednik Upravnog odbora Investiciono razvojne banke RS odlučivao kome će i kolike kredite odobravati ova banka. Slučajno ili ne, najvjerniji klijenti Džombićeve Confide, bile su upravo firme kojima je IRB RS odobravala kredite. O poslovima revizora Džombića Žurnal je ranije pisao. 
 
Pored revizije Kliničkog centra,  Grant Thornton radit će reviziju finansijskih izvještaja za 2016. godinu i Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” iz Sarajeva. U februaru ove godine, Grant Thornton ponovo je izabran kao najpovoljniji ponuđač sa cijenom od 10.000 maraka bez PDV-a. Međutim, odluka o izboru Grant Thorntona donesena je 10.2.2017. godine iako je u Zakonu o reviziji i računovodstvu u FBiH jasno definisano da su “ društva za reviziju dužna Ministarstvu finasija, najkasnije do 15. januara tekuće godine dostaviti fotokopije ugovora o reviziji zaključenih tokom prethodne godine”. Pored ove sporne činjenice, ostaje nejasno kako će revizori Grant Thornton završiti reviziju Opće bolnice za samo tri dana! Upravo zbog toga što su u ponudu stavili rok od tri dana da završe reviziju, Grant Thornton je ocijenjen kao najbolji ponuđač. 

 
Revizija Opće bolnice, sudeći po ponudi banjalučkih revizora već je odavno gotova. Revizija Kliničkog centra, po zakonu mora biti gotova do kraja godine, kada ćemo saznati kakvo je mišljenje revizora Džombića o poslovanju generalne direktorice Sebije Izetbegović.  
 
(zurnal.info)