Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Rupa na evropskom putu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Rupa na evropskom putu

Rupa na evropskom putu

 

1 kraju

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 put

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3 heroji

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 bon ton kanton

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 stranke

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 kriterij

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 užasno

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 korpa

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 kokuz

 

(zurnal.info)