INSPEKCIJA POTVRDILA NAVODE ŽURNALA:Saglasnosti za radove na Sanici su nezakonite!

Istražujemo

INSPEKCIJA POTVRDILA NAVODE ŽURNALA: Saglasnosti za radove na Sanici su nezakonite!

Urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje za uređenje (regulaciju) korita rijeke Sanice izdao je nenadležni organ, potvrdili su federalni inspektori. Žurnal ranije pisao kako je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a ne općinska služba, nadležno za izdavanje ovih akata za radove na rijekama prvog reda. Zapisnik proslijeđen federalnom ministru Josipu Martiću koji bi trebao saglasnosti proglasiti ništavnim. Hoće li preuzeti odgovornost ili na drugi način biti sankcionisani odgovorni za kršenje zakona?

Saglasnosti za radove na Sanici su nezakonite!
Foto: Adi Kebo/zurnal.info

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) potvrdila je navode Žurnala – urbanističku saglasnost i odobrenje za građenje u vezi s uređenjem (regulacijom) korita rijeke Sanice izdao je nenadležni organ. Tačnije, ove akte izdala je Općina Ključ, a ne Federalno ministarstvo prostornog uređenja koje je nadležno za izdavanje navedenih dozvola kada je riječ o radovima na rijekama prvog reda.

 

 

Podsjetimo, Žurnal je pisao o tome kako su u toku radovi na, kako se zvanično navodi, uređenju korita rijeke Sanice od mosta u naselju Vrelo do ušća rijeke Korčanice u općini Ključ. Vrijednost radova je oko 300.000 KM, a investitor je Agencija za vodno područje rijeke Save (AVP Sava).

Prilikom naše nedavne posjete mjestu Sanica razgovarali smo s načelnikom Ključa Nedžadom Zukanovićem (SDP) i zaposlenicima općinske službe koja je izdala sporne akte. Na pitanje Žurnalovih novinara da li imaju neophodne dozvole od federalnog ministarstva, odgovorili su da nemaju, ističući da su oni nadležni za izdavanje saglasnosti.

No, kako smo pisali, a kako su sada potvrdili i iz FUZIP-a, zakoni kažu drugačije. Naime, u članu 64. Zakona o prostornom uređenju i građenju USK jasno se navodi da urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja za izgradnju onih građevina i vršenje onih zahvata koji su obuhvaćeni Uredbom o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju.

S tim u vezi, Vlada FBiH je 2014. godine donijela uredbu kojom se precizira da upravo federalno ministarstvo izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju za građevine i zahvate od značaja za Federaciju, te da tu spadaju i regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama prvog reda. Pojašnjenja radi, Sanica je rijeka prvog reda/kategorije.

 

 

Zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanela Klarić nekoliko puta je pred ovih zakonodavnim tijelom, ali i na druge načine problematizirala radove koji se izvode na Sanici. Za Žurnal ističe da je već tražila hitnu reakciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja u smislu da se proglase ništavnim urbanistička saglasnost i građevinska dozvola za ovaj projekat:

„Ovo još jednom dokazuje da je dosta institucija u BiH koje su vrlo nesavjesne i koje koriste svoj položaj i resurse da vrlo netransparentno, pa i kroz kršenje ne jednog, nego više zakona rade intervencije na našim rijekama, iako su svjesni da građani u BiH vrlo jasno pokazuju da su spremni da brane te rijeke.“

Općinski načelnik Nedžad Zukanović, koji je ranije novinare Žurnala uvjeravao u ispravnost cijelog projekta, te koji je jasno rekao da je spreman preuzeti odgovornost ukoliko „nešto nije po zakonu“, sada nije bio raspoložen za razgovor.

 

ČEKA SE ODLUKA FEDERALNOG MINISTARSTVA

 

Ono što se očekuje u narednom periodu jeste da federalni ministar Josip Martić, koji nam je i zvanično potvrdio da oni nisu izdali neophodne saglasnosti za radove, poništi sporne akte i da se radovi zaustave. Podsjetimo, iz istog razloga su proglašene ništavnim urbanistička saglasnost i odobrenje za gradnju obaloutvrda u Goraždu, o čemu smo iscrpno pisali.

Međutim, treba istaći kako postoje i druge nelogične i problematične stvari u vezi s ovim projektom. Prije svega, građani koji žive na ovom području su nam rekli kako dio rijeke na kojem se izvode radovi nikada nije plavio, te da oni uopće nisu bili upoznati s tim da će se izvoditi radovi, odnosno da nikada nisu bili upoznati s tim da će biti održana ili da se održala javna rasprava.

Dalje, uvjetnu saglasnost za projekat dalo je Sportsko-ribolovno društvo „Ključ“ (SRD Ključ), a tražili su, između ostalog, da mašine izvode radove s obale bez ulaska u rijeku Sanicu, jer se na taj način najmanje vrši zagađivanje samog toka rijeke, te da se stabla koja se nalaze u pojasu radova, a koja se moraju ukloniti, pažljivo uklone.

No, kako to dokazuju i fotografije, bageri su bili u samom koritu, a posječena drva samo su nabacana u blizini obale.

 


Foto: Stop ekocidu i uništavanju rijeka Sanice i Korčanice

 

Predsjednik SRD Ključ Senad Zečević nam je rekao i kako je šteta nanesena ribljem fondu, a Sanica je dom nekoliko zaštićenih ribljih vrsta, te da su zbog toga obratili AVP Sava, no oni su im, navodno, odgovorili kako su sva planirana sredstva već potrošili i da nemaju novac za nadoknadu štete(?!).

 

IMA LI ODGOVORNOSTI ZA KRŠENJE ZAKONA?

 

Novinari Žurnala poslali su upit i AVP Sava u vezi s ovim projektom, no iz kabineta direktora Sejada Delića do zaključenja teksta nismo dobili odgovor.

A, kada govorimo o ovoj agenciji, treba napomenuti da radovi na rijeci Sanici i Drini u Goraždu nisu jedini za koje AVP Sava nije tražila saglasnosti od nadležnog Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Pisali smo kako se obaloutvrde na rijekama prve kategorije širom Federacije grade bez saglasnosti federalnog ministarstva. No, adekvatne reakcije na ove nezakonitosti nema.

Reakcije slijede tek onda kada građani prijave nepravilnosti, međutim to dolazi isuviše kasno, odnosno onda kada su radovi praktično pri kraju.

Na ovaj problem ukazala je i Sanela Klarić: „Ne želim da dozvolimo da se ubuduće ti projekti, bez obzira na to što inspekcija izađe, što se nekada i stave žute trake, nastave. To se u BiH ne smije događati, jer to je rušenje države, institucija, na lokalnom nivou. Ja sam tražila hodogram i insistirat ću da ga dobijem, a on će nam dati jasnu instrukciju da mi već na početku znamo da se nešto radi mimo javnosti, građana, te da prema hodogramu znamo šta se nema i da možemo sve zaustaviti ranije.“

Kada je riječ konkretno o radovima na Sanici, Klarić ističe da će aktivisti i ona lično tražiti da se rijeka i njene obale vrate u prvobitno stanje, iako je svjesna, kaže, da je priroda uništena.

Ono što je također bitno jeste da nadležni iz AVP Sava, koja je nosilac projekata kada je riječ o vodama prvog reda, napokon odgovore na pitanja zašto krše zakone, zašto ignorišu nadležno federalno ministarstvo, zašto ignorišu zahtjeve mještana, zašto ne poštuju zahtjeve ribara... Hoće li preuzeti odgovornost ili na drugi način biti sankcionisani odgovorni za kršenje zakona?

(zurnal.info)