FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (1):SDP-ovi kadrovi trošili poticaje na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

FOND ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM (1): SDP-ovi kadrovi trošili poticaje na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija

U prvom tekstu u Žurnalovom dossieru o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom saznajete kako su firme u vlasništvu SDP-ovih kadrova potrošile novac od poticaja

SDP-ovi kadrovi trošili poticaje na automobile, poslovne prostore i kupovinu solarija

Firma CHB u vlasništvu Tarika Čengića, brata generalnog sekretara SDP-a Irfana Čengića, od Fonda je dobila oko 250.000 maraka poticaja. U komisiji za dodjelu sredstava bio je i Nerin Dizdar član Glavnog odbora SDP-a. Čengićeva firma novac je dobila prema pozivu iz septembra 2017. godine, samo par mjeseci nakon što je firma osnovana.

To što je Čengićeva firma bila novoosnovana nije bio problem. Pravo na novčani stimulans za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na drugom javnom pozivu , između ostalog, mogli su ostvariti  “pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama)”.

Kako su uslovi javnog poziva iz septembra bili identični onima iz javnog poziva iz marta, Tarik Čengić znao je da je uslov za dobio poticaje Fonda zapošljavanje bar jedne osobe sa invaliditetom.

"Kada smo na svjetski Dan osoba sa Down sindromom pročitali vijest da su samo dvije takve osobe u Bosni i Hercegovini zaposlene, odmah smo pozvali Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica i zaposlili dva momka sa down sindromom, te je naše društvo dobilo i zahvalnicu od Zavoda Mjedenica za doprinos i podršku osobama sa invaliditetom“, rekao je Tarik Čengić za portal Klix.

Kako na svjetski Dan osoba sa Down sindromom (21.mart), Tarik Čengić nije ni imao osnovanu firmu, jer je ona osnovana tek 24. marta, upitna je njegova senzibilnost na osobe sa invaliditetom.

Solarij, automobil, poslovni prostor i 15 osoba sa invaliditetom
 
Firma CHB dobila je  novčani stimulans za zapošljavanje 15 osoba sa invaliditetom u iznosu od 10 do 15,7 hiljada maraka po osobi. Ostatak novca poslužio je za nabavku automobila, poslovnog prostora i solarija.

Za kupovinu automobila firma Tarika Čengića dobila je 25.400 maraka od Fonda. Za zakup poslovnog prostora dobili su 3.600 maraka. Za adaptaciju radnog prostora dobili su 8.000 maraka. Za nabavku solarija također su dobili 8.000 maraka.

Poticaji za kupovinu automobila

Firma Benat line u vlasništvu Admira Dizdara, rođaka od Nerina Dizdara, u 2017. godini od Fonda dobila je više od 100.000 maraka poticaja.
Prema pozivu iz marta 2017. godine za sufinansiranje nabavke vozila marke Mercedes od Fonda su dobili 25.250 maraka.

Za nabavku dva vozila marke VW Touran dobili su 27.750 maraka od Fonda. Za nabavku usisivača i praška 705,41 maraka. Prema pozivu iz septembra 2017. godine Benat line ponovo je nabavljao automobile.

Za nabavku vozila VW Touareg ova firma dobila je 16.000 maraka. Za nabavku aparata za dubinsko čišćenje sa popratnom opremom 1.400 maraka. Za nabavku autošlepe dobili su 10.950 maraka.

Za nabavku dva vozila 18.300 maraka. Za nabavku aparata za čišćenje 1.250 maraka.


Od poticaja Fonda kupuje se i stajsko gnojivo

Firma Mil Company, vlasnika SDP-ovca Luke Raguža, od Fonda u 2017.godini je dobila više od 110 hiljada maraka. Po pozivu iz marta 2017. godini novac su dobili za nabavku sadnica.
Za nabavku sadnica salate 2.047,50 maraka.

Za nabavku sadnice rajčice 4.972, 50 maraka.
Za nabavku polyfeed-a 3.978 maraka.
Za nabavku stajskog gnojiva 6.000 maraka.
Za nabavku yaramil complexa 2.475,03.
Za uređivanje čišćenje, iskopavanje i ravnanje terena te odvoženje materijala 7.489,97 maraka.
Za kupovinu zemljišta ova firma od Fonda dobila je 10.230 maraka, a za nabavku plastenika 19.250 maraka.


Prema pozivu iz septembra Mil Company od Fonda je dobio 10.800 maraka za nabavku akumulacijskog bazena za natapanje zemljišta. Za nabavku betonskih kočeva dobili su 3.600 maraka. Za nabavku mreža dobili su 3.300 maraka. Za ostavu za radne mašine dobili su 1.550 maraka. Za nabavku traktora sa prikolicom, plugovima i šizelom od Fonda dobili su 26.800 maraka. Za nabavku sistema za natapanje plastenika, pumpe za vodu, dovodnog i odvodnog crijeva i prskalice dobili su 8.200 maraka.

Firma Best pro d.o.o. iz Sarajeva u vlasništvu je Adema Zolote, člana Glavnog odbora SDP-a. U 2017. godini dobila je od Fonda 103.425 maraka poticaja.

Po pozivu iz marta 2017. godine firma Best pro dobila je 15.093 maraka za nabavku raskrajača sa predrezačem. Za nabavku nove kantarice od Fonda su dobili 14.807 maraka. Z nabavku odsisa od Fonda su dobili 9.360 maraka. Za nabavku kompresora 5.265 maraka. Za nabavku dvije pneumatske bušilice 3.100 maraka. Za nabavku 10m kvadratnihiveral ploče dobili su 8.000 maraka.
Po pozivu iz septembra Best pro dobio je 21.000 za nabavku medijapana, za nabavku iverala 9.500 maraka. Za nabavku viševretene protočne tiplarice 14.000 maraka. Za nabavku osdisa za piljevinu 1.000 maraka. Za nabavku kantarice 3.300 maraka.

U nastavku Žurnalovog dossiera čitajte koje su firme u vlasništvu SDA kadrova dobile poticaje i na šta su potrošile novac...

(zurnal.info)