ODVAJANJE MEDICINSKOG FAKULTETA OD UNSA:Sebija Izetbegović traži da Univerzitet vrati novac Fakultetu!
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

ODVAJANJE MEDICINSKOG FAKULTETA OD UNSA: Sebija Izetbegović traži da Univerzitet vrati novac Fakultetu!

Medicinski fakultet u Sarajevu donio je važne odluke o raspodjeli sredstava: ne daju novac u Fond za razvoj obrazovanja, ali ni u budžet KS-a. Traže da im Univerzitet vrati 112 hiljada KM. Bit će oformljena radna grupa koja će nadgledati provođenje ovih odluka

Sebija Izetbegović traži da Univerzitet vrati novac Fakultetu!

Medicinski fakultet u Sarajevu traži od Univerziteta u Sarajevu povrat 112 hiljada KM uplaćenih u Fond za razvoj Univerziteta. Inicijativu o raspravi o ovim sredstvima na nastavku 14. sjednice održane 21. novembra pokrenula je Sebije Izetbegović, direktorica KCUS-a. Smeta joj, rekla je prisutnim kolegama, što je od uplaćenih 250 hiljada KM u 2016. godini, “Fakultetu kroz projekte vraćeno 117 hiljada, a najveći dio je dat kolegama sa Prirodno-matematičkog fakulteta”. 

U svom obraćanju na sjednici, a svjedoči o tome i zapisnik sa sjednice NNV-a, rekla je kako Medicinski fakultet najviše zarađuje, a da rektora neko “pogrešno savjetuje”:
- Univerzitet će to morati da opravda. Univerzitet sa Medicinskim fakultetom mora da komunicira kako to Fakultet i zaslužuje – da zarađujemo najviše, da proizvodimo najkvalitetniju kategoriju društva, da nas prepoznaju u cijelom svijetu i da se ne može dozvoliti da nas kao takav fakultet neko disciplinira.

Na sjednici je zaključeno kako Univerzitet nije svjestan šta se događa “kada se jedno ovakvo tijelo uvrijedi”.

Ova odluka Fakulteta tako se može protumačiti kao jedan od prvih poteza nezvanično najavljenih namjera o odvajanju Fakulteta od ostatka UNSA. Osim što će tražiti povrat već uplaćenih sredstava NNV je odlučilo da neće uplatiti sredstva u Fond za 2017. godinu, sve dok se ne donese Pravilnik o načinu raspodjele sredstava.


U Univerzitetu za Žurnal kažu kako pravilnik postoji - Ministarstvo obrazovanja donijelo je Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima UNSA.

Osim toga, Fakultet ne dozvoljava da se prihodi od školarina uključe u budžet KS-a nakon integracije:

- NNV Medicinskog fakulteta UNSA insistira da vastiti prihodi ostvareni od školarina za Integrirani studij Medicina na engleskom jeziku ostanu na raspolaganju Medicinskom fakultetu, odnosno da se ne uključe u Budžet KS-a nakon integracije UNSA.

Za navedene zaključke, NNV će oformiti radnu grupu koja će “intenzivno raditi na provođenju navedenih zaključaka i ostalih ostalih aktivnosti koje su od vitalnog interesa za Fakultet”. Grupu će sačinjavati devet članova iz reda akademskog osoblja kliničkih i pretkčliničkih predmeta i administrativnog osoblja – šefova stručnih službi.

U suprotnom, ma šta god to značilo, NNV će poduzeti “sve zakonom propisane mjere u cilju poštivanja digniteta NNV-a i MF-a.

Vijeće je uvrijeđeno i rektorovim “pokušajima discipliniranja”, kako je to formulisala Sebija Izetbegović. A sve se, tvrdi, čini zbog novca:

- Naglasila je da je Medicinski fakultet organizaciona jedinica koja najviše zarađuje (“zlatna koka”) i daje najveći naučni doprinos, te da vjeruje da se sve ovo dešava zbog novca koji zarađuje Fakultet – navodi se u zapisniku sa sjednice. 

U Rektoratu UNSA za Žurnal nisu odgovorili na pitanje da li postoji zakonska osnova za ovakvo djelovanje Fakulteta, te da li je to početak odvajanja od UNSA. Ali su precizirali da u slučaju da Fakultet odbije uplatiti sredstva u Fond, MInistarstvo obrazovanja može ipak prinudno naplatiti taj iznos:

- U slučaju da neka organizaciona jedinica... ne izvrši uplatu propisanog iznosa... Ministarstvo za obrazovanje je obavezno u prvom kvartalu naredne godine, a na osnovupodataka naznačenih u izvještaju o finansijskom poslovanju za tu organizacionu jedinicu, izvršiti obustavu dijela tranše organizacionoj jedinici za taj iznos sredstava i izvršiti uplatu sredstava na poseban račun Univerziteta otvoren za potrebe rada Fonda za razvoj UNSA - navode u Rektoratu, pozivajući se na član 26. Pravilnika o ostavrivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima UNSA.

(zurnal.info)