Kadrovska strategija Sebije Izetbegović:Sprema se smjena treće dekanese Medicinskog fakulteta u godinu dana
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Kadrovska strategija Sebije Izetbegović: Sprema se smjena treće dekanese Medicinskog fakulteta u godinu dana

Nedostatak kvoruma i bojkot sjednica NNV-a na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu upućuju da bi i trenutna dekanesa Semra Čavaljuga uskoro mogla postati - bivša. Treća u godinu dana

Sprema se smjena treće dekanese Medicinskog fakulteta u godinu dana
FOTO: Tacno.net

Medicinski fakultet u Sarajevu uskoro bi mogao, treći put u godinu dana, ostati bez dekanese. Prošle godine Fakultet su “napustile” dvije dekanese: u junu Almira Hadžović-Džuvo, u novembru Amela Kulenović. Sličan scenarij, tvrde izvori Žurnala sa Medicinskog fakulteta, sada se priprema i za trenutnu dekanesu Semru Čavaljugu

Nakon što je prošle sedmice prekinuta sjednica Nastavno-naučnog vijeća, kada je, tvrde sagovornici Žurnala, po nalogu Sebije Izetbegović dio NNV-a napustio sjednicu, nova sjednica nije mogla biti održana zbog nedostatka kvoruma. Nedostatak kvoruma već  je oprobani recept po kojem se dijelu članova NNV-a sa KCUS-a zabrani da prisustvuju sjednicama, čime se onemogući rad Vijeća.
Dekanesa Semra Čavaljuga pokušala je, a prema nedavno izglasanoj izmjeni poslovnika, ovu situaciju riješiti održavanjem elektronskih sjednica. Tako je 22. juna, na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o Radu Nastavno-naučnog vijeća UNSA od 6.6.2018., sazvana prva elektronska sjednica. 

 U njoj se od članova NNV-a traži izjašnjavanje po tri tačke dnevnog reda, i napominje:

U slučaju nedostavljanja odgovora, smatrat će se da je član Vijeća saglasan sa dostavljenim prijedlogom shodno članovi ma 13A, 13B i 13C Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nezadovoljstvo dekanesinim radom izrazio je i rektor Rifat Škrijelj u nedavnom razgovoru za Žurnal:
- Nisam zadovoljan, i spremam se u skorije vrijeme pozvati na jedan razgovor koleginicu koja vodi fakultet. Nisam zadovoljan njenim načinom vođenja tih procedura jer se događa u zadnje vrijeme da se gore generiraju problemi oko izbora a onda se oni reflektiraju na cijeli fakultet, pa i univerzitet. Morat ću je pitati da li ona može u periodu koji je pred nama smanjiti broj tih inspekcijskih nadzora, na način da dosljedno provodi zakon i Statut. Ako ne može – neka razmisli šta će sa tom pozicijom, jer kako sada stvari stoje – to nije dobro - najavio je.

Već je, podsjetio je tada, u slučaju prethodne dekanese Amele Kulenović, reagovao na najradikalniji način:
- Kada je koleginica Kulenović počela eklatantno da krši zakon uklonio sam je, jednostavno sam je suspendovao. Ključni razlog je što nije radila po zakonu neke stvari a u tom času je tvrdila da radi. Vidim da koleginica koja sada vodi Fakultet, na drugi način, ali ide istim putem kojim je išla njena prethodnica. Ako se generiraju sudski sporovi, to znači da se nečije pravo krši i da taj neko traži zaštitu.

Kako je "uklonjena" Amela Kulenović


U razgovoru za Žurnal rektor je tada odbacio sve glasnije navode da Medicinskim fakultetom, pa i posredstvom Rektorata, upravlja direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović. Kako bi mogla izgledati smjena dekanese Čavaljuge može se iščitati iz načina na koji je uklonjena njena prethodnica Amela Kulenović. 

Žurnal posjeduje službenu zabilješku sa sastanka održanog  21.11.2017. kojem su prisustvovali dekan, prodekani, profesori i drugo ovlašteno osoblje Fakulteta. Nazočile su i Sebija Izetbegović i Enra Suljić.


Na samom početku sastanka rektor je udaljio sada već bivšeg sekretara Benjamina Vojnikovića jer je sastanak pokušao snimati, uprkos njegovoj izričitoj zabrani. Rektor Škrijelj tada je prisutnima rekao kako je fakultet postao “rob pojedinaca u zadnjih 20 godina”, te se obratio Ameli Kulenović i “podsjetio je da nije radila u skladu sa zakonom”. Već tada je bilo jasno da će sa Fakulteta biti uklonjen i Benjamin Vojniković, o čemu će Žurnal pisati u jednom od narednih tekstova.
U pravnoj službi, najavio je rektor, već čekaju dva akta: odluka o suspenziji prof. dr. Amele Kulenović i prijedlog rektora Vijeću za njeno razrješenje:

- Rektor je istakao da nedostatak kvoruma na sjednicama Vijeća smatra propustom prof. dr. Amele Kulenović koja je morala iz toga zaključiti da nema podršku članova Vijeća – navodi se u zabilješci.

Zamjerio je rektor Ameli Kulenović i to što je donijela odluku o poništenju konkursa za izbor dekana. Iako je Amela Kulenović dan ranije, očekujući ovakav scenarij, podnijela pisanu ostavku na protokol UNSA, rektor je izjavio kako nije upoznat sa tim te da do njega ostavka nije stigla! A u ostavci je Amela Kulenović navela kako Medicinskim fakultetom ne upravlja ni NNV, ni dekan, ni Univerzitet već “neki izmješteni centar moći”.

Profesor Ago Omerbašić zahvalio se rektoru istakavši kako nastavnici nisu bili zadovoljni radom Amele Kulenović jer im nije “omogućila održavanje sastanka koji su tražili”.

Odluke rektora pozdravila je i Sebija Izetbegović:

- Prof. dr. Sebija Izetbegović se isto tako zahvalila i pozdravila odluke rektora, smatrajući da je reagovano na pravi način, te dodala da će se potruditi da i dalje Medicinski fakultet u Sarajevu ostane najbolji.

Amela Kulenović tada je, na zahtjev rektora, napustila sastanak. Nakon nje i predstavnici Rektorata.

A kako direktorica Kliničkog centra ”ne upravlja” Medicinskim fakultetom može se iščitati iz nastavka zabilješke sa sastanka:

- Prof. dr. Mirza Dilić je rezimirao zadatak u vezi sa sazivanjem sjednice Vijeća i dnevnim redom iste, nakon čega je prof. dr. Sebija Izetbegović rekla da je potrebno da se na toj sjednici Vijeća razmotri izvještaj Komisije za izbor dekana po konkursu od 25. 09. 2017. a da konkurs koji je ponovo raspisan nije validan i da o njemu ne treba ni raspravljati. U daljoj diskusiji, prisutni su izrazili nedoumicu da li se na istoj sjednici može izvršiti izbor dekana s obzirom na probijanje rokova, odnosno da li se mora sačekati mišljenje Ministarstva u vezi s tim. Prof. dr. Enra Mehmedika-Suljić je iznijela mišljenje da se dekan može izabrati odmah. Prof. dr. Sebija Izetbegović je na to dodala da se kasni sa izborom dekana zato što prof. dr. Amela Kulenović nije dozvolila da se izvještaj komisije razmatra, te da je rektor rekao da se Ministarstvu šalju upiti o svim nedoumicama ali da za izbor dekana nemamo nikakvih prepreka. Nakon toga prof. dr. Svjetlana Radović je pročitala odredbe člana 98 Statuta UNSA o proceduri i rokovima izbora dekana te dodala, pošto izvještaj Komisije još uvijek nije razmatran, to se može uraditi već na sutrašnjoj sjednici Vijeća i na istoj sjednici izabrati dekan.

Nakon toga svi prisutni su jednoglasno usvojili Zaključak da se sjednica Vijeća sazove odmah za 22.11.2017. gdje će tajnim glasanjem biti izabran dekan. 

Na sjednici održanoj dan kasnije, za Semru Čavaljugu glasalo je 89 od 116 prisutnih članova NNV-a. Nešto više od pola godine kasnije, bojkot članova NNV-a i nedostatak kvoruma najavljuju isti scenarij za dekanesu Čavaljugu. 

Upućeniji tvrde kako je favorit za poziciju novog dekana Eldan Kapur, prodekan za nastavu na Medicinskom fakultetu.

(zurnal.info)