Galerija Žurnal:SYMHEDONIA: Fotografije Dženata Drekovića
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

SYMHEDONIA: Fotografije Dženata Drekovića

Ciklus fotografija nastao je u Zavodu za zbrinjavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju (Pazarić, Bosna i Hercegovina)

SYMHEDONIA: Fotografije Dženata Drekovića

Simpatija za sreću drugih ljudi (symhedonia) tema je samostalne izložbe fotografa Dženata Drekovića koja će biti otvorena u Gradskoj galeriji Collegium artisticum u ponedeljak, 28. oktobra,.

Ciklus fotografija nastao je u Zavodu za zbrinjavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama u razvoju (Pazarić, Bosna i Hercegovina).

Ono što izložbu izdvaja među socijalno angažiranim projektima jeste ravnopravno učešće protagonista u kreiranju slike o njima samima, od kostimografije i scenografije do izbora fotografija koje će biti izložene.

Svojim pogledima, gestikulacijom i stavom oni poručuju da je njihov marginalizirani svijet otvoren za one koji žele da ga posjete, rečeno je u saopćenju.

- Ulazak u taj svijet nije jednostavan, jer rijetki ulaze. Symhedonia nije naša društvena osobina, vrata inkluzije su tek odškrinuta. Tu se, na tim odškrinutim vratima, dešava interesantan i bitan obrat ove price, a uvjeren sam da će ova izložba postati priča - zapisao je o izložbi Slobodan Samardžić Sam.

- Dženat je doživio inkluziju svojih novih prijatelja, pokazali su puno razumijevanje za njega i njegovu umjetnost, prihvatili su ga, uključili u svoj svijet, i zajedno kreirali sliku o sebi i njemu. I, konačno, zajedno su izvršili i izbor slika za izložbu - napisao je.

Dženat Dreković, rođen 1979. godine u Makedoniji, diplomirao na Akademiji lijepih umjetnosti u Beogradu i završio World Press Photo Masterclass u Berlinu.

Radno iskustvo stekao je kao fotoreporter za dnevne novine i sedmične magazine i kao asistent na predmetima Medijska fotografija i primijenjena fotografija na Fakultetu za tehničke studije (FTS) Travnik i Kiseljak.

Kao zvanični fotograf radio je na filmovima "Na putu" i "Participacija" u režiji Jasmile Žbanić.

U specijalne skorašnje projekte ubraja se rad na ciklusima "Ljudi s margina" i "Symhedonia" u saradnji sa Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Član je Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Bosne i Hercegovine (ULUPUBIH). Suosnivač i saradnik CFFM-a (Centar za fotografiju, film i multimediju Sarajevo). Živi u Sarajevu i radi kao freelance fotograf.

(Fena)