Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Tri naroda na četiri strane svijeta
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Tri naroda na četiri strane svijeta

Tri naroda na četiri strane svijeta
Đoko Ninković

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)