Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića:Trojanski konj
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Galerija Žurnal

Nedjeljni komentar Đoke Ninkovića: Trojanski konj

Đoko Ninković
1 bingo copy 2
2 posao
3 korupcija copy 2
4 scena
5 doktore
6 pandora
7 takvi

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

 

(zurnal.info)