TOKOM ISTRAGE O UTAJI:Tužilac osumnjičenom dao lične podatke oštećene
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

TOKOM ISTRAGE O UTAJI: Tužilac osumnjičenom dao lične podatke oštećene

Tužilac je osumnjičenom dao adresu i broj telefona oštećene da je on lično kontaktira, a ne da komunikacija ide zvaničnim, institucionalnim kanalima. Tužilac je ovakvim potezom svjesno izložio oštećenu Snježanu Čulić direktnoj komunikaciji sa osumnjičenim, bez njenog pristanka, te stvorio priliku da joj eventualno bude ugrožena sigurnost.

Tužilac osumnjičenom dao lične podatke oštećene
OT Banjaluka

Siniša Marković, tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, obustavio je istragu protiv Saše Kaurina iz Banjaluke, koji je u avgustu prošle godine sa bankomata uzeo tuđi novac, a potom ga i zadržao. U obrazloženju naredbe o obustavljanju istrage, donesenoj 30. avgusta ove godine, tužilac Marković je konstatovao da oštećena Snježana Čulić nije pravovremeno reagovala. Zapravo, Marković je amnestirao Kaurina, jer Čulićeva po njemu nije dala svoj prijedlog za krivično gonjenje počinioca u roku od tri mjeseca nakon što je saznala identitet osobe koja je otuđila njen novac. Uz to, tužilac Marković je Kaurinu, osumnjičenom za krivično djelo „utaja“, dao kontakt podatke Čulićeve, a da prethodno za to nije dobio saglasnost od oštećene. Prema saznanjima Žurnala, tužilac je otišao i korak dalje, pa je Kaurinu pomogao da sastavi pismo, koje je ovaj uputio oštećenoj strani u postupku.

Snježana Čulić, nastanjena u Hrvatskoj, 28. avgusta 2021. godine je na bankomatu u jednom tržnom centru u Banjaluci odlučila da podigne novac, ali je zbog velike provizije odustala od transakcije i udaljila se od bankomata. Bankomat je, međutim, izbacio novac, ravno 400 konvertibilnih maraka, koje je pokupio Saša Kaurin, koji se posle Čulićeve našao kod bankomata. U obrazloženju naredbe o obustavljanju istrage navedeno je da se Kaurin „okrenuo oko sebe i tražio osobu koja je prije njega koristila bankomat, ali je nije pronašao“, pa je onda otišao do Info pulta tržnog centra, gdje je „objasnio situaciju, ali na info pultu nije ostavio novac, jer se bojao da ga oni ne prisvoje“. Potom je, kako stoji u dokumentu, Kaurin otišao do iste banke, koja je bila zatvorena, a onda je odlučio da savjet o tome šta će uraditi sa tuđim novcem potraži od lokalnog sveštenika u parohijskom domu u banjalučkom naselju Šargovac!?

Od tuđeg novca je izdvojio 100 KM i darovao ga kao prilog crkvi. Ostatak je zadržao, kako se navodi u naredbi o obustavljanju istrage protiv njega, „u namjeri da pronađe oštećenu, u čemu nije uspio“.

Zanimljivo je da su u tužilačkoj odluci svi postupci Kaurina pobrojani bez odrednice „navodno“, odnosno da je tužilac Marković njegov iskaz prihvatio kao potpuno vjerodostojan!?

U tužilačkoj odluci decidno stoji i sledeće: „Nakon što je otkriven, osumnjičeni je pristupio kod tužioca i tražio način na koji može da vrati novac oštećenoj koja živi u Hrvatskoj, zbog čega mu je tužilac dostavio adresu i kontakt telefon oštećene“.

Tako je tužilac osumnjičenom dao adresu i broj telefona oštećene da je on lično kontaktira, a ne da komunikacija ide zvaničnim, institucionalnim kanalima. Tužilac je ovakvim potezom svjesno izložio oštećenu Snježanu Čulić direktnoj komunikaciji sa osumnjičenim, bez njenog pristanka, te stvorio priliku da joj eventualno bude ugrožena sigurnost.

Da je imao namjeru da vrati tuđi novac, pokupljen sa bankomata, Kaurin bi, umjesto u crkvu, otišao u policiju, predao pare, čime bi sa sebe skinuo svaku odgovornost. On to naravno nije učinio, već je tuđi novac nelegalno prisvojio, darujući ga navodno crkvi da okaje vlastiti grijeh.

Kaurin je sve to počinio ne razmišljajući o tome da će Čulićeva, uvidom u transakcije na svom bankovnom računu, shvatiti da je 400 KM, koliko je imala namjeru da podigne na bankomatu u Banjaluci, skinuto sa njenog računa i da je neko drugi umjesto nje pokupio taj novac. Snježana Čulić je slučaj prijavila banjalučkoj policiji, koja je pregledom nadzornih kamera sa bakomata vrlo brzo otkrila počinioca i protiv Saše Kaurina  14. aprila ove godine Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnijela izvješetaj o počinjenom krivičnom djelu „utaja“.

Tužilac Marković je donio naredbu o otvaranju istrage protiv Kaurina, o čemu je 23. maja obavijestio i oštećenu Snježanu Čulić, od koje je zatražio  da se izjasni da li će krivično goniti osumnjičenog. Prema navodima iz naredbe o obustavljanju istrage, Čulićeva je 14. juna dopisom obavijestila tužioca da od načina na koji je osumnjičeni Kaurin uzeo novac zavisi da li će ona uložiti prijedlog za krivično gonjene. „Međutim, tužilac je ocijenio da prijedlog za krivično gonjenje ne može biti dat ni pod kojim uslovima, zbog čega je ocijenio da isti nije podnesen“, naveo je u obrazloženju naredbe o obustavljanju istrage tužilac Marković.

On je ustvrdio da oštećena Snježana Čulić nije u zakonskom roku od tri mjeseca od „saznanja za djelo i učionioca“ podnijela prijedlog za krivično gonjenje Kaurina, zbog čega je donio odluku o obustavljanje istrage protiv osumnjičenog.

Žurnal je o ovom slučaju zatražio komentar glavnog tužioca OJT Banjaluka Zorana Bulatovića. Iz OJT Banjaluka nam je potvrđeno da je odluka tužioca Markovića o nesprovođenju istrage protiv Saše Kaurina  bila predmet razmatranja glavnog okružnog javnog tužioca, po prethodno podnesenoj pritužbi oštećene, a nakon toga i Glavnog republičkog tužioca RS, po podnesenom prigovoru oštećene Snježane Čulić.

Podnesena pritužba, kao i prigovor oštećene su odbijeni kao neosnovani“, odgovoreno je Žurnalu iz OJT Banjalujka.

Iz ovog tužilaštva su se pozvali na Krivični zakonik RS, kojim je propisano da se za krivično djelo „utaje“ gonjenje preduzima po prijedlogu oštećene, što je, kako su naveli, u konkretnom slučaju izostalo.

U tom slučaju nema mogućnosti da tužilac po službenoj dužnosti nastavi krivično gonjenje“, naveli su iz OJT Banjaluka.

Za glavnog tužioca Zorana Bulatovića nema ništa sporno ni u tome što je tužilac Marković osumnjičenom Kaurinu dao adresu i kontakt telefon oštećene.

S obzirom da je osumnjičeni iskazao namjeru da obešteti oštećenu, tužilac mu je saopštio kontakt adresu i telefon oštećene radi dobijanja instrukcija za plaćanje i time nije dovedena u opasnost oštećena, s obzirom da osumnjičeni ima pravo uvida u spis i dokaze Tužilaštva koje ga tereti za počinjeno krivično djelo“, naveli su iz OJT Banjaluka.

Dodali su da se u konkretnom slučaju „ne radi o nezakonitom postupanju predmetnog tužioca“, te da oštećena, ako smatra da joj je ugrožena sigurnost, ima mogućnost da podnese krivičnu prijavu.

Pitanje je i na osnovu čega je tužilac Marković povjerovao u „iskazanu namjeru“ osumnjičenog Kaurina da Čulićevoj vrati novac i zašto nije pokrenuo institucionalne procedure za povrat novca, već je osumnjičenom dao podatke oštećene da lično od nje zatraži instrukcije za uplatu novca.

Iz Republičkog javnog tužilaštva Žurnalu su kratko odgovorili da će upit u vezi sa postupanjem tužioca Siniše Markovića biti proslijeđen Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Prema saznanjima Žurnala, pošto se oštećena Snježana Čulić žalila na odluku o nesprovođenju istrage protiv osumnjičenog Saše Kaurina, glavni tužilac OJT Banjaluka Zoran Bulatović je podržao tužioca Markovića, dok je v.d. republičkog javnog tužioca Miodrag Bajić „iskazao rezervu“ prema odluci koju je Marković donio.

 

(zurnal.info)