Perači novca popravljaju imidž Gordane Tadić:Tužilaštvo BiH ugovorilo posao sa marketinškom agencijom Communis
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Perači novca popravljaju imidž Gordane Tadić: Tužilaštvo BiH ugovorilo posao sa marketinškom agencijom Communis

Agencija Communis dobila posao "oglašavanja Tužilaštva BiH u dnevnim novinama". Marketinška agencija, prema nalazu Uprave za indirektno oporezivanje, učestvovala u pranju više miliona maraka na osnovu lažnih faktura. Communis poslovao sa fiktivnim firmama Alema Hodovića koji je prao novac za moćni narko kartel Tito i Dino

Tužilaštvo BiH ugovorilo posao sa marketinškom agencijom Communis

Uprava za indirektno oporezivanje BiH utvrdila je da se preko marketinške agencije Communis Sarajevo prao novac. Iako je kompletna dokumentacija o pranju novca dostavljena Tužilaštvu BiH, glavna državna tužiteljica Gordana Tadić odlučila je da upravo s tom agencijom potpiše ugovor "o oglašavanju u visokotiražnim dnevnim novinama u BiH". Vrijednost posla je 25 379 KM bez uračunatog PDV-a, a ugovor je potpisan 13. marta ove godine. 

"Za predmetnu nabavku primljena je jedna ponuda Communis d.o.o. Sarajevo. Analizom dostavljene ponude ponuđača Communis d.o.o. Sarajevo utvrđeno je da ista u potpunosti prihvatljiva i zadovoljava uslove tenderske dokumentacije i tehničke specifikacije. Shodno navedenom, članovi Komisije su uputili preporuku glavnom tužiocu Tužilaštva BiH za izbor ponuđača Communis d.o.o Sarajevo čija ponuda ispunjava uslove za nabavku predmetnih usluga", navedeno je u odluci koju je donijela glavna tužiteljica Gordana Tadić.

Da je samo prošetala do kancelarije svog omiljenog tužioca Olega Čavke, Gordana Tadić bi pronašla spis protiv Alema Hodovića i drugih osumnjičenih za pranje preko deset miliona maraka. 


Spis je od 2017. godine preuzet od Tužilašva Kantona Sarajevo i u naredbi o provođenju istrage piše da su Hodović i drugi osumnjičeni na osnovu lažnih faktura prali novac nekoliko kompanija među kojima je i marktinška agencija Communis media d.o.o. Sarajevo. 

Upravo je Hodović, podsjećamo, prao novac narko kartela Tito i Dino kojeg istražuje holandsko pravosuđe na osnovu informacija koje im je dostavila američka Agencija za borbu protiv droge DEA. Hodović je, prema dokumentima iz istrage, oprao više miliona maraka i to preko firmi Com Trade Distribution, Foto Art, Tehnoprom Sarajevo, Communis media ... Policijske agencije u BiH su ovu skupinu perača novca mjesecima prisluškivale, a kompletna dokumentacija je dostavljena Tužilaštvu Kantona Sarajevo od kojeg je predmet kasnije preuzelo Tužilaštvo BiH, odnosno državni tužilac Oleg Čavka. Osim toga, i Uprava za indirektno oporezivanje BiH prilikom kontrole Hodovićevih fiktivnih firmi In MEDIA i Regus d.o.o. pronašla je lažne fakture koje je izdavala i marketinška agencija Communis s kojom že dvije godine kasnije glavna državna tužiteljica Gordana Tadić potpisati ugovor o "oglašavanju u visokotiražnim dnevnim novinama".

"U postupku kontrole je utvrđeno da se radi o simulovanom-fiktivnom prometu kako između tzv. fantom preduzeća i poreskog obveznika OMS d.o.o. Sarajevo tako i između poreskog obveznika OMS d.o.o. Sarajevo i krajnjih korisnika - kupaca Comtrade Distribution, Club Aparthotel Vučko, Udruženje Plan B, jer se prometi nisu desili. U postupku kontrole je utvrđeno da su prometi u lancu do krajnjih korisnika kupaca: Comtrade Distribution, IN MEDIA, FOTO ART, Communis Media, Club Aparhotel Vučko, Udruženje plan B - izmišljeni, laži fiktivni", navedeno je u zapisniku Uprave za indirektno oporezivanje BiH.


Odgovorne osobe u većini kompanija koje se bile u lancu pranja novca  porodično su povezane. Vođa kriminalne grupe je "biznismen" Alem Hodović koji je imao direktne veze sa članovima narko kartela Tito i Dino kojim rukovodi porodica Gačanin iz Sarajeva. Sestra njegove supruge je Aida Cvijetić koja je udata sa Sašu Cvijetića. Saša Cvijetić godinama je upravljao firmom Comtrade Sarajevo, a posljednjih godina bio je angažovan u Aparhotel Vučko. I Comtrade i Vučko se pominju u nalazu Uprave za indirektno oporezivanje kao firme koje peru novac na osnovu lažnih faktura. Bivša supruga Saše Cvjetića je Zvezdana Žujo. Ona je direktorica i suvlasnica marketinške agencije Communis d.o.o. Sarajevo koja je, prema nalazu UIO bila u lancu pranja novca. Sve ove informacije imalo je Tužilaštvo BiH kada je Gordana Tadić potpisala ugovor sa Communisom vrijedan oko 25000 maraka. Bez PDV-a. 

(zurnal.info)