Željeznice Federacije:Tužilaštvo Kantona Sarajevo neće istraživati sumnjive radnje oko izbora direktora
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Željeznice Federacije: Tužilaštvo Kantona Sarajevo neće istraživati sumnjive radnje oko izbora direktora

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu donijelo je naredbu o nesprovođenju istrage po prijavi o neregularnostima u radu konkursne komisije za izbor i imenovanje izvršnih direktora u Željeznicama FBiH. Tužilaštvo smatra da nema dokaza da su članovi komisije radili nesavjesno a razlozi koje je Tužilaštvo navelo za donošenje ovakve odluke su u najmanju ruku upitni.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo neće istraživati sumnjive radnje oko izbora direktora
FOTO: zfbh.ba

Prijavu protiv članova komisije za izbor i imenovanje članova uprave-izvršnih direktora JP Željeznice FBiH - Demirović Ismeta, Botonjić Šefkije, Bošnjak Dalfine, Pirgić Vanje i Budnjo Adnana podnio je zaposlenik Željeznica FBiH Alem Mudželet koji je konkurisao za poziciju izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove. Mudželet je ranije u razgovoru za Žurnal rekao da od četiri prijavljena kandidata za izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove, dva ne ispunjavaju uslove. Bez obzira na to, njihove prijave nisu bile odbačene kao nepotpune a Mudželet je tvrdio da je upravo jedan od tih kandidata prvorangirani prema bodovanju komisije.

Navode Mudželeta potvrdilo je i Tužilaštvo KS. Jedan od uslova konkursa bio je da kandidati posjeduju Certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Na zahtjev policijskih službenika kojim je zatražena informacija da li lica Amar Zubčević i Kenan Alijagić posjeduju Certifikat o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, a koji je bio tražen javnim konkursom u JP Željeznice FBiH, dostavljen je akt Privredne komore FBiH iz kojeg proizilazi da je Amar Zubčević podnio prijavu za učešće u usavršavanju članova nadzornih odbora i uprava Privrednoj komori dana 14.7.2020. godine, a da je Kenan Alijagić prijavu za učešće u usavršavanju podnio dana 30.7.2020. godine, te da su imenovani po osnovu njihovih prijava te shodno Uredbi  izdate potvrde o podnesenoj prijavi za usavršavanje”, naveli su iz Tužilaštva KS.

Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova uprave Nadzorni odbor donio je 28. februara 2020. godine a konkurs je objavljen 17. jula 2020. godine. Jedan od kandidata, Amar Zubčević, podnio je prijavu za učešće u usavršavanju 14. jula, tri dana prije raspisivanja konkursa, a drugi kandidat Kenan Alijagić 13 dana nakon raspisivanja.

Za Tužilaštvo ove činjenice nisu bile sporne jer “obzirom da je posljednji u nizu organizovanih ciklusa usavršavanja za članove no i uprava održan u periodu od 27. 6. 2020. godine do 12.7.2020. godine, imenovani nisu imali mogućnost da sudjeluju u obuci odnosno završe usavršavanje te zbog toga Privredna/Gospodarska komora FBiH navedenim licima nije izdala Certifikat o završenom usavršavanju”.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo u razlozima za neprovođenje istrage navelo je da čak nije ni potreban certifikat za imenovanje za direktora već je neophodno da članovi uprave prođu obuku.

Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala u članu 3. stav 1. je propisano da usavršavanje moraju proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim udjelom državnog kapitala. Dakle, navedenom uredbom ne propisuje se kao uslov za imenovanje na poziciju člana uprave posjedovanje certifikata već da predsjednici i članovi nadzornih i upravnih odbora privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala moraju proći navedenu obuku”, naveli su iz Tužilaštva.

Odmah nakon ove rečenice iz Tužilaštva KS naveli su da “iz informacije i dostavljene dokumentacije je vidljivo da je jedan od uslova konkursa za poziciju Izvršni direktor za pravne poslove posjedovanje certifikata o završenom usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala”.


 

Uzimajući u vid da su članovi komisije upoznali nadzorni odbor vezano za prigovor Mudželet Alema i da su tražili od nadzornog odbora da odluči o tim prigovorima, kao i da su odredbe navedene uredbe nejasne u pogledu obaveze prethodnog posedovanja certifikata, tužilaštvo smatra da ne postoje osnovi sumnje da su članovi komisije bili očigledno nesavjesni, odnosno ne postoje osnovi sumnje da su prijavljeni učinili krivično djelo nesavjestan rad u službi ili neko drugo krivično djelo propisano zakonom”, naveli su iz Tužilaštva.

Koliko je apsurdno ovo obrazloženje Tužilaštva pokazuje i činjenica da su od pet članova konkursne komisije tri bila i tadašnji članovi Nadzornog odbora Željeznica FBiH.

Osim toga, iz Tužilaštva su naveli da su “ cijenili i informaciju JP Željeznice FBiH od 12.11.2020. godine iz koje proizilazi da procedura imenovanja izvršnih direktora još nije okončana niti su razmatrani prigovori vezani za rad komisije  jer o njoj odlučuje nadzorni odbor koji nije izabran, a prethodnom sazivu je istekao mandate 19.10.2020. godine”.

Podsjetićemo javnost da Željeznice Federacije BiH već pet godina nemaju Upravu društva. Upravu Željeznica Federacije BiH čine  pet izvršnih direktora i generalni direktor koji je ujedno i predsjednik Uprave društva.  

Posljednji konkurs za imenovanje pet izvršnih direktora društava raspisan je 2016. godine a poništen četiri godine kasnije - u februaru 2020. godine. U julu ove godine rapisan je novi konkurs za izvršne direktore a u međuvremenu Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Enisa Džafića za generalnog direktora Željeznica FBiH. Umjesto Džafića, Nadzorni odbor imenovao je Rešada Mandžu. Ubrzo nakon toga Vlada FBiH pokrenula je postupak za imenovanje novog Nadzornog odbora Željeznica FBiH.

Nadzorni odbor još uvijek nije imenovan a ni konkursna procedura za imenovanje novih izvršnih direktora ni nakon skoro pola godine od raspisivanja konkursa nije završena.

 (zurnal.info)