ZBOG NELEGALNOG RADA KAMENOLOMA U KREŠEVU:Tužilaštvo SBK istražuje Staniće, zakon propisuje zatvorske kazne
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

ZBOG NELEGALNOG RADA KAMENOLOMA U KREŠEVU: Tužilaštvo SBK istražuje Staniće, zakon propisuje zatvorske kazne

Staniće u Kreševu, čak i kada posluju nelegalno, niko ne uznemirava. Može li im u tome pomoći njihov prijatelj (kako su više puta u javnim istupima naglasili) Dragan Čović, ne treba posebno analizirati. Na otvaranju jedne od tvornica u Kreševu Svjetlan Stanić rekao je kako je Dragan Čović prijatelj koji mu je „pomogao kada je bilo najteže“

Tužilaštvo SBK istražuje Staniće, zakon propisuje zatvorske kazne
Foto: Kreševski građanski pokret

 

Iako su tokom prethodnih godina inspektori (federalni i kantonalni) više puta zabranjivali rad kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu, kompanija BFS i dalje nelegalno nastavlja eksploataciju i rad. Za počinjene prekšaje mogli bi po zakonu biti kažnjeni kaznom zatvora.

U Tužilaštvu Srednjobosanskog kantona vode se dva predmeta koja se odnose na kompaniju BFS iz Kreševa. Prvi je formiran u aprilu ove godine, nakon što je federalni vodni inspektor dostavio Tužilaštvu informaciju da je kompaniji BFS zabranio ispuštanje tehonoloških otpadnih voda i vršenje aktivnosti koje mogu imati specifičan uticaj na vodu. 

Tužilaštvo SBK od tada do danas nije okončalo slučaj, već i dalje „provjerava“ i „poduzima zakonom predviđene mjere i radnje“. Više od pola godine nije dovoljno da se utvrdi da li se otpadne vode ispuštaju u okoliš. 

Drugi predmet formiran je ponovo nakon izvještaja FUZIP-a u septembru ove godine. Federalni inspektor prijavio je BFS i odgovorno lice Sanelu Kozadru a Tužilaštvo pokrenulo istragu zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo skidanje ili povreda službenog pečata. Ovo krivično djelo tretira Krivični zakon Federacije BiH. Član 366 ovog zakona za navedeni prekršaj propisuje kaznu zatvora od tri mjeseca do tri godine. Član 31 propisuje da će se kazniti i saučesnici:

Ako više osoba zajednički učini krivično djelo, učestvovanjem u učinjenju krivičnog djela ili preduzimajući što drugo čime se na odlučujući način doprinosi učinjenju krivičnog djela, svaka će se od njih kazniti kaznom propisanom za to krivično djelo.

Uprkos svemu, BFS nastavlja eksploataciju. 

Posljednja zabrana rada datira od prvog septembra ove godine, kada je postupajući vodni inspektor zabranio upotrebu objekata i pogona koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz kojih se ispuštaju otpadne vode i koriste se bez vodne dozvole:

Zabrana traje do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje rijeke Save – kažu u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. 

Ovo nije prvi put da se zabranjuje rad kamenoloma i tvornice vapna u Kreševu. Žurnal je već pisao da su tokom 2018. i 2019. godine izricane mjere zabrane rada (tada kantonalni vodni inspektor SBK) ali da to nije spriječilo BFS da nastavi sa eksploatacijom i ispuštanjem otpadnih voda. 

Ove godine lokaciju su inspektori obišla dvaput – u aprilu i septembru. Kreševski građanski pokret objavio je da su u oktobru tražili novi inspekcijski nadzor i očitovanje inspektora, nakon čega im je iz FUZIP-a odgovoreno da je spis o aktivnostima BFS-a predat Tužilaštvu SBK-a. Ali novog inspekcijskog nadzora u oktobru nije bilo. 


Direktorica BFS-a je Sanela Kozadra. Osnivač BFS Kreševo je BFS GmbH sa sjedištem u Minhenu. Pisali smo više puta kako su direktori BFS GmbH u Njemačkoj billi Goran Stanić i Sanela Kozadra, ali da je prema dostupim podacima tamošnjih registara ova firma likvidirana od avgusta 2020. Sanela Kozdra na različitim pozicijama pojavljuje se u drugim kompanijama čiji je osnivač Goran Stanić – u kompaniji MIS je direktorica, a u K.F.K.PLIn Kreševo prokurista, a direktor je Goran Stanić. 
Kompanija BFS je i poreski dužnik. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, zaključno sa 31. oktobrom ove godine BFS duguje 613 hiljada KM poreza. 

 

Odgovornost za smrt Valentina Vujice

 

U avgustu ove godine pisali smo o tome da je BFS dužan isplatiti odštetu porodici tragično preminulog mladića Valentina Vujice, koji je nastradao u pogonima kompanije Stamal u decembru 2017. Firma Stamal osnivača Sanele Kozadre je zvanično ugašena, i godinama u njeno ime nastupa firma BFS.

Iako za Tužilaštvo SBK nije bilo ništa sporno u smrti Valentina Vujice, porodica je prikupila brojne dokumente koji ukazuju na nemar u kompaniji u kojoj je Valentin nastradao. Postupajući tužilac bio je Šemsudin Fuško, danas na čelu Tužilaštva Srednjobosanskog kantona. 

Istog tužilaštva koje, uprkos svim inspekcijskim nalazima, još uvijek „istražuje“ da li BFS krši zakon. 

 

Moj prijatelj Dragan Čović

 

Početkom godine pisali smo da BFS uopće ne posjeduje odobrenje za istraživanje i eksploataciju te ostala odbrenja propisana Zakonom o rudarstvu. Potvrdu toga ponovo je dobio i Kreševski građanski pokret krajem oktobra, kada im je potvreno da je situacija i dalje vrlo slična, jer firma nema validno rješenje o vodnoj dozvoli. 

Za to vrijeme, zamućenje i onečišćenje rijelke primijetno je golim okom, gdje se svakodnevno uočava ispuštanje mulja u Kreševčicu. Građani Kreševa pokrenuli su peticiju kojom traže da 

kamenolom i tvornica vapna u Kreševu počnu da rade u skladu sa zakonom.

Nećemo odustati - iskoristit ćemo sve pravne lijekove u ostvarenju svog cilja - nećemo stati dok se ne zaustavi nelegalan rad kamenoloma i tvornice vapna zbog kojeg je nama i našoj djeci ugroženo zdravlje i život. 

Staniće u Kreševu, čak i kada posluju nelegalno, niko ne uznemirava. Može li im u tome pomoći njihov prijatelj (kako su više puta u javnim istupima naglasili) Dragan Čović, ne treba posebno analizirati. Na otvaraju jedne od tvornica u Kreševu Svjetlan Stanić rekao je kako je Dragan Čović prijatelj koji mu je „pomogao kada je bilo najteže“.

Baš kao i drugim prijateljima u Kiseljaku, Fojnici, Kreševu… prilikom otvaranja fabrika ili domova zdravlja, poput onog u Kiseljaku, ili izgradnji policijske stanice na nekropoli stećaka u Kreševu. 

(zurnal.info)