Kršenje Zakona o javnim nabavkama :Ugovor sklopili sa jednom, a gorivo sipali na drugim pumpama
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

Kršenje Zakona o javnim nabavkama : Ugovor sklopili sa jednom, a gorivo sipali na drugim pumpama

Revizori su utvrdili da je Javno komunalno preduzeće "Vitkom" sa "Hifa-Petrol" sklopilo ugovor o nabavci goriva, kao sa najpovoljnijim ponuđačem, ali da su uprkos tome gorivo nabavljali i od dobavljačem „BAPI“ iz Viteza bez provedenog postupka javnih nabavki

Ugovor sklopili sa jednom, a gorivo sipali na drugim pumpama
Ilustracija

 

Javno komunalno preduzeće “Vitkom” Vitez u prošloj godini je u nekoliko navrata prekršilo Zakon o javnim nabavkama. Preciznije, postupke nabavki robe i usluga nisu provodili u skladu sa ovim Zakonom.

Plan javnih nabavki za 2020. donijeli su 10. juna prošle godine, a njegovim izmjenama planirane su nabavke u ukupnom iznosu od 586.550 KM: roba u iznosu od 478.000 KM, usluga od 100.550 KM i radova od 6.000 KM.

Iz JKP “Vitkom” su u 2020. proveli 40 postupaka javnih nabavki ukupne vrijednosti od 567.046 KM i to dva otvorena postupka ukupne vrijednosti od 334.631 KM, šest konkurentskih zahtjeva od 148.083 KM i 21 direktni sporazum od 84.333 KM.

Revizori su utvrdili da je JKP “Vitkom” sklopilo ugovor za nabavku goriva sa “Hifa-Petrol” d.o.o. Sarajevo, kao sa najpovoljnijim ponuđačem. Međutim, revizijom putnih naloga za vozila utvrđeno je da su uprkos tome gorivo sipali na različitim benzinskim pumpama.

Radi se o kompenzacijama sa dobavljačem „BAPI“ d.o.o. Vitez, s kojim je JKP “Vitkom” u 2020. ostvarilo promet za nabavku goriva u iznosu od 19.454 KM bez provedenog postupka javnih nabavki”, ustanovili su revizori.

 

izvjestaj, javne nabavke (1)

 

No, to nije sve. Odgovorne osobe iz preduzeća “Vitkom” su, također, zaključivale ugovore o djelu sa fizičkim licima za usluge koje su trebale biti predmetom javnih nabavki. Tako su sa osam lica zaključili ugovore o djelu za tekuće održavanje vozila, opreme za grijanje i radova na reciklažnom zemljištu u ukupnom iznosu od 8.175 KM, a da pritom nisu proveli postupak javne nabavke, iako je to bilo obavezno učiniti u skladu s članom 4. Zakona o javnim nabavkama.

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, ugovori o djelu zaključuju se s ciljem da se obavi posao koji je kratkotrajne prirode. S obzirom na to da se u predmetnim slučajevima radilo o zaključivanju istih ugovora o djelu, u kontinuitetu, revizori nisu mogli potvrditi opravdanost zaključivanja ugovora o djelu za obavljanje poslova koji su sistematizovani Pravilnikom o radu i koji su u nadležnosti JKP.

Budući da se za dio poslova za koje su zaključeni ugovori o djelu u iznosu od 8.175 KM trebao provesti postupak nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ne može se potvrditi opravdanost njihovog zaključivanja”, smatraju revizori.

JKP “Vitkom” već godinama loše posluje, a osim nepravilnosti u javnim nabavkama, revizori su utvrdili još niz postupanja suprotno zakonskim i drugim propisima, o čemu će Žurnal posebno pisati.

 

(žurnal.info)