Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS:Ugovori nisu “skriveni od javnosti” samo nisu objavljeni
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Pod okupacijom

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS: Ugovori nisu “skriveni od javnosti” samo nisu objavljeni

Ugovori za izradu i digitalizaciju web stranice Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade RS nisu “skriveni od javnosti” samo nisu objavljeni, ni web stranica nije nepostojeća već još nije objavljena, tender za prvi ugovor je bio objavljen ali je uklonjen, javnost ste doveli u zabludu. Ovo bi bilo ukratko sažeto reagovanje Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite RS na Žurnalov tekst. U reagovanju i dalje nisu obavijestili javnost koliko zapravo košta izrada i digitalizacija web stranice Odbora

Ugovori nisu “skriveni od javnosti” samo nisu objavljeni

 

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske reagovali su na na Žurnalov tekst o ugovorima za izradu web stranice Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. U reagovanju iz Ministarstva navode da “ugovori nisu skriveni od javnosti” iako i dalje ne navode vrijednost prva dva ugovora potpisana sa firmom e-info iz Banja Luke. Postupak javne nabavke iz 2020.godine, odnosno tender za izradu web aplikacije Odbora, kažu bio je objavljen na stranici Ministarstva ali je uklonjen kada je sklopljen ugovor. Ugovor naravno nisu objavili, čak ni obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Vaša konstatacija u naslovu da su „ugovori skriveni“ nije tačna. Naime, postupak javne nabavke broj: 16-01-051-290-8/20 od 19.10.2020. godine “Izrada Web aplikacije Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske” poziv za pregovarački postupak bio je objavljen na portalu Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite do otvaranja ponuda, odakle je, nakon toga i uklonjen. Cijeneći prispjele ponude, za izradu Veb-stranice i unos podataka, Ministarstvo je angažovalo programersku kuću   E-info iz Banja Luke, sa kojom je zaključilo ugovor broj: 16-01-051-29/2021 dana 20.01.2021. godine.”, navode iz Ministarstva u reagovanju.

U svom dopisu iz Ministarstva i dalje nisu naveli informacije o vrijednosti prva dva ugovora, potvrđujući upravo ono što je Žurnal napisao u tekstu na koji reaguju.

Planom javnih nabavki za 2021. godinu Ministarstvo je pokrenulo pregovarački postupak br. 16-05-051-119-11/21 od 05.05.2021. godine,  gdje je u jednu cjelinu objedinjen gore navedeni pregovarački postupak i ugovor o direktnome sporazumu,  kako bi se nastavilo sa izradom predviđene veb stranice. Sve navedeno, u osnovnim elementima ugovora u pregovaračkome postupku 16-05-051-119-11/21 od 05.05.2021. godine,  objavljen je na sajtu Ministarstva, gdje je vidljiv  sav postupak javne nabavke o „Digitalizaciji web stranice Odbora za njegovanje oslobodilačkih ratova“ koje je Ministarstvo provelo. Dakle, ne stoji vaša konstatacija o netransparentnoj javnoj nabavci jer su svi postupci provedeni u skladu sa zakonskim propisima, objavljeni na zvaničnoj stranici veb Ministarstva i postavljeni na stranici Agencije za javne nabavke BiH.” naveli su iz Ministarstva.

Postupak “gdje je u jednu cjelinu obijedinjen pregovarački postupak i ugovor o direktnom sporazumu” ne postoji u Zakonu o javnim nabavkama BiH stoga je upitno kako je Ministarstvo uopšte provelo ovaj postupak.

min

Žurnal je jasno naveo u objavljenom tekstu kako je tekao postupak javne nabavke izrade i digitalizacije web stranice Odbora. Ponovit ćemo - prvi ugovor između Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i firme e-info iz Banja Luke potpisan je 19. oktobra prošle godine. Predmet ugovora je bila javna nabavka “Izrada Web aplikacije Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske“. Bez obzira što se radi o javnoj nabavci, ovaj ugovor niti vrijednost ugovora nisu objavljeni na portalu javnih nabavki kao ni na stranici Ministarstva.

tender-rs

Drugi ugovor potpisan je 20. januara ove godine. Predmet ugovora bila je „digitalizacija“ još uvijek nepostojeće web stranice Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ni ovaj ugovor nije objavljen na stranicama portala javnih nabavki i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite RS, niti je naznačena vrijednost navedenog ugovora. Jedini postupak, koji je dostupan za javnost na stranici Ministarstva ali i na portalu javnih nabvaki BiH, je pregovarački postupak u kojem se samo navode prva dva ugovora a koja su i bila predmet Žurnalovog teksta.

Dakle, čak ni u svom reagovanju Ministarstvo još uvijek nije otkrilo vrijednost prva dva ugovora stoga javnost još uvijek ne zna koliko će zapravo koštati izrada i digitalizacija web stranice Odbora.

Dalje iz Ministarstva navode da pet dana nije bilo dovoljno što je Žurnal sačekao da dobije odgovor na upit u kojem su tražene dvije informacije- prva dva ugovora ili bar odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu i digitalizaciju web stranice Odbora.

Na kraju, imajući u vidu da ste nam upit u vezi navedenog dostavili 19. maja 2021. smatramo nekorektnim što ste tekst objavili  (a niste nam skrenuli pažnju da ubrzamo odgovor) prije isteka zakonskog roka za odgovor od 15. dana. Čekali smo da se vrati kolegica koja je provodila postupak javne nabavke i pripremi odgovor za vas, jer se duže vrijem nalazi na bolovanju zbog posljedica Kovida,” navode dalje iz Ministarstva.

 

Kako bez kolegice koja je na bolovanju nisu bili u mogućnosti poslati odgovor na upit Žurnala bilo bi bar korektno da su u svom reagovanju na Žurnalov tekst obavijestili javnost koliko su koštala prva dva ugovora potpisana sa firmom e-info.

Ni u nastavku opširnog reagovanje iz Ministarstva i dalje nisu otkrili vrijednost prva dva ugovora za izradu i digitalizaciju web stranice Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Ostatak saopštenja možete pročitati u nastavku.

Sa svim radnjama na izradi veb stranice, upoznata je i Vlada Republike Srpske koja donijela Odluku na davanje saglasnosti na Plan utroška sredstava za izradu veb aplikacije Odbora,   a na pres konferenciji početkom ove godine, prilikom najave obilježavanja jednog od istorijskih događaja, novinarima je saopštena informacija  da Odbor, odnosno Ministarstvo,  kreće sa izradom portala. Naglašeno je da će portal biti od izuzetnog značaja za javnost Republike Srpske, a zbog lake dostupnosti podataka u elektronskoj formi, biće dostupan i cjelokupnoj svjetskoj  javnost koja je zainteresovana za istorijsku prošlost Srba sa ovih prostora.

 

Veb sajt još nije vidljiv u pretrazi preko internet brouzera,  jer je isti u fazi pripreme, prikupljanja i unosa podataka, odnosno, svakodnevno se puni podacima koji će biti prezentovani javnosti nakon što se unese bar 70% prikupljenog materijala. Postavljanje portala, odmah po zaključenju ugovora sa E –infom, nije imao, niti ima smisla, jer se podaci tek prikupljaju. Takođe, jasno je da bi zakup platforme-domena za portal u izradi bespotrebno opteretio budžet.

 

Radi vaše informacije i informacije koju tražimo da na vašem portalu objavite javnosti upoznaćemo vas sa sljedećim:

 

- Polazeći od značaja njegovanja tradicije oslobodilačkih ratova i potrebe obilježavanja istorijskih događaja na primjeren i dostojanstven način, Vlada Republike Srpske je  formirala  Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, sa zadatkom da promoviše značajne istorijske događaje iz oslobodilačkih ratova srpskog naroda, koji se obilježavaju na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou.

         

U cilju objedinjavanja svih podataka, informacija, fotografija, video i fono zapisa, knjiga i druge dokumentacije koja je vezana za  oslobodilačke ratove srpskog naroda i Odbrambeno-otadžbinski rat Republike Srpske, Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite radi na izradi Veb stranice Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

 

Ova aplikacija će omogućiti:

 

-              informisanje o značaju i karakteru istorijskih događaja te istorijskih ličnosti,

-              najavljivanje obilježavanja istorijskih događaja,

-              praćenje realizacije pojedinih događaja (izvještaji, fotografije sa događaja i slično),

-              mogućnost pretraživanja, po godinama, događajima i slično,

-              informacije o spomenicima, spomen obilježjima i vojničkim grobljima republičkog, regionalnog i lokalnog značaja,

-              pretraživanje „Gugl“ mape stratišta i

-              korištenje elektronske biblioteke.

 

Ministarstvo je u cilju prikupljanja  podataka uputilo dopise: Centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, gradovima i opštinama, gradskim i opštinskim boračkim organizacijama, opštinskim i gradskim organima uprave za boračko-invalidsku zaštitu, te televizijskim kućama sa područja Republike Srpske, u kojima je tražilo da  dostave pisane, video i fono materijale vezane za oslobodilačke ratove srpskog naroda i Odbrambeno-otadžbinski rat, kao i informacije o spomenicima, spomen obilježjima i vojničkim grobljima.

 

Zaključno sa danom 26.05.2021. godine, broj i vrsta unesenih podataka je data u sljedećem pregledu:

 

 • 465 događaja
 • 465 najava događaja
 • 713 obilježavanja događaja
 • 1847 spomenika
 • 11 autora
 • 130 pdf fajlova
 • 85 ličnosti
 • 659 fotografije
 • 245 video zapisa

 

Unos podataka na mjesečnom nivou u „Veb“ stranicu prosječno iznosi:

 

 • 165 fotografija
 • 33 PDF knjiga
 • 20 ličnosti
 • 70 video zapisa

 

U cilju dodatnog pojašnjenja o navedenim podacima, bitno je istaći sljedeće:

 

Navedeni podaci o događajima i najavama, odnose se na zbir događaja, odnosno najava republičkog, regionalnog i lokalnog značaja (najave se odnose na tekuću godinu). U pogledu broja obilježavanja događaja, bitno je napomenuti, da će se podatak mijenjati, u smislu povećanja, jer se unose obilježavanja i za prethodne godine, a unosiće se i za svaku sljedeću godinu. Podatak o broju unesenih spomenika odnosi se na broj spomenika od republičkog, regionalnog i lokalnog značaja. Kada je riječ o autorima, oni se vežu za knjige i spomenike, a navedene su i njihove kratke biografije i fotografije onih autora koje su bile dostupne za preuzimanje, kao što je slučaj i kod unesenih ličnosti. Podatak o pdf fajlovima, odnosi se na knjige i časopise za koje smo dobili odobrenje za korištenje, a isto se odnosi na fotografije i video zapise.

Tražimo da naše reagovanje na vaš tekst  bude objavljeno na vašem portalu na istom mjestu gdje ste i objavili tekst kojim ste neopravdano i neargumentovano javnost doveli u zabludu da se radi o nezakonitim  i netransparentnim radnjama. Odjeljenje za informisanje

(zurnal.info)