Odgovor Žurnala Ministarstvu vanjskih poslova Ruske Federacije:Vaše tvrdnje predstavljaju grubu klevetu i napad na slobodu medija!

Pod okupacijom

Odgovor Žurnala Ministarstvu vanjskih poslova Ruske Federacije: Vaše tvrdnje predstavljaju grubu klevetu i napad na slobodu medija!

Redakcija Magazina Žurnal u potpunosti osporava navode iz saopštenja Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. Saopštenje smo doživjeli kao ozbiljan pritisak na naše novinare i grub pokušaj narušavanja ugleda redakcije.

Vaše tvrdnje predstavljaju grubu klevetu i napad na slobodu medija!

Ministarstvo vanjskih poslova Ruske Federacije objavilo je saopštenje u kojem određene medije u Bosni i Hercegovini optužuju za “cinične manipulacije i prekršajne igre” u slučaju ukrajinske ikone koju je Milorad Dodik uručio ministru Sergeiu Lavrovu u Sarajevu. 

- Uprkos činjenici da je ruska strana diplomatskim kanalima vratila ikonu darodavcima kako bi se razjasnilo njeno porijeklo, medijskim prostorom Bosne i Hercegovine i nizu drugih zemalja nastavljaju da se šire neosnovane špekulacije o sudbini ikone, koje bacaju sjenku na Rusiju - saopćeno je iz Ministarstva.

Tekst ovog saopštenja, bez redakcijskih intervencija, prenosimo sa zvanične stranice Ministarstva: 

Vraćanje ikone Svetog Nikolaja Čudotvorca u Bosnu i Hercegovinu 

Zapazili smo određeno medijsko uzbuđenje o pitanju vlasništva nad ikonom Svetog Nikojala Čudotvorca koju je Sergej Lavrov primio od predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorada Dodika, tokom posjete gosp. Lavrova Sarajevo 14.-15.12.2020. godine.

Unatoč činjenici da je Ruska strana vratila ikonu putem diplomatskih kanala kako bi se pojasnilo njeno porijeklo, BiH mediji i mediji nekih drugih zemalja i dalje nastavljaju širiti nedokazane špekulacije o sudbini ikone, kojima se kleveta Rusija. Širenjem insinuacija zasnovanih samo na nagađanjima njihovih kreatora, masovni mediji vođeni planom manipulišu ovom pričom kako bi izravnali političke račune unutar Bosne i Hercegovine i diskreditovali našu zemlju u očima njihove publike. 

Nije dat niti jedan dokaz da je prethodni vlasnik nezakonitim putem došao u posjed ikone. Ipak, ova epizoda je postala predmet cinične manipulacije i prljave igre u medijskoj areni. Umjesto da pričekaju zvanične zaključke nadležnih agencija (slučaj je prosljeđen Tužilaštvu Bosne i Hercegovine), beskrupulozni novinari kreiraju svoje lične priče i prodaju ih kao vjerodostojne informacije.

Nažalost, ponovno opažamo da su neki mediji, prateći najdraži zapadnjački hobi traženja uključenosti Kremlja u sve, spremni koristiti svaki, čak i onaj najneprikladniji, izgovor da raspire propagandu protiv Rusije.

...

Kao ilustracija ovog saopštenja Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije korišten je kolaž tekstova iz medija. S obzirom da se u tom kolažu jasno vidi screenshot našeg teksta, kao i logo Žurnala, pretpostavljamo da su autori saopštenja i našu redakciju svrstali u “beskrupulozne novinare” i tako nas optužili za širenje lažnih vijesti. Izuzev grubih kvalifikacija i uvreda u saopštenju nisu ponudili niti jedan relevantan dokaz za svoje navode. Zbog ove klevete uputili smo reagiranje Ambasadi Ruske Federacije u Sarajevu u kojem tražimo hitnu reakciju i izvinjenje. Objavljujemo ga u cjelosti. 

Poštovani,

obraćamo se ispred Udruženja “Centar za razvoj medija i analize” kao vlasnika domene žurnal.info (Magazin Žurnal www.zurnal.info ), u vezi saopštenja Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije o “Vraćanju ikone svetog Nikole Čudotvorca u BiH”. 

Krajnje je neprihvatljivo i politički agresivno označavanje medija iz Bosne i Hercegovine, posebno magazina Žurnal, kao medija koji vodi “antirusku propagandu”, “prateći omiljeni hobi zapada”, kako se navodi u svom saopštenju. Ovakav način ophođenja prema medijima u Bosni i Hercegovini smatramo apsolutno neprihvatljivim! Tvrdnje Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije da, između ostalih, i Magazin Žurnal objavljuje lažne vijesti su u potpunosti neosnovane, netačne i krajnje zlonamjerne. 

Autori saopštenja nisu se potrudili da obrazlože svoje tvrdnje, potkrijepe ih relevantnim dokazima i precizno navedu koje informacije iz naših tekstova, vezane za ukrajinsku ikonu, se mogu karakterisati kao “fake news”. Na taj način, iznesene tvrdnje izlaze iz diplomatskih okvira, predstavljaju grubu klevetu i napad na slobodu medija u Bosni i Hercegovini. Teško je povjerovati da iza njega stoji Ministarstvo sa tako ozbiljnim iskustvom u diplomaciji.

Ističemo da je Magazin Žurnal nezavisan i nestranački istraživački medij koji od svog osnivanja radi na doprinosu demokratizaciji i reintegraciji društva kroz objektivno i neovisno novinarsko istraživanje, te kao takav objavljuje isključivo tačne i provjerene informacije, a ne nagađanja i insinuacije. Naš profesionalni rad potvrđen je kroz veliki broj međunarodnih i domaćih nagrada za objektivno i tačno izvještavanje. Također, navode iz naših tekstova s punim uvažavanjem i povjerenjem prenose najveći svjetski mediji.

Redakcija Magazina Žurnal u potpunosti osporava navode iz saopštenja Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. Saopštenje smo doživjeli kao ozbiljan pritisak na naše novinare i grub pokušaj narušavanja ugleda redakcije Žurnala. 

Također, zahtjevamo hitnu reakciju i izvinjenje Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije. 

Iskreno se nadamo da ćete ovo reagiranje razmotriti krajnje ozbiljno i izvršiti sve potrebne radnje u cilju zaštite medija u Bosni i Hercegovini od daljih napada, kao i novinarske profesije u cjelini. 

 

Reagiranje na engleskom jeziku

 

Dear Sir/Madam,

We are hereby contacting you on behalf of the Association of the “Center for development of media and Analysis” as the owner of the domain žurnal.info (Magazine Žurnal www.zurnal.info ), in relation to the announcement of the Ministry of the Foreign Affairs of the Russian Federation with regard to the “Returning the Icon of St Nicholas the Wonderworker to Bosnia and Herzegovina”.

It is utterly unacceptable and politically aggressive the marking of media from Bosnia and Herzegovina, more precisely Žurnal Magazine, as the media that is “conducting anti-Russian propaganda”, “by following the favorite hobby of the West”, as it is mentioned in its announcement. We consider such manner of treatment towards media in Bosnia and Herzegovina absolutely unacceptable! The claims voiced by the Ministry of the Foreign Affairs of the Russian Federation that, inter alia, Magazine Žurnal publishes fake news are completely ungrounded, incorrect and entirely ill-intentioned.

Authors of the announcement failed to put the effort in order to explain their claims, to corroborate them with relevant evidence and to precisely mention which information stated in our texts, related to the Ukrainian icon, can be characterized as “fake news”. In that manner, the presented claims exceed the diplomatic framework, and they represent severe defamation and an attack on freedom of media in Bosnia and Herzegovina. It is hard to believe that the Ministry, with such a serious experience in diplomacy, stands behind this announcement. 

We would like to hereby note that Žurnal Magazine is an independent and non-partisan research media that since its establishment has been contributing to the democratization and reintegration of the society through impartial and independent journalistic research, and as such publishes exclusively correct and checked information, and not guesses and insinuations. Our professional work has been confirmed through a large number of international and domestic awards for impartial and correct reporting. In addition, claims from our text are being reported by the largest world media with full appreciation and trust. 

Editorial staff of the Žurnal Magazine completely challenges the claims presented in the press release of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation. We believe that the announcement represents a serious pressure on our journalists and an egregious attempt of tarnishing the reputation of the Žurnal editorial staff. 

In addition, we hereby demand urgent reaction and an apology from the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.

We sincerely hope that you will consider this reaction very seriously and that you will conduct all necessary actions with the aim of protection of media in Bosnia and Herzegovina from further attacks, as well as journalistic profession in entirety.                                                  

 

(zurnal.info)