Bez obzira na dokaze i upozorenja:Vlada FBIH finansijski podržava firmu koja fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Bez obzira na dokaze i upozorenja: Vlada FBIH finansijski podržava firmu koja fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom

Vlada Federacije BiH finansijski podržava firmu RVI Prevoz koja fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom. Iako novac za plate radnika dobija iz budžeta, radnici su dužni da većinu plate vrate firmi. Bez obzira na ove činjenice, Vlada FBiH dodijelila je ovoj firmi više od 25 hiljada maraka pomoći u okolnostima pandemije

Vlada FBIH finansijski podržava firmu koja fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom
FOTO: fbihvlada.gov.ba

Polovinom decembra prošle godine Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o dodjeli financijske pomoći korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika u okolnostima pandemije COVID-19. Na spisku prevoznika koji su dobili finansijsku pomoć je i firma RVI Prevoz iz Travnika. Na prijedlog ministra Denisa Lasića ova firma dobila je 25.309 KM od Vlade FBiH.

 


Prevozna sredstva firme RVI Prevoz; foto:Adi Kebo/zurnal.info

 

Dodjeljivanje finansijske pomoći ovoj firmi od Vlade FBiH i federalnog ministarstva upitno je iz više razloga.

Osnivač RVI Prevoza je Savez RVI SBK i ova firma pod direktnom je kontrolom Ekrema Julardžije. Ova firma, poput firme Apel promet, fiktivno zapošljava osobe sa invaliditetom. Iako novac za plate radnika dobija iz budžeta, oni su dužni da većinu svoje plate vrate firmi. Bez obzira na to, ova firma i dalje redovno dobija poticaje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Samo u junu prošle godine odlukom Upravnog odbora Fonda ova firma dobila je 21.996 KM  pomoći za  “održivost nivoa zaposlenosti osoba sa invaliditetom” za vrijeme pandemije. Neophodno je napomenuti da je Ekrem Julardžija član Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.


Sjedište firme RVI Prevoz u Travniku;foto:Adi Kebo/zurnal.info

Da je isti princip poslovanja ove firme, kao i firme Apel promet, dokazuje zapisnik sa sastanka Saveza RVI SBK održanog krajem 2016. godine. Sastanku su prisustovali  predsjednik Saveza RVI SBK i tadašnji direktor Apel prometa Ekrem Julardžija, predsjednik Upravnog odbora Saveza RVI SBK Ilijaz Crnica, sekretar Saveza Ekrem Lubenović i Admir Žužić direktor firme RVI Prevoz. Prema zapisniku sastanku, su prisustvovali i ratni vojni invalid i osobe sa invaliditetom.Na sastanku je u suštini dogovoreno kako će firme čiji je osnivač Savez RVI SBK, Apel promet i RVI prevoz zapošljavati radnike i na koji način će zaposleni vraćati platu.

 

 

Za gore navedenu I-grupu radnika, koji će samo povremeno biti radno angažovani, sredstva koji će istina biti uplaćivana kao redovna mjesečna plata, isti će po odbijanju 100 KM i dječijeg doplatka, vraćati na tekući račun društva ili blagajnu društva, kroz potpis Punomoći skretaru SRVI SBK, koji će u njihovo ime moći podizati “višak” uplaćenih sredstava. Te isti u skladu sa Statutom i Odlukom SRVI-SBK i navedenih društava, vraćati društvima na ime; daljeg razvoja i unaprjeđenja istih, kao i Saveza RVI SBK”, navedeno je u dokumentu koji su potpisali Ekrem Julardžija, Ekrem Lubenović i Ilijaz Crnica.

Na kraju dokumenta naveli su da će “u slučaju nezadovoljstva pojedinaca” sa istima biti prekinut radni odnos.

Ove činjenice nisu bile nepoznate članovima Vlade FBiH. Samo mjesec dana prije nego će dodijeliti sredstva firmi RVI Prevoz, Institucija Ombudsmena BiH dala je preporuku federalnom ministru rada i socijalne politike Vesku Drljači koji je ujedno i zamjenika federalnog premijera. U dokumentu je jasno naveden i sadržaj zapisnika Saveza RVI SBK i upozoreno na zloupotrebu osoba sa invaliditetom.

Federalnom ministaru prometa i komunikacija Denisu Lasiću a ni članovima Vlade FBiH ove činjenice nisu  smetale pa su odlučili pomoći ovoj firmi sa 25.309 KM.

(zurnal.info)