:VLADA RS: Zakon o referendumu po hitnim postupku
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

VLADA RS: Zakon o referendumu po hitnim postupku

VLADA RS: Zakon o referendumu po hitnim postupku

Vlada RS-a danas je na posebnoj sjednici u Banjoj Luci utvrdila Prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi po hitnoj proceduri, saopćio je ministar uprave i lokalne samouprave RS-a Zoran Lipovac.

Također, entitetska vlada traži sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine na kojoj bi ovaj zakonski akt bio usvojen.

Ministar Lipovac smatra da Vijeće naroda RS-a, odnosno klubovi konstitutivnih naroda, neće imati primjedbi na ovaj zakonski akt jer je tehničkog karaktera.

Ako i bude primjedbi, kaže, vjeruje da bi se na zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine RS-a mogle usaglasiti te da o njemu neće odlučivati Ustavni sud RS-a.

"Predloženim zakonom određuje se kako se provodi referendum, koji su organi zaduženi za taj posao, način glasanja i drugo, ali ne sadrži, ono što može biti sporno - referendumsko pitanje, odnosno ono o čemu se može glasati ili ne glasati", jer je to ostavljeno da se odredi u skladu s Ustavom RS-a", rekao je Lipovac na pres-konferenciji u Banjoj Luci.

Referendumsko pitanje definirat će se posebnim odlukama Narodne skupštine RS-a, koja jedina po Ustavu može raspisati taj vid izjašnjavanja građana.

Zakonom je regulirano i da bi referendum provodila posebna komisija, a ne Republička ili općinske izborne komisije.

Lipovac ne očekuje ni reagiranje OHR-a zbog činjenice da se u RS-u usvaja novi zakon o referendumu, navodeći da je to demokratsko pravo svih zemalja.

Naveo je i da u Vladinom zakonu postoje suštinske razlike u odnosu na one definirane u Nacrtu zakona o referendumu i građanskim inicijativama koji je bila predložila Srpska demokratska stranka, ali nije ga odobrio zakonodavni odbor Narodne skupštine RS-a.

(FENA)