FINALNA PLJAČKA VRANICE (1):Zaduži pa uništi firmu, nekretnine jeftino kupi, skupo preprodaj...

Istražujemo

FINALNA PLJAČKA VRANICE (1): Zaduži pa uništi firmu, nekretnine jeftino kupi, skupo preprodaj...

Ni tužilaštvo ni stečajni sudija ne reaguju na navodno ustupanje kreditnog duga Vranice d.d. Sarajevo vrijednog 14,8 miliona jednom fizičkom licu za samo 4,7 miliona maraka. Dug ustupa firma koju povjerioci u stečajnom postupku osporavaju

Zaduži pa uništi firmu, nekretnine jeftino kupi, skupo preprodaj...
FOTO: Adi Kebo (zurnal.info)

Nemalo su bili iznenađeni i stečajni upravnik i povjerioci Vranice d.d. Sarajevo kada su prije nekoliko mjeseci dobili dopis firme „Bora d.o.o. Banja Luka“.

„Ovim putem vas obavještavamo da smo u skladu sa Ugovorom o ustupanju potraživanja i prijenosu založnog prava br..... od dana 26.7.2019. zaključenim sa Babić Seadom, navedenom licu ustupili i u cjelosti prenijeli sva prava koja su utvrđena prema vama i to pravo na naplatu novčane tražbine duga u iznosu od 14.841.097,23 KM po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu..od 23.12.2008.“, navedeno je pored ostalog u dopisu.

 

Ono što nije pisalo, jeste da su navedena potraživanja ustupljena za 4,7 miliona. Nije navedeno ni na koji način i po kojem osnovu je baš on otkupio potraživanja i psotao novi povjerilac u stečajnom postupku Vranice.

Fizičkom licu Seadu Babiću, baš kao i UniCredit banci koja potražuje oko tri miliona, dug namjeravaju naplatiti aktiviranjem hipoteke na imovinu Vranice, od kojih se izdvaja oko 300 hiljada m2 zemljišta na području sarajevskog naselja Stup. Kako je za to područje već usvojen regulacioni plan za gradnju  nekoliko hiljada stanova sa parking prostorom, trgovačkog centra, hotela i ostalim pratećih sadržaja, jasno je da će onaj ko to bude prodavao višestruko profitirati.

Prema sadašnjoj situaciji profitirati sigurno neće oko 700 povjerilaca Vranice. Samo za doprinose 500 radnika treba 8 miliona maraka. Uzalud su oni i stečajni upravnik Mustafa Handžo prije više od dvije godine sa nadom predstavili plan reorganizacije prema kojem je moguća i isplata duga bankama i spašavanje Vranice kao firme. Taj plan nikada nije razmatrala Skupština povjerilaca. Promjena stečajnog sudije u aprilu ove godine cijeli je proces dodatno usporila. Novi sudija ne zakazuje Skupštinu i namjerava po svemu izvjesnom novom povjeriocu dopustiti odvojeni izvršni postupak, ne sporeći njegov upis u ZK uložak, a što će značiti konačnu likvidaciju Vranice.

Istovremeno Kantonalni sud Sarajevo dvije godine ne rješava žalbu povjerilaca i stečajnog upravnika kojom osporavaju da je „Bora d.o.o.“ pravni nasljednik kreditnog duga Vranice prema Hypo banci, koji datira od 2008. godine.

Utrošak tih osam miliona ostao je nepoznanica. Iste te godine Vranica je imala posljednji veliki angažman, radove na izgradnji Avazovog tornja. Nelikvidnost počinje 2010. da bi dvije godine potom bio otvoren stečajni postupak.

Podsjetimo, prije stečaja najviše dionica Vranice imao je ZIF Bosfin, a 40 % ovog fonda u vlasništvu je „Mi-Group“ i Raiffeisen banke BiH. Više od 5% dionica u Vranici imali su „A.D. Absolute“ iz Bara (Crna Gora) 9,7 %, „Unioninvest-Izgradnja objekata“ 7,6, te Muhamed Zornić sa 5,2 posto dionica.

„Sve ove kriminalne radnje vodi skrivena iza kulisa kriminalno-zločinačka grupa koja sebe vidi kao vlasnika imovine Vranice u stečaju u kojoj su prethodno radili bili direktori,bili u Nadzornim odborima pa iz tih raznih nedozvoljenih kriminalnih aktivnosti su osnovali i brokersku kuću „Eurohaus“ koji su namjerno sklapali štetne ugovore po privredni sistem BiH,po zaposlene i druge poslovne klijente“, navedeno je pored ostalog u prijavi radnika sarajevskom tužilaštvu podnijete prije gotovo dvije godine.

Žurnal je nekoliko puta opširno pisao o načinu pljačke Vranice i sa njom povezanih privrednih društava, te inertnosti Kantonalnog tužilaštva Sarajevo. Prva konkretna akcija odigrala se prije dva mjeseca, pretresom bankovnih sefova više osoba povezanih sa dešavanjima u Vranici. Zaplijenjeno je oko 600 hiljada eura, zlato te blokirani računi sa oko 7 miliona maraka osoba čija su imena godinama navođena u istragama Finansijske policije te SIPE poput Ibrahima Jusufranića, bivšeg direktora „Gras“ Sarajevo, potom Edina Dizdara, član NO Vranice i posrednika u brokerskoj kući Eurohaus, Ramiza Bibića, direktora „Vradis investicije“, Nasera Dace  bivšeg direktor Vranice, Zijada Blekića, člana NO Vranice i vlasnika brokerske kuće „Eurohaus“ i drugih.

Inače, osnivači „Bora d.o.o.“ su „HAR Gmbh“ i „BoraHoldCo“.  „HAR Gmbh“ je u stvari austrijska državna firma „Heta Asset Resolution“ koja je nakon likvidacije „Hypo Banke“ preuzela hipotekarna potraživanja. Drugi suvlasnik „BoraHoldCo“ osnovan  je od „APS Capital Group“, koja je u zamršenoj strukturi (vidi sliku dole) povezana i sa „APS Recovery“, osnivačem „APS BH“.

U upravi „APS BH“ primjetno je ime Anisa Aganovića, kojeg smo navodili kao dijela uprave isto tako uništene GP Bosna. Ništa ovdje nije slučajno, pa ni to da se ista imena poput Aganovića, potom Uglješe Kisića, Erola Džebe, Džafera Prevljaka, Milana Šešelja uvijek navode u pričama o uništavanju  brojnih građevinskih firmi poput Vranice, GP Put, GP Bosna...

Ponovimo, tajkuni i mešetari primjenili su jednostavan recept: obećaj, privatizuj, ne ulaži, iznesi zdrav kapital, pokreni stečaj ili likvidaciju, radnike prepusti državi, preostale nekretnine jeftino kupi, skupo preprodaj..

Za nekoliko godina zaboraviće svi kako su radnici Vranice, nekada gradili tornjeve...

(zurnal.info)