Tužilaštvo u odbrani Stanetića:Zakidanje za poreze i doprinose nije krivično djelo
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Tužilaštvo u odbrani Stanetića: Zakidanje za poreze i doprinose nije krivično djelo

Iako svakog mjeseca zdravstvenim ustanovama FZO RS uplaćuje novac, a na osnovu fakture za pružene usluge, nikako za plate radnika, menadžment je taj koji određuje prioritete isplate. Za Stanetića, u periodu od 1. jula 2014. do 31. marta 2017. godine radnici to nisu bili. O svemu je bio upoznat i tadašnji ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, ali nikakve konkretne korake nije preduzeo.

Zakidanje za poreze i doprinose nije krivično djelo

Dugogodišnje izbjegavanje uplaćivanja poreza i doprinosa zaposlenim u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske za banjalučko Okružno javno tužilaštvo nije krivično djelo. Tužilac Siniša Marković donio je naredbu o nesprovođenju istrage protiv nekadašnjeg direktora ove zdravstvene ustanove Mirka Stanetića, a za sve optužio Fond zdravstvenog osiguranja RS. Za grubo kršenje prava radnika niko neće odgovarati

U dokumentu koji je u posjedu Žurnala, a koji je potpisan 22. januara, stoji da je Sektor kriminalističke policije Tužilaštvu dostavio mnogobrojne finansijske dokaze, kao i svjedočenja, ali bivšem menadžeru UKC-a oprane su ruke.

Iako svakog mjeseca zdravstvenim ustanovama Fond zdravstvenog osiguranja RS uplaćuje novac, a na osnovu fakture za pružene usluge, nikako za plate radnika, menadžment je taj koji određuje prioritete isplate. Za Stanetića, u periodu od 1. jula 2014. do 31. marta 2017. godine radnici to nisu bili. O svemu ovome bio je upoznat i tadašnji ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić, ali nikakve konkretne korake nije preduzeo.

Tužilac u dokumentu brani Stanetića:

“Iz pribavljene dokumentacije vidljivo je da su razhodi JZU UKC u predmetnom periodu, u skoro svim mjesecima obuhvaćenim provjerama, bili veći od prihoda pa je UKC po zvaničnim bilansima uspjeha ostvario neto gubitak u iznosu od 24 miliona KM, zavisno od konkretnog godišnjeg perioda, uz napomenu da su obaveze po osnovu poreza i doprinosa uredno obračunavane i knjižene”.

Stanetiću nije pomoglo ni to što je Ministarstvo finansija RS u više navrata donosilo odluke o odgodi plaćanja milionskog poreskog duga.

Prema njegovoj dokumentaciji koju je tužilac Marković imao na svom stolu, novac od Fonda zdravstvenog osiguranja RS nije bio dovoljan za isplatu bruto plata zaposlenima, jer “FZO sredstva nije doznačavao redovno niti prema fakturama koje mu je slao UKC”. Tako je Stanetić donio odluku da zakine radnike pa im je isplaćivao samo neto plate, plaćao je dobavljače i ostale troškove.

Početkom mjeseca prioritet su mu bili dobavljači i troškovi, a nakon 20. u mjesecu skupljan je novac za radnike.

Iako je FZO na kraju budžetske godine izmirivao obaveze predviđene ugovorom sa UKC, radnici ni tada nisu dolazili na red, već su tad ana red dolazile preskupe rate kredita, rate za zajmove od FZO, reprogrami zaključeni sa Poreskom upravom RS…

“Vezano za neisplaćene poreske obaveze po osnovu ličnih dohodaka za navedeni period zaključeni su reprogrami za sav period, osim za osam mjeseci 2015, cijelu 2016. i prva dva mjeseca 2017. godine”, stoji u rješenju Tužilaštva.  

Tužilac zaključuje da je UKC za Stanetićevog mandata poslovao u izuzetno teškim uslovima te da menadžer nije bio u mogućnosti da zaposlenim isplaćuje kompletne lične dohotke, jer, ponoviće, doznačena sredstva od strane FZO nisu bila dovoljna za podmirenje ovih obaveza. Kod Stanetićevog nedjela nije postojao umišljaj pa je pred Tužilaštvom ostao čist, a radnici obespravljeni.

LJEKARI PROTIV BAHATOSTI

Podsjećamo, krivičnu prijavu 7. jula 2017. godine protiv Stanetića je podnio Strukovni sindikat doktora medicine, tri mjeseca nakon što ga je Vlada RS smijenila sa mjesta direktora UKC. Ljekari su u prijavi tvrdili da je FZO redovno uplaćivao novac po ugovoru, a za pružene usluge.

“Uvidom u službene evidencije FZO RS Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fonda dječje zaštite RS i poreskih evidencija Poreske uprave RS utvrđeno je da UKC RS potpuno neopravdano nije izvršilo svoje zakonom utvrđene obaveze”, stajalo je u prijavi.

Stanetić je bio iznenađen potezom doktora, jer su, kako je tvrdio, i medicinsko osoblje i Strukovni sindikat znali da je cjelokupan iznos koji je doznačavao FZO RS bio uplaćivan na račune radnika, ali je njim plaćan i potrošni materijal koji je koristio UKC.

“Strukovni sindikat je i te kako bio upoznat sa tom situacijom. U svakom trenutku smo se trudili i pritiskali Vladu RS da se iznađu sredstva za plate i potrošni material. Suočeni sa situacijom da biramo između njega, plata i poreza i doprinosa, morali smo ponekad više birati potrošni material, kako bi UKC funkcionisao”, objašnjavavao je.

U sindikatu su kao krunski argument protiv Stanetićeve tvrdnje da nije bilo novca za doprinose pronalazili u tome što je nova uprava UKC RS, na čelu sa Vladom Đajićem, odmah počela sa isplatom bruto plate.

Tužilac je i to pokrio riječima:

“Od marta 2017. vrše se uplate bruto ličnih dohodaka, ali od tog perioda FZO RS je počeo uplaćivati i veće iznose, jer su ugovori bili veći.”

(zurnal.info)