Dok federalna vlada izdvaja stotine hiljada maraka za svoju promociju:Zavod za vaspitanje muške djece moli za obnovu krova
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

Dok federalna vlada izdvaja stotine hiljada maraka za svoju promociju: Zavod za vaspitanje muške djece moli za obnovu krova

Kada je Vlada Federacije BiH početkom novembra prošle godine u svrhu svog promovisanja PR agenciji dodijelila više od 800 hiljada maraka Zavod za vaspitanje muške djece Sarajevo ostao je bez novca. Iako federalna ustanova ovaj Zavod od oktobra prošle godine do prve sedmice januara ove godine funkcionisao je bez ijedne marke na računu. Tek početkom januara od resornog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike dobili su 370 hiljada maraka koje su, nakon podmirivanja svih obaveza iz prethodne godine, dovoljne za funkcionisanje Zavoda do marta

Zavod za vaspitanje muške djece moli za obnovu krova
Zavod za vaspitanje muške djece Sarajevo

 

Problemi u finansiranju Zavoda za vaspitanje muške djece Sarajevo nisu od jučer, traju već 12 godina. Umjesto stabilnog finansiranja iz federalnog budžeta ovaj Zavod godinama se finansira iz tekućih grant sredstava Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

U razgovoru za Žurnal direktor Zavoda Dževad Šuško kaže da je to novac koji ostane kada se sve budžetske stavke zadovolje- pa što ostane. Godišnje potrebe Zavoda su oko 1,2 miliona maraka dok kroz grant sredstva- neprofitnim organizacijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike ovaj Zavod dobije oko 660 hiljada maraka. Za ostatak novca potrebnog za funkcionisanje Zavoda iz ove ustanove svake godine moraju moliti nadležne institucije.

 -Prošla godina je bila izrazito teška, ta sredstva koja smo dobili su trajala do kraja 10-tog mjeseca i mi smo s desetim mjesecom 2021. godine ostali bez sredstava da funkcionišemo od izmirenja obaveza, plata, nabavke higijene, odjeće i hrane za djecu. Došlo je u pitanje funkcionisanja ustanove. Šta sa smještenom djecom ako se počnu isključivati struja, voda, grijanje? Mi smo poslali alarmantna pisma i Vladi Federacije, Ministarstvu finansija i resornom ministarstvu. To je rezultiralo da smo mi u prvoj sedmici ove godine dobili tih 370 hiljada od kojih smo izmirili obaveze nastale u 2021 godini i obezbijedili smo da možemo životariti u prvom  kvartalu ove godine godine, Od marta ponovo idemo u borbu da se obezbijede sredstva za rad Zavoda,.kaže Šuško.

 

 

 

Zavod za vaspitanje muške djece Sarajevo javna je ustanova za smještaj djece i omladine kojima su izrečene odgojne mjere od strane suda ili centara za socijalni rad. Korisnici usluga Zavoda su maloljetnici, uzrasta 14-18 godina i mlađa punoljetna lica, počinioci krivičnih djela koja su odlukom suda upućeni na privremeni smještaj.  Ovaj Zavod jedina je ustanova u Federaciji BiH koja može izvršavati zavodske odgojne mjere prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela.

 - Na godišnjem nivou kroz ovu instituciju prođe 30-tak djece po raznim osnovama, u većini slučajeva korisnici kojima je sud izrekao mjere ostaju do dvije godine ovdje, kaže Šuško.

 

Kreativna radionica za korisnike Zavoda

 

Trenutno u Zavodu je smješteno 15-tero djece. U odnosu na druge ustanove socijalne zaštite pod nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike smještajni kapaciteti u Zavodu za vaspitanje muške djece su znatno bolji. Sasvim druga priča je odnos nadležnih institucija prema ovoj ustanovi.

 

 

Soba za rekreaciju

 

Od prošle godine na jednom dijelu Zavoda za vaspitanje muške djece Sarajevo prokišnjava krov a zbog nemogućnosti nadležnih institucija da obezbijede 20 hiljada maraka za njegovu sanaciju taj dio Zavoda se uopšte ne koristi. Direktor Zavoda Dževad Šuško kaže da Zavod ove popravke ne može finansirati iz redovnih sredstava jer jednostavno nemaju novca.

 

 

 

-Mi smo podnijeli zahtjev ministarstvu da, umjesto kreveta što smo planirali, kao prioritet usmjerimo sredstva na sanaciju krova. Napravili smo predračun to je bilo oko 20 hiljada maraka, oni nama to nisu udovoljili rekli su da će pokušati osigurati sredstva iz tekuće rezerve da se taj krov sanira. Inače taj blok nije u funkcij zbog tog prokišnjavanja, naša služba održavanja, to jest naš domar, je pokušao dati sve od sebe da to sanira pa smo kupovali neke lepenke i najlon i stavljali da to što manje prokišnjava međutim ove godine smo planirali da dobijemo ta sredstva da saniramo krov, bila je komisija iz Ministarstva prije dva tri mjeseca, kaže Šuško navodeći da su zvali Ministarstvo već nekoliko puta ali još uvijek nemaju nikakvih povratnih informacija.

 

  

 

U međuvremenu i Instituciji ombudsmena BiH podnesena je žalba zbog decenijskog problema u finansiranju rada Zavoda za vaspitanje muške djece Sarajevo.

 

(zurnal.info)