Izbori 2014.:ZAVRŠNI TEST PRED GLASANJE: Provjerite kakvi kandidati žele sjesti u državni Parlament!

Arhiva

ZAVRŠNI TEST PRED GLASANJE: Provjerite kakvi kandidati žele sjesti u državni Parlament!

Ocjena integriteta napravljena je na osnovu stotina revizorskih izvještaja u posljednjih desetak godina. Stranke i političari dobijaju ocjenu na osnovu prosjeka svih revizorskih izvještaja koji se odnose na njih dok institucije ocjenu dobijaju na osnovu posljednjeg dostupnog revizorskog izvještaja

ZAVRŠNI TEST PRED GLASANJE: Provjerite kakvi kandidati žele sjesti u državni Parlament!
FOTO: A.K.

Većina kandidata za državni Parlament nema nikakvo prethodno iskustvo na rukovodećim pozicijama a oni koji to imaju dobili su loše ocjene revizora, pokazuje analiza Žurnala.

Provjerili smo imena svih kandidata za Parlament Bosne i Hercegovine u bazi podataka ocjene integriteta koja sadrži ocjene revizora za državni i federalni nivo od kada se rade revizorski izvještaji.

Donosimo spisak kandidata koji imaju ocjenu integriteta.HDZ: Veliko iskustvo ali osrednje ocjene


Borjana Krišto

Bivša federalna ministrica pravde i predsjednica Federacije Borjana Krišto kandidat je HDZ-a za Parlament BiH. Krišto je nosilac liste HDZ-a u izbornoj jedinici jedan iako po ocjeni revizora ima tek djelimično dobru ocjenu integriteta od 58 posto. Nije imala negativnih ali ni čistih pozitivnih mišljenja revizora za svoje funkcije.

Ocjena integriteta: 58 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 33.3 %
Mišljenje s rezervom: 66.7 %

Broj izvještaja: 9

Stranka: HDZ

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministrica pravde u Vladi Federacije 2003.-2006.
Predsjednica Federacije 2007.-2011.

Činjenice

- Ministarstvo ni u 2006. godini nije obavljalo dio poslova iz svoje nadležnosti, a koji se odnose na vršenje nadzora nad radom Kazneno popravnih zavoda kako je propisano odredbama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH, Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, mada je i prethodne godine davana preporuka po kojoj nisu poduzete aktivnosti.

-  Prilikom nabavke usluga opravki i održavanja vozila u ukupnom iznosu od 64.032 KM, nabavke usluga održavanja kompjuterske opreme 47.021 KM i nabavke kompjuterske opreme 22.755 KM nije postupljeno u skladu sa odredbama propisanim Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Integritet po godinama
Dragan Vrankić

Kandidat HDZ-a Dragan Vrankić bio je ministar finansija i na entitetskom i državnom nivou ali je za dva mandata ocijenjen sa tek 50 posto.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 50 %
Mišljenje s rezervom: 25 %
Negativno mišljenje: 25 %

Broj izvještaja: 8

Stranka: HDZ

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar finansija u Vladi Federacije 2003.-2006.
Ministar finansija i trezora BiH 2007.-2010.

Činjenice

-  Nije dosljedno primjenjivan Zakon o javnim nabavkama BiH prilikom izbora dobavljača za tiskanje biljega i mjenica (61.092 KM), nabavke putničkog vozila (103.650 KM) i usluga popravke i održžavanje vozila (41.742 KM), kao i usluga prevođenja.

-  Upitna je osnovanost i opravdanost izdataka za domaće pozajmljivanje u iznosu od 993.553,69 KM, nastalih po osnovu kreditnih obveza stvorenih od strane Vlade BiH u ranijem periodu i evidentiranih u Glavnoj knjizi riznice, a koje nisu bile planirane Proračunom za 2003. godinu i sredstva su odobrena preraspodjelom unutar Ministarstva.


Integritet po godinamaNiko Lozančić

Iskusni kandidat HDZ-a Niko Lozančić za tri godine predsjedavanja Federacijom i to u dva navrata dobio je tek ocjenu integriteta od 50 posto.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 100 %
 
Broj izvještaja: 3

Stranka: HDZ

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Predsjednik Federacije 2003., 2006.-2007.

Činjenice

-  Ne možemo potvrditi transparentnost u dodjeli sredstava tekućih transfera u ukupnom iznosu od 349.861 KM. Navedena sredstva su dodjeljivana korisnicima temeljem odluka Predsjednika F BiH, sukladno kriterijima u kojim nije utvrđen način dodjele sredstava, koji bi osigurao ravnopravno učešće svih potencijalnih korisnika sredstava tekućih transfera.

Integritet po godinamaVjekoslav Bevanda

Trenutni predsjedavajući Vijeća ministara BiH i bivši federalni ministar finansija jedan je od iskusnijih kandidata HDZ-a ali je ipak drugi na listi ove stranke u izbornoj jedinici dva. Njegovi izvještaji odnose se na mandat u Vladi Federacije dok izvještaji za njegovo rukovođenje državom nisu pravljeni.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Mišljenje s rezervom: 100 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: HDZ

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar finansija u Vladi Federacije 2007.-2010.

Činjenice

- Nemogućnost potvrđivanja opravdanosti doznačenih sredstava po osnovu „Transfera Fondaciji za održivi razvoj FBiH Odraz“ u iznosu od 5.673.000 KM, obzirom da nije prezentirana adekvatna dokumenacija kojom bi se potvrdio osnov doznake sredstava, izvješće o namjenskom utrošku, kao i nadzor nad utroškom istih.

- Ne može se potvrditi da su sredstava po osnovu „Transfera za sufinansiranje Fondacije za održivi razvoj FBiH Odraz“ u iznosu od 5.000.000 KM realizirana sukladno Programu raspodjele sredstava usvojenim od strane Vlade FBiH, obzirom da nije prezentirana dokumentacija na temelju koje bi se potvrdila primjena kriterija za odabir projekata, način doznačavanja sredstava, namjenski utrošak doznačenih sredstava, kao i nadzor nad utroškom istih.

Integritet po godinama

SNSD: Dobar, loš, prosječan

Staša Košarac

Predsjedavajući Kluba srpskog naroda u Parlamentu BiH Staša Košarac ponovo se kandidovao za državni Parlament. Na njega se odnose tri revizorska izvještaja.

Ocjena integriteta: 58 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 66.7 %
Mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta: 33.3 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SNSD

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Član Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine 2011.-2013.

Činjenice

- Naknade skupštinskim zastupnicima (488.061 KM): Naknada za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti je isplaćena svim poslanicima i delegatima bez obzira na radnopravni status u iznosu 714 KM mjesečno, a za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti.
Internim aktima Parlamentarne skupštine još uvijek nije precizno definisano šta se podrazumijeva pod obavljanjem poslaničke i delegatske dužnosti, kada se ostvaruje i kako se dokumentuje obavljanje dužnosti te je naknada u punom iznosu isplaćena za cijelu godinu.
Ponovo ističemo potrebu preciznijeg definisanja suštine i namjene ove vrste naknade kao i prava na ostvarivanje naknade.

-  Ukupan iznos sredstava koji je prenesen na račune stranaka po osnovu odluka predsjedavajućih klubova iznosi 571.590 KM. Uočeno je da pojedini klubovi najveći dio sredstava prenesu na račun stranke, dok drugi klubovi veći dio sredstava potroše za rad kluba, a manji iznos na račun stranke.

Integritet po godinamaNikola Špirić

Nikola Špirić je obavljao više funkcija nego većina drugih kandidata ali revizorske izvještaje imamo samo za njegov posljednjim mandat kao državnog ministra finansija gdje je dobio ocjenu integriteta od 83 posto.

Ocjena integriteta: 83 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 66.7 %
Pozitivno mišljenje: 33.3 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SNSD

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar finansija i trezora BiH 2011.-2013.

Činjenice

-  Kao posljedica nepravovremenog planiranja potreba i odsustva planskog pristupa nabavkama, konstatovali smo da su neke od nabavki provedene kroz više postupaka.
Uvidom u žalbe ponuđača i rješenja Ureda za razmatranje žalbi stiče se utisak da se nedovoljno pažljivo ocjenjuju postavljeni kvalifikacioni kriteriji što dovodi do nejednakog tretmana učesnika u postupku, a što u konačnici može utjecati na eliminaciju povoljnijih dobavljača, te na nepotrebno ponavljanje postupaka.

Integritet po godinamaMiroslav Milovanović

Dosadašnji ministar u Vladi Republike Srpske Miroslav Milovanović je imao uglavnom negativne izvještaje revizora ali je za to od stranke nagrađen sa kandidaturom za državni Parlament.

Ocjena integriteta: 25 posto

Struktura izvještaja
Negativno mišljenje: 60 %
Mišljenje s rezervom: 40 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: SNSD

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske 2010.-2013.

Činjenice

-  Ministarstvo, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Trebišnjica i Agencija za agrarna plaćanja su vršila zapošljavanje radnika bez raspisivanja javnog konkursa i na način koji nije u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima.

Integritet po godinama

SDP: Ispod prosjeka

Zoran Mikulić

Zoran Mikulić iz SDP-a ponovo se kandiduje za državni Parlament. Na prošlim izborima nije dobio poslanički mandat pa je imenovan za federalnog ministra pravde gdje je ima negativno mišljenje za svoj rad uz mišljenja s rezervom.

Ocjena integriteta: 33 posto

Struktura izvještaja
Negativno mišljenje: 33.3 %
Mišljenje s rezervom: 66.7 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Federalni ministar pravde 2011.-2013.

Činjenice

-  Ne možemo potvrditi da je Ministarstvo postupilo u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u dijelu izbora odgovarajućeg postupka nabavke za Program praćenja osuđenika putem elektronskih narukvica za potrebe Ministarstva, u iznosu od 614.250 KM.

- Ne može se potvrditi opravdanost izdatka u iznosu 24.000 KM (neto) nastalih po ugovoru o djelu za pružanje stručnih usluga iz oblasti usklađivanja predloženih propisa sa zakonodavstvom EU, interne i eksterne komunikacije između odgovornih institucija u vezi provedbe Akcijskog plana za reformu pravosuđa.
Ugovori o djelu su sklopljeni za period od 01.07.2012.g. do 01.07.2013.g. i period od 01.07.2013.g. do 01.07.2014.g. (mjesečna naknada neto 2.000 KM) iako su poslovi koordiniranja provedbe strategija i politika evropskih integracija Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva predviđeni kao redovni poslovi Ministarstva.

Integritet po godinamaZlatko Lagumdžija

Predsjednik SDP-a u četiri izvještaja koja se odnose na njega kao ministra vanjskih poslova nema niti jedno čisto pozitivno mišljenje. Zbog prigovora revizora na ogromne sume novca njegova ocjena integriteta je 50 posto u zbiru dva mandata.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 25 %
Mišljenje s rezervom: 50 %
Mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta: 25 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: SDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar vanjskih poslova 2002.-2003. i 2012.-2013.

Činjenice

-  U testiranom uzorku ispostavljenih računa utvrdili smo da se cijena provizije fakturiše u skladu sa ugovorenom, ali su cijene karata za pojedina putovanja prilično visoke i dostižu iznos i do 10.000 KM po karti. Mišljenja smo da je Ministarstvo trebalo koristiti ugovorenu opciju provjere cijene karata direktno sa avio kompanijom te da je redovna putovanja potrebno pravovremeno planirati i izvršiti rezervaciju karata po povoljnijim cijenama. Takođe smo uočili da su nabavke avio karata u nekim slučajevima vršene i od dobavljača sa kojim Ministarstvo nema sklopljen ugovor, uz obrazloženje da izabrani dobavljač nije mogao ponuditi karte za putovanje. Kako nismo upoznati sa razlozima zbog kojih ponuđač nije mogao ponuditi karte za putovanje, još jednom naglašavamo potrebu pravovremenog planiranja putovanja te u slučajevima kada izabrani dobavljač nije u mogućnosti realizovati ugovorenu obavezu obezbijediti pisani trag za navedeno.

-  Uočili smo kako je u Ministarstvu vršena analiza putnih troškova tokom godine, te smatramo kako se ona treba nastaviti i proširiti sa analizama opravdanosti i svrsishodnosti enormno velikog broja službenih putovanja.
Nadalje, uočili smo kako uz pojedine putne naloge nisu priloženi izvještaji o službenom putovanju. Vrlo često nedostaju pozivi za službeni put u inostranstvo iz kojega bi se vidjelo u kojem obujmu organizator snosi troškove službenog putovanja.

Integritet po godinamaDamir Hadžić

Državni ministar komunikacija Damir Hadžić pohvalit će se kako je u njegovom mandatu izgrađeno  više kilometara autoputa nego u bilo kojem drugom mandatu ali revizorski izvještaji ukazuju na propuste u rukovođenju ovog ministarstva pa je ocjena integriteta tek 50 posto.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 50 %
Mišljenje s rezervom s isticanjem predmeta: 50 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: SDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar prometa i komunikacija BiH 2010.-2013.

Činjenice

- Ukupno ostvareni putni troškovi u 2013. godini iznose 205.202 KM. Od toga, troškovi putovanja u zemlji iznose 19.783 KM, a troškovi putovanja u inostranstvu 185.419 KM.
Poređenjem realizovanih izdataka za putne troškove tekuće i prethodne godine konstatovali smo da su isti u 2013. godini veći oko 38.000 KM ili 23% u odnosu na prethodnu godinu, a što se najvećim dijelom odnosi na povećanje putnih troškova u inostranstvo. Također, uočeno je da se uz pojedine naloge za službena putovanja priznaju izdaci za reprezentaciju u inostranstvu (npr. priloženi i pravdani računi za piće sa aerodroma, računi za dostavu pića u hotelsku sobu, blok račun ispisan ručno za konzumiranje pića) za što nije priložena odgovarajuća pravdajuća dokumentacija koja dokazuje da su nastali izdaci realizovani za poslovne svrhe.

Integritet po godinama
Denis Bećirović

Iskusni poslanik prvo u Kantonu Tuzla a onda i na državnom nivou, Bećirović traži još jedan mandat uz ocjenu integriteta od tek 58 posto.

Ocjena integriteta: 58 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 66.7 %
Mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta: 33.3 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH 2011.-2013.

Činjenice

- Naknade skupštinskim zastupnicima (488.061 KM): Naknada za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti je isplaćena svim poslanicima i delegatima bez obzira na radnopravni status u iznosu 714 KM mjesečno, a za obavljanje poslaničke i delegatske dužnosti.
Internim aktima Parlamentarne skupštine još uvijek nije precizno definisano šta se podrazumijeva pod obavljanjem poslaničke i delegatske dužnosti, kada se ostvaruje i kako se dokumentuje obavljanje dužnosti te je naknada u punom iznosu isplaćena za cijelu godinu.
Ponovo ističemo potrebu preciznijeg definisanja suštine i namjene ove vrste naknade kao i prava na ostvarivanje naknade.
Mišljenja smo da ovu naknadu trebaju imati samo poslanici i delegati koji nisu u profesionalnom radnom odnosu u Parlamentarnoj skupštini.

-  Ukupan iznos sredstava koji je prenesen na račune stranaka po osnovu odluka predsjedavajućih klubova iznosi 571.590 KM. Uočeno je da pojedini klubovi najveći dio sredstava prenesu na račun stranke, dok drugi klubovi veći dio sredstava potroše za rad kluba, a manji iznos na račun stranke.

Integritet po godinama


Zekerijah Osmić

SDP-ov ministar odbrane ima samo jedan revizorski izvještaj koji i nije baš najbolji. Ipak, premalo je informacija za kvalitetnu ocjenu integriteta. Sa samo jednim, Osmić ima ocjenu od 25 posto.

Ocjena integriteta: 25 posto

Struktura izvještaja
Mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta: 100 %

Broj izvještaja: 1

Stranka: SDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar odbrane BiH 2013.

Činjenice

-  Ukupno ostvareni putni troškovi u 2013. godini iznose 2.752.082 KM. Od toga, troškovi putovanja u zemlji iznose 1.473.771 KM, a troškovi putovanja u inozemstvu 1.278.311 KM.
Kod putnih naloga u inozemstvo, uglavnom nisu priloženi pozivi organizatora sa specifikacijom troškova koje snosi organizator, čime je otežano praćene odluke Vijeća ministara BiH. Također, ponovno je uočeno kako je u određenim slučajevima isplaćena puna dnevnica u inozemstvu za prvi i posljednji dan na službenom putu u slučaju kada je osigurana ishrana.
Mišljenja smo kako Ministarstvo treba preispitati navedeni način obračuna i isplate dnevnica u inostranstvu u odnosu na Odluku Vijeća ministara BiH. Također, potrebno je uz putne naloge osigurati prilaganje cjelokupne korespondencije s organizatorom (pozivi, specifikacija troškova koje snosi organizator, informacije o organizatoru).

Integritet po godinama 

SDA: Dobre ocjene ali i primjedbe na velike iznose novca

Semiha Borovac

Bivša gradonačelnica Sarajeva ima jako dobre ocjene na poziciji koju je obavljala od 2010. godine do danas. Njeno vođenje Ureda za reformu javne uprave revizori su ocjenjivali sa pozitivnim mišljenjem uz nekoliko primjedbi.

Ocjena integriteta: 81 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 75 %
Pozitivno mišljenje: 25 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: SDA

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Državni koordinator za reformu javne uprave 2010.-2013.

Činjenice

-  Izdaci na osnovu ugovora o djelu iskazani su u iznosu 35.651 KM. U toku godine angažovano je 13 lica od čega 9 lica na nesistematizovanim radnim mjestima a 4 lica na sistematizovanim radnim mjestima. Iznos naknade se kretao u rasponu od 600 KM (obavljanje higijeničarskih poslova) do 1.390 KM (poslovi višeg stručnog saradnika).

Integritet po godinamaSadik Ahmetović

SDA-ov ministar sigurnosti nije uspio zadržati cijeli mandat ali revizori smatraju da nije loše vodio ovo državno ministarstvo. Mišljenja su bila pozitivna uz nekoliko primjedbi.

Ocjena integriteta: 75 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 100 %
 
Broj izvještaja: 3

Stranka: SDA

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar sigurnosti BiH 2010.-2012.

Činjenice

-  Ukupni izdaci za ugovore o djelu u 2010. godini iznose 175.439 KM.
Revizijom smo se uvjerili da su ugovori o djelu zaključivani za poslove s VSS koji se odnose na sistematizovana radna mjesta: pravni poslovi; informatički poslovi; poslovi međunarodne saradnje i evropskih integracija i poslovi odnosa s javnošću.
Kako je od 10. juna 2009. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH prema kojem se upražnjeno radno mjesto državnog službenika, u skladu sa potrebama rada, može popuniti angažovanjem osobana određeno vrijeme uz saglasnost Agencije za državnu službu BiH, a najduže do devet mjeseci, Ministarstvo je trebalo postupiti u skladu sa navedenim izmjenama i dopunama Zakona.
Uočeno je da su određene osobe zaposlene po ugovoru o djelu, pored ugovorene naknade, ostvarivale i druga prava iz radnog odnosa (naknada putnih troškova i isplata dnevnica za službeni put, troškovi IT edukacije), a koja nisu definisana odredbama zaključenih ugovora o djelu.

-  U 2011. godini isplaćene su stimulacije u ukupnom neto iznosu od 31.915 KM za 49zaposlenika. Za isplatu stimulacija kao razlozi se navode učestvovanje u komisijama,radnim grupama i za privremeno obavljanje poslova drugog radnog mjesta, aisplaćivane su od 5. mjeseca nadalje u iznosima od 162 KM do 5.019 KM.
Ustanovljeno je da su retroaktivno isplaćene stimulacije koje se odnose na 2010.godinu i na prvi kvartal 2011. godine, iako je Odlukom o privremenom finansiranjuinstitucija BiH za period januar-mart 2011. godine bio obustavljen obračun i isplatastimulacija i naknada za rad u komisijama i radnim tijelima. Također, pojedinim licima jeisplaćena stimulacija u jednom mjesecu po više osnova.

Integritet po godinamaAdil Osmanović

Malo jenedostajalo Adilu Osmanoviću da kao ministar u Vladi Republike Srpske ima prolazne ocjene integriteta ali je ocjena od 66 posto i dalje loša preporuka za novi politički mandat.

Ocjena integriteta: 66 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje: 33.3 %
Mišljenje s rezervom: 66.7 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SDA

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica 2011.-2013.

Činjenice

- Dio sredstava „Tekućeg transfera za programe podrške razvoja regije Srebrenica“ u iznosu od 1.500.000 KM doznačen je na namjenski račun Turkish Zirat Bank Bosnia dd Sarajevo, 14.12.2012. godine u skladu sa zaključenim Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama i Ugovorom o otvaranju i vođenju namjenskog računa depozita – transfera, međutim realizacija sredstava nije izvršena do kraja fiskalne godine. Deponovana sredstva nisu u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Uredbom o računovodstvu budžeta u FBiH iskazana u Glavnoj knjizi i finansijskim izvještajima Ministarstva.

Integritet po godinama 

DF: Iskustvo ima samo predsjednik

Željko Komšić

Kao član Predsjedništva BiH Željko Komšić, po mišljenju revizora, nije uradio dovoljno da dovede u red finansije ove institucije.

Ocjena integriteta: 67 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje s isticanjem predmeta: 42.9 %
Mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta: 28.5 %
Pozitivno mišljenje: 28.6 %

Broj izvještaja: 7

Stranka: Demokratska fronta

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Član Predsjedništva BiH 2007.-2013.

Činjenice

-  Ukupni izdaci za putne troškove iznose 732.364 KM (Predsjedništvo 653.421 KM; oficiri za vezu 78.943 KM).
Testiranjem na bazi uzorka, konstatovano je da, u određenom broju slučajeva, na osnovu putnog naloga i izvještaja sa obavljenog putovanja nije moguće utvrditi razlog putovanja, odnosno u koju svrhu je isto realizovano (kao svrha putovanja u putnom nalogu je navedeno samo „službeno“, ovdje ne mislimo na putovanja delegacija i članova Predsjedništva).
Ovakvim načinom sačinjavanja putnih naloga, bez izvještaja i navođenja svrhe putovanja, ne možemo se uvjeriti u namjensko trošenje javnih sredstava.

Integritet po godinama

SBB: Ocjenu donio iz druge stranke

Izet Žigić

Kandidat SBB-a Izet Žigić svoje je ocjene donio iz Stranke za BiH gdje je kao federalni ministar još prije deset godina dobio polovične ocjene.

Ocjena integriteta: 50 posto

Struktura izvještaja
Mišljenje s rezervom: 100 %

Broj izvještaja: 3

Stranka: SBB

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije 2003.-2005.

Činjenice

- Izvršena isplata plaća u 2003. godini po nezakonito uvećanim koeficijentima za deset uposlenih.Bruto plaće i naknade su ostvarene u iznosu od 1.129.977,00 KM, a odnose se na: neto plaće, poreze na plaće i doprinose.U 2003. godini, koja je predmet revizije, je primjenjivan Pravilnik o plaćama službenika, koji je donijet 01.10.2000. godine u skladu sa Zakonom o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave. Nakon uvida u dokumentaciju o izvršenim isplatama, utvrđeno je da postoje nepravilnosti kod utvrđivanja koeficijenata koje datiraju iz prethodnog perioda.

Integritet po godinama

PDP: Dobra ocjena s rezervom

Boško Tomić

Kandidat PDP-a Boško Tomić ima najbolju ocjenu integriteta od svih kandidata koje smo analizirali.

Ocjena integriteta: 87 posto

Struktura izvještaja
Pozitivno mišljenje: 75 %
Mišljenje s rezervom: 25 %

Broj izvještaja: 4

Stranka: PDP

Funkcije na koje se odnose izvještaji
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite 2006.-2009.

Činjenice

- Da ugovori o građenju (koji su zaključeni sa pojedinim izvođačima radova) sadrže određene manjkavosti (decidno se ne definiše predmet ugovora - broj stambenih jedinica predviđenih za građenje niti površina koja će se izgraditi, vrijeme predviđeno za izgradnju objekata se ne poštuje a po tom osnovu zaštitne klauzule iz ugovora koje se odnose na kašnjenje sa izvođenjem radova se ne primjenjuju – naknade ili penali se ne obračunavaju i ne plaćaju investitoru kako se navodi u ugovoru nego se potpisuju novi Aneksi ugovora i Izmjene i dopune ugovora o građenju) što nije u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima.

Integritet po godinama


(zurnal.info)