nabavka transformatorske stanice:Željenoj firmi pobjeda za jednu marku nižu ponudu
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Novosti

nabavka transformatorske stanice: Željenoj firmi pobjeda za jednu marku nižu ponudu

Načelnik Opštine Pelagićevo Slavko Tešić, nakon dva poništena otvorena postupka za nabavku transformatorske stanice, provodi netransparentni pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci i tako sklapa ugovor sa željenom firmom. Ponuda „Energo sistema“ za samo jednu marku niža od procijenjene vrijednosti nabavke

Željenoj firmi pobjeda za jednu marku nižu ponudu


Slavko Tešić (SNSD) svojevremeno je, sa svoje 23 godine, kao predsjednik Skupštine opštine Pelagićevo, postao najmlađi predsjednik lokalnog parlamenta u RS-u. U međuvremenu je napredovao pa je izabran za načelnika, a funkciju je zvanično preuzeo u februaru ove godine od svog mnogo iskusnijeg kolege Sime Stakića (SP). Pored funkcije, preuzeo je i prethodne dugove, ali i sumnjive javne nabavke.

U mandatu bivšeg načelnika Stakića, prije godinu dana, poništen je jedan otvoreni postupak za javnu nabavku transformatorske stanice sa priključkom za dalekovod, a nakon što je vlast preuzeo Tešić poništen je još jedan tender za ovu nabavku. No, Tešić ubrzo pronalazi rješenje da se ugovor ipak dodijeli željenoj firmi – za istu nabavku proveo je netransparentni pregovarački postupak bez obavještenja o nabavci, te potpisao ugovor sa firmom „Energo sistem“ za 174.999 KM bez PDV-a.

 

PUT DO ŽELJENE FIRME

 

Dva otvorena postupka poništena su iz, više ili manje, proceduralnih razloga – prvi put rješenjem Ureda za razmatranje žalbi zbog toga što jednom od ponuđača žalba nije uzeta u razmatranje, za šta je svakako najodgovorniji ugovorni organ, odnosno Opština Pelagićevo, a drugi put jer niti jedna od zaprimljenih ponuda nije bila prihvatljiva. Kako je navedeno, „utvrđeno je da sve ponude imaju nedostatke“. Također, drugi tender su pratile mnoge žalbe ponuđača na spornu tendersku dokumentaciju, što je značajno usporilo postupak.

Kada se radi o nabavci u iznosu od 175.000 KM, sasvim logično i najispravnije je da se koristi otvoreni postupak, a kako bi što više ponuđača poslalo ponude, te se na kraju odabrala najpovoljnija. No, načelnik Tešić ipak je pronašao način kako da izbjegne primjenu ovog postupka.

Poslije nekoliko žalbi na tendersku dokumentaciju, ispravki obavještenja o nabavci, izmjena tenderske dokumentacije, te dva poništena otvorena postupka, načelnik Tešić se zbog „nedostatka vremena“ odlučuje da ugovor zaključi s firmom po želji i to putem spomenutog, netransparentnog pregovaračkog postupka bez obavještenja o nabavci.

Firma s kojom je zaključen ugovor je „Energo sistem“ iz Brčkog. Zanimljivo, njihova ponuda je bila samo za 1 KM niža od procijenjene vrijednosti, dakle 174.999 KM bez PDV-a.

Pojašnjenja radi, pregovarački postupak bez objave obavještenja može se primijeniti kada izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za otvoreni, ograničeni ili pregovarački postupak s objavom obavještenja. Bitno, okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ni u kom slučaju ne smiju se dovesti u vezu s ugovornim organom.

U ovom konkretnom tenderu, za ovakvom vrstom javne nabavke možda ne bi bilo potrebe da ugovorni organ nije, svjesno ili ne, direktno ili indirektno, doprinio tome da se otvoreni postupci ponište.

Načelnik Tešić u odgovoru Žurnalu ističe kako je prije poništenja drugog tendera, odnosno prije žalbi drugih firmi i prije nego je „utvrđeno da sve ponude imaju nedostatke“, za najpovoljnijeg ponuđača odabran upravo „Energo sistem“. 

No, nije objasnio zašto je kasnije ugovor putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja zaključen baš s ovom firmom, a ne s nekim od drugih ponuđača.

 

SPORNA TENDERSKA DOKUMENTACIJA

 

Kako je navedeno u obavještenju o dodjeli ugovora, novčana sredstva za nabavku transformatorske stranice sa priključnim dalekovodom su obezbjeđena od strane Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske i rok za dostavljanje predviđenog izvještaja o utrošku je septembar 2021. Dalje se navodi kako Opština Pelagićevo ulazi u kategoriju izrazito nerazvijenih opština i nema mogućnosti da sopstvenim sredstvima realizuje predmetni projekat nabavke, tako da ne smije dozvoliti da prekorači nove rokove zbog čega bi omogućena novčana sredstva morala vratiti Ministarstvu.

Ipak, da li je problem bio rok za izgradnju transformatorske stanice ili druge okolnosti koje će da dovedu do poništenja dva otvorena postupka kako bi se primijenio treći, pregovarački bez obavještenja o nabavci, te se sklopio ugovor s „Energo sistemom“, s firmom koja, čini se, jedina ispunjava sve uslove?

Slavko Tešić odbacuje takvu mogućnost: „Vaša konstatacija da je ugovorni organ naveo previše detalja koji upućuju na konkretno jednog ponuđača je pogrešna i neutemeljena, ne odgovara činjenicama i nije bila u namjeri ugovornog organa.“

Podsjetimo, „Energo sistem“ je dostavio ponudu koja je za samo 1 KM niža od procijenjene vrijednosti, dakle 174.999 KM bez PDV-a. Recimo i to da je Opština Pelagićevo od tehničkih i profesionalnih sposobnosti za realizaciju predmetnog ugovora od ponuđača zahtijevala minimalno tri godine radnog iskustva te tri ugovora sličnog karaktera čija je zbirna vrijednost jednaka vrijednosti ove javne nabavke, dakle 175.000 KM. Na ovaj način tržište je djelimično smanjeno i diskriminisano.

Ali to nije sve, jer se zahtijevalo da ponuđač raspolaže s dva diplomirana inžinjera elektrotehnike smjer elektroenergetika s položenim stručnim ispitom i pet elektrotehničara.

Što se tiče traženih tehničkih specifikacija u dokumentaciji sve ponovo upućuje kao da su iz Opštine Pelagićevo tražili konkretne specifikacije koje odgovaraju samo određenoj transformatorskoj stanici koju može „Energo sistem“ isporučiti. Tako se traži da ulazna impedansa bude 3 megaoma, maksimalna učestalost uzrokovanja signala 1024 S/sec, broj bauda 10/100 Mbit i tako dalje.

 

Pelagićevo 1

 

Za opštinskog načelnika u ovome nema ništa sporno.

„Što se tiče tehničke specifikacije tj. dijela koji se odnosi na tražene mjerne uređaje, ugovorni organ je tendersku dokumentaciju sačinio na osnovu projektne dokumentacije izrađene od strane ovlaštene i renomirane organizacije za ovu vrstu radova. Ugovorni organ je smatrao korisnim da u sklopu projekta nabavke transformatorske stanice zahtijeva i određene mjerne uređaje, zbog čega su navedene karakteristike koje treba da imaju ti predmetni uređaji“, navodi se u Tešićevom odgovoru.

A šta kaže struka?

„Za sve navedene specifikacije se nigdje nije naveo ekvivalent za navedene stvari, svaka trafostanica se ispituje prije i nakon puštanja u rad, i sve zavisi od vrste transformatora koja se koristi. Svaki transformator ima svoje granične vrijednosti u kojima se kreću određene veličine, npr. frekvencije kod transformatora koji koštaju po čak nekoliko miliona, mora biti u uskim granicama, dok kod nekih, uglavnom jeftinijih, ne mora (u koje spada i traženi transformator u ovom ugovoru). Baš kao što i podržani protokol ne mora nužno biti Comtrade“, objašnjava Žurnalov izvor, inače doktor tehničkih nauka iz oblasti elektrotehnike.

 

Pelagićevo 2

 

Dakle, sve i da je ponovo objavljen otvoreni postupak za ovu javnu nabavku, opet je jako upitna tenderska dokumentacija, te da li bi uopće drugi ponuđači mogli ispuniti zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Možda novi načelnik Tešić (SNSD) i bivši Stakić (SP) ne dijele iste političke ideale, ali kad su u pitanju javne nabavke ukusi i preference su im, izgleda, jako slične.

 

(zurnal.info)