REGOVANJA

KM TRADE I ADVOKAT KADRIJA KOLIĆ: Nemamo veze sa firmom Patrio

Na tekst kojeg je Žurnal preuzeo sa portala tacno.net „FCUZ dao posao od 2 miliona firmi Patrio Visoko: Krije li se Kadrija Kolić advokat direktora Solaka iza ove firme“? reagovali su KM Trade i suvlasnik ove firme Kadrija Kolić

U Vašem tekstu sa Privrednim društvom „Patrio“ Visoko, dovodite u vezu mene kao advokata gospodina Fahrrudina Solaka uz zlonamjerne zaključke i pitanja da iza Privrednog društva „Patrio“ d.o.o. stoji advokat Kadrija Kolić.

I pored činjenice da imate jasne dokaze iz dostupnih javnih registara, iste ignorište i istim tekstom pokušavate mi implicirati moju vezu sa firomom „Patrio“ i eventualnim privredni odnsoima koje ispostavlja isti privredni subjekt.

 Dakle, netačno je  da se Kadrija Kolić krije iza bilo čega. Svi podaci u pogledu mojih vlasničkih struktura i dioničarskih kapitala u privrednim društvima u BIH su transparentni i dostupni.

Naravno, radujem se činjenici da su objavljene sve nabavke u vrijeme krizne situacije, koja i dalje traje, te da se i mediji, ali i istražni organi bave time. Žao mi je što vi nastojite konstruisati određene odnose koji ne postoje, te kroz cijeli tekst ste u stalnom sukobu s činjenicama koji potiču iz javnih registara.

Dalje, iznosite laž da ste me kontaktirali i da izbjegavam Vaše kontakte. Tačno je da sam pozvan na broj telefona od strane novinare koji se predsatvio da radi za portal Tačno.net, međutim isti nije saopćio o kojim pitanjima i o čemu želi sa mnom razgovarati.Isatom sam ljubazno saopštio da sam na sastanku i da se čujemo kasnije.

S obzirom na Vaše konstrukcije koje ste iznijeli u Vašem mediju, drago mi je što nisam odgovarao na pitanja za vaš portal imajući u vidu da se i pored objektivnih činjenica, bavite konstrukcijama koje su u sukobu sa činjenicama koje sami iznosite. Stoga, od Vas tražim

- Da odmah uklonite dijelove teksta u kojem implicirate moju vezu sa Privrednim društvo „Patrio“ d.o.o. i bilo kakvim javnim nabavkama, te da brišete sve komentare ispod Vašeg teksta. U protivnom ustat ću tužbom kod nadležnog suda za naknadu štete.

                                                                                     advokat Kadrija Kolić 

(zurnal.info)