KAKO SU NADZIRANI RADOVI U PAZARIĆU:Arhitekta potpisivao dokumente iako u Zavod nije ni kročio
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

KAKO SU NADZIRANI RADOVI U PAZARIĆU: Arhitekta potpisivao dokumente iako u Zavod nije ni kročio

Kako kompanija MS Gradnja koja je (nezakonito) dobila posao izgradnje u Zavodu u Pazariću nije imala kapacitete za nadzor radova, angažovali su (opet nezakonito) kompaniju Elmax, koja također nije imala ljude za taj posao. Zato su angažovali arhitektu Mufida Garibiju koji je dokumentaciju o nadzoru potpisivao na neviđeno - u Zavod Pazarić nije ni kročio

Arhitekta potpisivao dokumente iako u Zavod nije ni kročio

 

Kada je prije skoro dvije godine otvorena afera Pazarić, otkriveno je kako su se uprava Zavoda i prijateljske privatne kompanije bogatile na račun korisnika. Potvrđuje to i optužnica protiv troje bivših direktora Zavoda. Brojni su tekstovi problematizirali odvoženje materijala namijenjenog izgradnji objekata u Pazariću u privatne kuće direktora Jasmina Ćerimagića i šefa pravne službe Anesa Kalete. Radove je izvodila firma MS Gradnja iz Hadžića.

 

NADZOR NAD IZGRADNJOM

 

Firma MS Gradnja iz Hadžića imala je šest ugovora sa Zavodom u Pazariću tokom 2017. i 2018. godine. Ukupna vrijednost ovih radova bila je skoro milion KM – 918 hiljada. Realizovano je i plaćeno 787 hiljada.

Posao nadzora ovih radova dobila je kompanija Elmax iz Sarajeva. Elmax (koji je u jednom periodu imao tek dvoje zaposlenih) nije imao osoblje koje bi moglo nadzirati radove pa je angažovao vanjskog saradnika.

Za nadzor je Elmax imenovao sarajevskog arhitektu Mufida Garibiju. Garibiju je nedavno gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić imenovala za savjetnika za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Vanjski članovi Gradskog savjeta radit će bez naknade.

A tako je, bez naknade, tvrdi Garibija za Žurnal, radio i „nadzor” u Pazariću, u koji nije ni kročio, ali je potpisivao dokumentaciju o izvršenom nadzoru za Elmax.

S obzirom da ipak postoje evidentirani ugovori kojima mu se plaća usluga nadzora, Garibija kaže kako je taj angažman „bio više humanitarni” te da je novac ostajao kompaniji Elmax. Posao je za istražne organe da utvrde ko je odgovoran za to klasično pranje novca:

- To je bio više humanitarni angažman jer ja tamo šaljem kurbane. Inžinjere koji su nadzirali radove sam više puta pitao da li se sve odvija kako treba, uvjeravali su me da jeste i ja sam to potpisivao na povjerenje, kaže Garibija i dodaje da ga danas niko ne tereti ni za šta jer je riječ o o pogrešnoj procjeni i izigranom povjerenju, s obzirom da je vjerovao u tvrdnje da je sve na terenu transparentno i izvedeno po propisima. 

Na pitanje kako je mogao potpisati da su radovi izvršeni po pravilima struke ako nikada nije ni izašao na teren, Garibija kaže da se zapravo radilo o dogovoru sa inžinjerom koji je radio u MS Gradnji. Iz izvještaja Finansijske policije jasno je da je to Mensur Neradin. Neradin i Admir Mehmedagić su kao uposlenici MS Gradnje nezakonito sačinjavali građevinske knjige:

- Podaci iz građevinske knjige i dnevnika i prateće dokumentacije ne daju mogućnost kvalitetne kontrole vrste, količine i kvaliteta stvarno izvedenih radova.

Mensur Neradin, na čiji “nagovor” Garibija uopće prihvata da potpisuje papire za Elmax na neviđeno, a koji pokušavaju ozakoniti pronevjeru stotina hiljada KM, danas ispred kompanije Ingra iz Sarajeva obilazi gradilišta obrazovnih ustanova čija se izgradnja finansira javnim novcem. Jedan od takvih primjera je i izgradnja vrtića Vjeverica: Neradin je kao predstavnik firme Ingra (šef gradilišta) hodnicima vrtića prošetao sa načelnikom Općine Novi grad Semirom Efendićem, koja finansira adaptaciju.

Pazaric protesti


Garibija je potpisivao i izvršeni nadzor iako često nije bilo ispravno vođenih građevinskih knjiga.
Vještak koji je radio nadzor nakon Elmaxa utrdio je pronevjeru stotina hiljada KM. Jedan od ugovora iz 2017. MS gradnja naplatila je skoro 300 hiljada KM. Elmax (Garibija), „nadzirali” i odobrili, potpisali i dokumentovali. Vještak angažovan nakon izbijanja afere utvrdio da je samo na tom ugovoru pronevjereno blizu 100 hiljada KM – utvrđena vrijednost radova bila je 201 hiljadu KM, za razliku od naplaćenih skoro 300 hiljada. Takvih je primjera bilo još.

Potpisivani su i problematični ugovori o nadzoru, ili nepotpuno ili potpisani nakon okončanih radova i situacija. Iako su zaključili tri ugovora o nadzoru u Elmaxu su Finansijskoj policiji predočili samo jedan – ne znaju gdje su ostali.

Senad Biberović, direktor kompanije, Finansijskoj policji je rekao kako Garibija nije ni tražio „preostale dvije naknade”.

- Pošto privredno društvo “ELMAX – INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo nije imalo kapaciteta i ovlaštenja za provođenje građevinskog nadzora, angažovao je arhitektu Garibija Mufida (imao odobrenje za to). Kad bi bio završen posao građenja (time i nadzora), po uputama gospodina Garibije je vršio fakturisanje usluga nadzora, a na osnovu ugovora koje je privredno društvo “ELMAX – INŽINJERING” d.o.o. Sarajevo, prethodno zaključilo sa JU Zavod Pazarić – navodi se u zapisniku Finansijske policije.

Biberović je inspektorima rekao kako “građevinska dokumentacija nikada nije ni dostavljana u firmu”.

vjeverica

Obilazak vrtića Vjeverica

 


Hronologija ovog dijela kriminala u Pazariću tekla je, dakle, ovako:
Prvo je posao gradnje dobila firma bez reference i potrebnih dozvola – MS Gradnja. Da je poštovan zakon, odmah bi bili diskvalifikovani kao ponuđač, navela je Finansijska policija:

- Umjesto da privredno društvo MS GRADNJA d.o.o. zbog navedenih nedostataka bude isključeno iz procedure javnih nabavki isto je zbog postignutog “zajedničkog dila” Jasmina Ćerimagića i Anesa Kalete sa Salkom Mujakom, direktorom privrednog društva MS Gradnja imao prednost u formalno provedenom postupku javnih nabavki – navodi se u zapisniku Finansijske policije.

Zatim je ta, nezakonito izabrana firma, za nadzor nelegalno izabrala Elmax koji ima samo dva uposlenika te nema nikakav kapacitet da nadzire radove. Nakon toga Elmax angažuje vanjskog saradnika (Mufida Garibiju) koji potpisuje da je izgradnja izvedena po zakonu iako nije ni kročio na gradilište. Novac za taj neobavljeni a potpisani posao Garibija zatim ne uzima, već ga ostavlja kompaniji Elmax koja uopće ne može predočiti preostale ugovore.

Zahvaljujući bliskosti kompanija, inžinjera i arhitekata, Zavod je oštećen za stotine hiljada KM, dok je od štićenika, o čemu smo pisali, potkradana čak i hrana. Odgovornost je za sada zatražena tek od troje bivših direktora, iako je sasvim jasno da je lanac saučesnika podugačak.

(zurnal.info)