Kriminal u Zavodu u Pazariću:Osuđena tri direktora, kada će odgovarati članovi Nadzornog i Upravnog odbora?
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istražujemo

Kriminal u Zavodu u Pazariću: Osuđena tri direktora, kada će odgovarati članovi Nadzornog i Upravnog odbora?

Tri bivša direktora Zavoda u Pazariću prvostepeno su osuđena na ukupno 13 i po godina zatvora. Članovi Upravnog i Nadzornog odbora ali i tadašnji resorni ministri prošli su nekažnjeno jer njih niko ne tereti za brojne propuste

Osuđena tri direktora, kada će odgovarati članovi Nadzornog i Upravnog odbora?
Foto:Adi Kebo/zurnal.info

Iz Kantonalnog tužilaštva KS obavijestili su javnost da su tri bivša direktora Pazarića prvostepeno osuđena na ukupno 13 godina i šest mjeseci zatvora zbog nesavjesnog rada u službi. Općinski sud u Sarajevu proglasio je krivim Jasmina Ćerimagića, Senadu Muharemović i Redžepa Salića, bivše direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Terete se da su od 2009. do 2019. godine dok su obnašali direktorske pozicije u Zavodu, propuštanjem dužnosti nadzora i stalnog praćenja tjelesnog i duševnog stanja štićenika od strane stručnog i medicinskog osoblja, očito nesavjesno postupili u vršenju dužnosti, uslijed čega je nastupila teža povreda prava štićenika Zavoda, među kojima djece i maloljetnika”, saopćili su iz Tužilaštva KS. 

Podsjetimo javnost da je Zavod u Pazariću došao u fokus bosanskohercegovačke javnosti kada je početkom septembra 2019., sad već bivši direktor ove institucije Redžep Salić, u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ispričao da štićenici borave, a uposlenici rade u nemogućim uslovima. On je tada ukazao na privredni kriminal u Zavodu, neuhranjenost štićenika, malverzacije sa kurbanskim mesom, te korištenje donatorskih sredstava za gradnju jednog od objekata.

Je li nas stid Pazarića?STRAVA U ZAVODU ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECEJe li nas stid Pazarića?

Vlada FBiH je u početku odbijala ove navode o stanju u Pazariću, ali je u međuvremenu zastupnica Naše stranke u Parlamentu FBiH Sabina Čudić objavila šokantne fotografije i videosnimke vezivanja djece. Nakon pritiska javnosti, Vlada FBiH smijenila je Upravni odbor Zavoda i dotadašnjeg direktora Salića. U Tužilaštvu KS vodi se zasebna istraga o finansijskom kriminalu u Zavodu i ona još nije okončana. 

U Zavodu Pazarić sa štićenicima radi njegovateljica bez ikakve škole!KOMISIJA UTVRDILA PRIJE PET GODINAU Zavodu Pazarić sa štićenicima radi njegovateljica bez ikakve škole!

Federalna ministarstva koja su bila nadležna za postupanje i nadzor te Upravni i Nadzorni odbor JU Pazarić nisu obuhvaćena ovom ili nekom drugom optužnicom ili postupkom. Osim što su smijenjeni nakon izbijanja afere Pazarić, članove UO i NO, ali ni resorne ministre ne tereti se za propuste u Zavodu. Upravni i Nadzorni odbor za period od dvije i po godine koštali su Zavod u Pazariću skoro 250 hiljada KM.

Bez sankcija za odgovorne ministre i članove Upravnog i Nadzornog odboraNAKON PODIZANJA OPTUŽNICE ZA PAZARIĆBez sankcija za odgovorne ministre i članove Upravnog i Nadzornog odbora

Sjednice Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću održavane su u radno vrijeme. Članovi su na sjednice dolazili iz matičnih ustanova u kojima su zaposleni, naplaćivali naknadu za prisustvo sjednici, a paralelno i sve što im je sljedovalo tamo gdje su zaposleni. Naknade koje su primali Finansijska policija FBiH nazvala je “neempatično” i “neetično” visokim. Godinama su, dokumentovano je u zapisniku FP, zatvarali oči pred krupnim problemima Zavoda, dok je od štićenika potkradana čak i hrana. Sredstva za službena putovanja nisu adekvatno pravdana, zloupotrebljavana su i ona za reprezentaciju, a novac iz Zavoda curio je u privatne džepove.

Da bi dobili tender, morali raditi na direktorovoj kućiIstraga o kriminalu u Zavodu PazarićDa bi dobili tender, morali raditi na direktorovoj kući

Podsjetimo na činjenicu da je Finansijska policija FBiH izvršila inspekcijski nadzor za period januar 2017 - septembar 2019. i nedvosmisleno utvrdila propuste u nadzoru nadležnih ministarstva i tijela Zavoda.

Ministar Vesko Drljača zaboravio da je on odgovoran za nadzor Zavoda PazarićDugogodišnji kriminal i nemarMinistar Vesko Drljača zaboravio da je on odgovoran za nadzor Zavoda Pazarić

Nadzor nad stručnim radom i nadzor nad zakonitošću rada JU Zavoda Pazarić trebali su da vrše Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo zdravstva i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje nadležnosti:

- Inspektori Finansijske policije su utvrdili da navedena ministarstva propisanu obavezu nisu vršila – navodi se u izvještaju Finansijske policije.

Ministri navedenih ministarstava u tom periodu bili su Vesko Drljača (Federalno ministarstvo rada), Mato Jozić (Federalno ministarstvo pravde), Vjekoslav Mandić (Federalno ministarstvo zdravstva) i Elvira Dilberović, federalna ministrica obrazovanja.

Vlada Federacije BiH je u julu 2014. na prijedlog Federalnog ministarstva rada imenovala UO: Dobrica Jonjić, predsjednik, pomoćnik ministra za rad Veska Drljače, i članovi Omer BašićDalila EfendićNikolina Ababović i Reuf Jahić.

U avgustu 2018. Vlada je imenovala novi UO: Janja Milinković, predsjednica, članovi Anes KaletaSaida KastratDžana Kilić i Enisa Hodžić.

Inspektori su zaključili da UO nije ispunjavao obaveze koje su utvrđene odredbama člana 42. Pravila Zavoda i odredbama Zakona o ustanovama a to su:

- Upravni odbor nije ekipiran temeljem stručnih kriterija i objektivno nije mogao ispuniti očekivanja niti udovoljiti utvrđenim obavezama i odgovornostima;

- Upravni odbor nije donio potrebne opće akte temeljem važećih zakona, podzakonskih akata i pravila kojim je trebao kreirati pravni okvir za rad i poslovanje javne ustanove;

- Upravni odbor nije kontinuirano izvještavao osnivača o stanju u JU niti o rezultatima rada i poslovanja ustanove, a o evidentnim višegodišnjim problemima u radu ustanove nije blagovremeno i objektivno obavještavao osnivača;

- Upravni odbor je donio odluku o visini naknade koja je nerealno visoka i primjer je neempatčnosti i neetičnog ponašanja.

Od 2014. Nadzorni odbor Zavoda sačinjavali su Benjamin Mešak, predsjednik, i članovi Stipan Penava i Anes Kaleta. U avgustu 2018. imenovan je novi NO: Dalila Efendić, predsjednica, članice Mevlida Bandić i Ivana Bago.

Svi oni prošli su bez ikakvih sankcija.

(zurnal.info)