VIK PONOVO DODIJELIO TENDER BAKIROVOM ZETU:Bihexo dobio posao vrijedan 1,7 miliona KM a nisu ispunjavali uslove
JEDINA SLOBODNA TERITORIJA

Istraga

VIK PONOVO DODIJELIO TENDER BAKIROVOM ZETU: Bihexo dobio posao vrijedan 1,7 miliona KM a nisu ispunjavali uslove

Krajem januara ove godine firma Bihexo dobila je posao vrijedan 1,7 miliona KM od ViK-a. Ponovo, kao i prethodnih godina jedina prihvatljiva ponuda za ViK bila je ponuda firme Bihexo iako nije ispunjavala zahtjeve iz tenderske dokumentacije

Bihexo dobio posao vrijedan 1,7 miliona KM a nisu ispunjavali uslove
FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

Kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Sarajevo početkom oktobra prošle godine raspisalo je tender za nabavku „Materijala za priključke i PE cijevi“. Vrijednost tendera  1.715.906,79 KM sa PDV-om.

Na tender su se prijavile tri firme- VMS group iz Sarajeva, Vodoskok iz Tomislavgrada i Bihexo iz Sarajeva. Polovinom decembra Komisija za javne nabavke ViK-a donosi odluku da ponuda firme VMS group ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

Konstatovano je da dostavljena ponuda nije čvrsto uvezana“, naveli su iz Komisije ViK- a. Kada su završili sa ponudom VMS groupa, Komisija je ocijenila da ni ponuda firme Vodoskok iz Tomislavgrada ne ispunjava uslove.


Kod pojedinih pozicija u specifikaciji unošeni su brojevi artikala bez dopunskih brojeva tako da se ne može tačno utvrditi koji proizvod je nuđen“, naveli su između ostalog članovi VIK-ove Komisije.

Ponuda firme Vodoskok iz Tomislavgrada odbačena je kao neprihvatljiva.

Od strane stručnih lica za predmetnu nabavku konstatovano je da je ponuđač Bihexo dostavio svu zahtijevanu dokumentaciju....te ponuda ovog ponuđača ispunjava postavljene tehničke zahtjeve“, naveli su iz Komisije.

Krajem januara ove godine direktrica ViK-a Azra Muzur donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.


Prihvata se preporuka  Komisije za javne nabavke o izboru najpovoljnijeg ponuđača  od 14.12.2018. godine  i ugovor za javnu nabavku usluga „Materijal za priključke i PE cijevidodjeljuje se ponuđaču Bihexo za ponuđenu cijenu od 1.466.587 KM bez PDV-a kao najbolje ocijenjenom“, navela je direktorica Muzur.

Žurnal je prethodnih godina opširno pisao o poslovima koje je firma Bihexo dobila od sarajevskog Vodovoda i kanalizacija. Podsjetimo da je vlasnik firme Mirsad Berberović, zet Bakira Izetbegovića.
Samo u mandatu tadašnjeg SDA-ovog  kantonalnog premijera Elmedina Konakovića firma Izetbegovićevog zeta od Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija dobila je ugovore vrijedne 7,5 miliona maraka. Da se kompanija Bihexo specijalizirala za poslove u Vodovodu, dokazuje podatak da su tada, od ukupno 37 tendera, bili jedini ponuđači u čak 28 slučajeva. A u preostalih devet  svi drugi ponuđači su diskvalifikovani.

Poslovna saradnja nastavljena je i u 2018. godini, o čemu je Žurnal također pisao.

Bihexo nije ispunjavao zahtjeve iz tenderske dokumentacije!


Tri mjeseca, nakon što je Bihexu dodijeljen posao od 1,7 miliona KM direktorica VIK-a Azra Muzur donosi odluku o poništenju tendera. U odluci od osmog maja direktorica Muzur navodi da je na osnovu preporuke Komisije za javne nabavke donijela odluku o poništenju čitavog postupka javne nabavke.

Poništava se postupak javne nabavke „Materija za priključke i PE cijevi“  iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva“, navela je direktorica Muzur.

Ukratko, ponuda firme Bihexo u januaru jedina je bila prihvatljiva za VIK-ovu Komisiju, a već u aprilu nije. Razlog je jednostavan- firma Vodoskok Uredu za razmatranje žalbi uputila je žalbu na odluku ViK-a da posao dodijeli Bihexu.

Ocjenjujući ponudu ponuđača Bihexo ugovorno tijelo (o.a VIK-a) je napravilo previd u ocjeni ponude i istu je ocijenilo prihvatljivom i  u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije iako je ponuđač  u dostavljenoj ponudi za grupu 2. Ulični ventili i grupu 4. Priključni ventili naveo proizvođača koji ne zadovoljava tražene zahtjeve iz tenderske dokumentacije“, naveli su između ostalog iz firme Vodoskok.

U rješenju Ureda za razmatranje žalbi navedeno je da se poništava čitav postupak javne nabavke, kao i odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Od 2015. godine Bihexo je dobio dva okvirna sporazuma od ViK-a za nabavku „Materijala za priključke i PE cijevi“ ukupne vrijednosti oko 800 hiljda KM bez PDV-a. Okvirni sporazum potpisan 2016. godine, gdje je Bihexo također bio jedini ponuđač, vrijedi do polovine augusta ove godine.

Iz KJKP Vodovod i kanalizacija, do objavljivanja ovog teksta, nisu odgovorili na upit Žurnala niti dostavili imena  članova Komisije za javne nabavke koji su omogućili firmi Bihexo da dobije posao vrijedan 1,7 miliona KM iako nisu ispunjavali uslove tendera.

(zurnal.info)